Communicatienetwerken zijn van essentieel belang voor Nederland. Iedere dag vertrouwen burgers en bedrijven op digitale communicatienetwerken om te werken, te leren, te ontspannen en elkaar op de hoogte te houden. Ook zorgen netwerken voor innovatie en economische groei in alle sectoren. Ze zijn onmisbaar bij het aangaan van de grote maatschappelijke uitdagingen.

Vanwege grote maatschappelijke afhankelijkheid van netwerken, de rol van digitalisering in de verduurzaming en de impact van geopolitieke verschuivingen op digitale soevereiniteit gaat de ontwikkeling van Future Network Services (FNS) anders verlopen dan die van eerdere generaties netwerktechnologie. Duidelijk is dat bij de ontwikkeling meer nationale samenwerking nodig is.

Een groep van telecombedrijven, technische universiteiten en kennisinstellingen roept op om een publiek-privaat consortium te vormen voor onderzoek en ontwikkeling van de volgende generatie communicatienetwerken. Zij formuleerden hun oproep en een plan van aanpak in het position paper ‘Communicatienetwerken voor en door Nederland’.

Benieuwd naar de oproep en het plan van aanpak?

Download het paper ‘Communicatienetwerken voor en door Nederland’

Download

De ontwikkeling van deze netwerktechnologieën is een systeemuitdaging, zonder eenduidige probleemeigenaar en met enorm veel belanghebbenden. Hierdoor is samenwerking in consortia nodig om de toekomstige positie van Nederland veilig te stellen. De groep wil met een consortium van organisaties uit de sectoren energie, landbouw, zorg, onderwijs, mobiliteit en de industrie, universiteiten, kennisinstituten, ICT en netwerkindustrie en overheid samenwerken en zich focussen op de volgende doelen:

  • Versnel economische groei in sectoren door digitalisering en innovatie in communicatienetwerken
  • Versnel innovatie in netwerken zelf
  • Creëer economische waarde door in te zetten op specifieke Nederlandse sterktes in netwerktechnologie
  • Waarborg actieve opbouw van kennis en ervaring voor soevereiniteit en betrouwbaarheid

Aansluiten

TNO is gevraagd om de initiatiefase van de publiek private samenwerking verder te verkennen. Het consortium wordt uitgebreid met partijen uit de netwerkindustrie, de hightech/maakindustrie, universiteiten en onderzoeksinstituten, alsook uit de sectoren die FNS inzetten bij hun digitalisering.

Kernpartners Future Network Services

Het paper en de oproep zijn geformuleerd door KPN, T-Mobile, VodafoneZiggo, TNO, TU Delft, TU Eindhoven en de Universiteit Twente. Het paper is geschreven met inbreng van kennispartner Agentschap Telecom en bijdragen uit de energie-, mobiliteits-, industrie- en landbouwsector. Dit initiatief wordt ondersteund door Team dutch digital delta (Topsector ICT).

Neem contact op met Paul Wijngaard

Voor meer informatie over het consortium en de mogelijkheden om aan te sluiten

Contact opnemen
Nieuws

Dringend gezamenlijke inspanning nodig om Nederlandse netwerkinfrastructuur toekomstbestendig te maken en behouden

11 november 2021
Er is meer nationale samenwerking nodig vanuit de Nederlandse sectoren en netwerkindustrie voor de ontwikkeling en inzet van communicatienetwerken. Gezien de rol van digitalisering in verduurzaming en... Lees verder
Contact

Paul Wijngaard

  • 5G
  • Telecom
  • ICT
  • Netwerken