Networks: Optimale netwerken voor een slimme samenleving

Communicatienetwerken zijn onmisbaar en een basisbehoefte geworden. Ze zijn essentieel voor onze samenleving, vrijwel alle bedrijfstakken zijn ervan afhankelijk en bijna niemand wil nog zonder internet. TNO speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen, standaardiseren en optimaliseren van netwerktechnologieën en is betrokken bij de ontwikkeling van 5G, de nieuwe generatie mobiele netwerken.


Er wordt steeds meer geëist van communicatienetwerken: meer capaciteit, hogere betrouwbaarheid, grotere beschikbaarheid, minder vertraging en lager energieverbruik. TNO is gespecialiseerd in complexe vraagstukken en heeft kennis van de nieuwste technologische ontwikkelingen. “We combineren diepe en praktische kennis van vaste en mobiele netwerken, nieuwe technologie, software en wiskundige modellen om het maximale uit netwerken te halen. We werken voor en met het bedrijfsleven en de overheid in binnen- en buitenland aan ICT-infrastructuren die klaar zijn voor de toekomst en snel, betrouwbaar, veilig en duurzaam zijn”, vertelt Marc van Dijk, business developer Networks.

Standaardiseren

We werken aan toepassingen in sectoren als telecommunicatie en mobiliteit. En zijn betrokken bij de internationale mobiele communicatiestandaarden via 3GPP zoals 5G en bij nieuwe vaste netwerktechnieken zoals G.fast maar ook bij het gebruik van nieuwe vormen van satellietcommunicatie. Bovendien ontwerpen we methoden en modellen om kwaliteit, continuïteit en veiligheid ervan te optimaliseren. Nieuwe concepten worden ontwikkelend om netwerken en systemen zodanig te verbinden dat ze de benodigde functionaliteit, nu en in de toekomst, kunnen bieden. Om dat te bereiken voeren we zo veel mogelijk proefprojecten in de praktijk uit.

5Groningen

5G is de nieuwste generatie mobiele communicatie en de opvolger van 4G. 5G kan veel meer en sneller data versturen, heeft veel minder vertraging en is betrouwbaarder. Daardoor zijn een hoop nieuwe toepassingen mogelijk. Zo zullen steeds meer apparaten via internet verbonden worden (internet of things) en van afstand aan te sturen zijn. Binnen 5Groningen testen we met ondernemers, non-profitorganisaties en experts toepassingen van 5G op het gebied van zorg, energie, verkeer & logistiek, industrie, landbouw en leefomgeving. We proberen uit te zoeken hoe we als samenleving optimaal gebruikmaken van de nieuwe mogelijkheden.

Vitale ICT-infrastructuren

ICT-netwerken kunnen tevens ingezet worden voor het vergroten van de verkeersveiligheid en het oplossen van fileproblemen. Zelfrijdende auto’s worden mogelijk als ze, onder meer door 5G, snel en betrouwbaar gegevens kunnen uitwisselen met elkaar en met stoplichten, wegportalen, de systemen van Rijkswaterstaat en bijvoorbeeld parkeerplaatsen en oplaadpunten.

Dankzij onze onafhankelijkheid en de unieke combinatie van inhoudelijke up-to-date kennis, praktijkervaring en expertise van aanpalende gebieden (energie, cybersecurity, privacy etc) kunnen we partijen adviseren en bijstaan op het gebied van netwerken. Zo kunnen operators, bedrijven en overheden de juiste keuzes maken bij het investeren in toekomstige communicatienetwerken, een onmisbare schakel voor onze samenleving en economie.

Wilt u meer weten over wat wij doen op het gebied van Networks of met ons samenwerken? Lees hieronder verder of neem dan contact met ons op.

Fast open infrastructures
Contact