Digital Policy: Data gedreven en toekomstbestendige beleidsontwikkeling

De maatschappij digitaliseert, dit heeft effect op de overheid en onder meer consequenties voor beleid. TNO helpt de overheid met haar kennis van digital policy met het verkennen van strategieën en onderzoeken wat digitalisering van de maatschappij voor beleid betekent. Daarnaast wordt in het Policy Lab geëxperimenteerd met het toepassen van nieuwe ontwikkelmethoden.

Digitalisering heeft de afgelopen jaren ons dagelijks leven, werkgelegenheid, wetenschap, veiligheid en de democratie veranderd. De overheid moet mee in deze ontwikkeling, en herkent en erkent dat. Onder meer big data heeft impact op de effectiviteit van beleidsmodellen voor sociale vraagstukken zoals werkeloosheid en migratie. Binnen de roadmap Digital Policy staat TNO de overheid bij om diens ambities handen en voeten te geven en de transitie naar nieuwe toekomstbestendige beleidsmodellen vorm te geven.

Dat doen we door strategieën te verkennen en tools te ontwikkelen die organisaties in staat kunnen stellen verder te kijken dan het huidige blikveld. Naast deze strategische verkenning helpen we mee aan beleidsstudies om uit vinden wat digitalisering van de maatschappij voor beleid betekent en hebben we het Policy Lab opgericht waarin we kunnen experimenteren met nieuwe beleidsontwikkeling.

Policy Lab

Het Policy Lab is een experimentele omgeving voor data gedreven beleidsontwikkeling en co-creatie. In een regelluwe omgeving werken multidisciplinaire experts samen en gebruiken nieuwe bronnen (big data, sensordata en sociale media) voor het maken van beleid en het opstellen van beleidsmodellen en methodologieën voor beleid. Het doel is om innovatieve methodes voor het spotten van nieuwe technologische ontwikkelingen en het duiden van de relevantie voor beleidsmakers, prototypering en snelle implementatie te ontwikkelen.

“In een real-time omgeving doen we experimenten met nieuwe technologie op bestaande regelgeving. Dit maakt dat we zien wat we kunnen verwachten als we nieuwe technologie gaan toepassen. Bovendien worden burgers bij de beleidsontwikkeling betrokken om de legitimiteit te vergroten”, legt Jean-Louis Roso, senior business developer van TNO, uit.

Use-case

Een voorbeeld van een experiment binnen het Policy Lab is de big data use-case ‘Sociaal emotionele vaardigheden’. Hierin experimenten we met de gemeente Rotterdam, het Trimbos Instituut, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met het toepassen van big data-methodologieën voor het ontwikkelen van een hybride beleidsmodel voor het versterken van sociaal emotionele ontwikkeling van Rotterdamse jeugd. Het doel is sterker in te zetten op preventie van psychische problematiek en daarmee maatschappelijke problemen als schooluitval, criminaliteit en beroep op gezondheidszorg te verminderen.

Uniek

De multidisciplinaire benadering van het Policy Lab is uniek. De combinatie van onze expertise op onder andere het gebied van beleidsstudies, statistische analyses, big data en deep learning-methodologieën en juridische en ethische expertise en specifieke domeinkennis maakt dat we overheden en bedrijven goed kunnen adviseren en helpen op het snijvlak van beleid en digitalisering.

Wilt u meer weten over wat wij doen op het gebied van Digital Policy of heeft u een use-case waaraan u met ons wilt werken? Neem dan vooral contact met ons op om te horen wat de mogelijkheden zijn.

Expertise

Het Policy Lab: datagedreven beleidsontwikkeling

Het gebruik van nieuwe databronnen en technologische ontwikkelingen als Kunstmatige Intelligentie biedt kansen voor beleidsmakers om nieuwe inzichten op te doen en beter in te spelen op maatschappelijke... Lees verder

Fast open infrastructures
Contact

Jean-Louis Roso

  • Big Data
  • Privacy & e-Identity
  • Information Enabled Empowerment
  • iOverheid
  • eOverheid