Als een ICT-geschil is uitgegroeid tot een juridische procedure is het noodzakelijk om een expert-rapportage in te kunnen brengen dat inzicht biedt in de ontstane situatie. TNO levert als gerenommeerd en onafhankelijk onderzoeksinstituut regelmatig rapportages in ICT gerelateerde geschillen en juridische procedures. Door een TNO-rapport wordt een complexe technische kwestie inzichtelijk voor alle betrokken (proces-)partijen, OM en rechters.

In technische kwesties, waarbij een deskundig oordeel van een onafhankelijke partij wordt gevraagd, en diepgaande kennis van het ICT-domein vereist is voor de beoordeling, biedt een TNO-rapport uitkomst. TNO onderscheidt de volgende situaties:

 • Beoordeling van een interne kwestie
  Indien er zich een technisch complex probleem voordoet binnen één organisatie, kan TNO het probleem analyseren en beoordelen.
 • Geschil tussen twee partijen
  In een situatie waarbij er een dispuut is ontstaan tussen twee partijen (bijv. klant en leverancier) biedt een onafhankelijk beoordeling door TNO inzicht in de ontstane situatie, de achtergrond van de kwestie, en eventueel de toerekenbaarheid van de problematiek. Vaak is een dergelijke rapport voldoende om het dispuut onderling op te lossen.
 • Juridische procedure
  Bij een juridische procedure zal een rechter bij technisch gecompliceerde vraagstukken in veel gevallen vragen om een onderbouwingsrapport, opgesteld door een onafhankelijke expert, zoals TNO.

Hoe gaat TNO te werk?

De juistheid van de vragen die in de rapportage beantwoord worden is een cruciale voorwaarde voor de uiteindelijke bruikbaarheid en inzetbaarheid van TNO’s technische analyse van de kwestie. Hierom draait het dan ook in de eerste stap van de verschillende fasen die het onderzoek doorloopt:

 • Het in kaart brengen van de situatie, het product of de dienst waarbinnen zich het probleem of geschil zich afspeelt, en het bepalen van de juiste vraagstelling waarvan de beantwoording een inzichtelijk beeld van de kwestie geeft (context)
 • Het verzamelen en selecteren van de juiste informatie afkomstig van relevante documentatie, hands-on-ervaring, en interviews met betrokkenen, om een realistische weergave van de situatie te verkrijgen (inhoud)
 • Analyse van de informatie en de problematiek op basis van de bij TNO beschikbare expertise en ervaring (analyse en beoordeling)
 • Kernachtige rapportage met de belangrijkste bevindingen, de analyse en de TNO-beoordeling van de kwestie (rapportage)

Onafhankelijk en technisch vooraanstaand

De onafhankelijke status van TNO is een fundamentele waarde voor het functioneren als onderzoeksinstituut. Het gevolg hiervan is dat rapportages en andere uitingen van TNO de hoogste vorm van betrouwbaarheid genieten, en als bijzonder geloofwaardig worden erkend in geschillen en juridische procedures.

TNO is een leidend onderzoeksinstituut met als doel om impact en waarde te creëren voor bedrijfsleven en overheid. TNO heeft op zeer uiteenlopende gebieden toonaangevende onderzoekers in dienst die waar nodig ingezet kunnen worden op hun technische terrein. Alle vereiste kennis is dus onder één dak beschikbaar. Het resultaat van het onderzoek wordt in een TNO-rapportage vervat dat ingebracht kan worden in een juridische procedure. Desgewenst kunnen de experts van TNO ook op zitting hun bevindingen toelichten en vragen van de rechter of de andere partij over het rapport of het onderzoek beantwoorden.

 

Contact

Dr. ir. Harrie Bastiaansen

 • monitoring & control services