Expertisegroep Embedded Systems Innovation by TNO (TNO-ESI)

TNO-ESI is een onderzoeksgroep die zich richt op ontwerp en engineering van hightech en embedded systemen. Het brede onderzoeksprogramma is ondersteunend aan de hightech industrie ter verbetering van zowel de snelheid en effectiviteit van hun productinnovatie proces, als de functionaliteit en kwaliteit van hun producten. Daarnaast biedt TNO-ESI speciale programma’s voor innovatieondersteuning en competentieontwikkeling van systeemarchitecten.

Het strategische onderzoeksprogramma van TNO-ESI richt zich op de ontwikkeling van nieuwe technieken voor ontwerp en engineering van hightech (embedded) systemen in een snel veranderende technologieomgeving. De focus ligt op vier aandachtsgebieden: ‘system performance’, ‘system quality & reliability’, ‘future-proof systems’ en ‘systems-in-context’. Het speciale TNO-ESI competentie ontwikkelprogramma ondersteunt systeem architecten en industriële engineers in hun verdere ontwikkeling van professionele vaardigheden.

In het TNO-ESI onderzoeksprogramma werken multidisciplinaire teams van professionals uit gerenommeerde (multi)nationale hightech ondernemingen, MKB en vooraanstaande academische onderzoeksgroepen samen aan de nieuwste technologieën en innovaties. Op deze manier worden de resultaten van fundamenteel onderzoek direct gekoppeld aan industriële toepassingen. Het TNO-ESI netwerk vertegenwoordigt een nationaal platform voor open innovatie, met programma’s voor shared research en kennisdeling tussen de betrokken stakeholders.

Expertisegroepen
Contact