De vergrijzing en zorg buiten het ziekenhuis nemen toe, en we wonen steeds langer thuis. Deze ontwikkelingen leiden tot een groeiende zorgvraag, nog afgezien van de huidige coronapandemie. Gecombineerd met een oplopend personeelstekort, wordt de uitdaging om voldoende kwalitatieve zorg te kunnen blijven bieden. Dat vraagt om slimme technologische oplossingen, waarbij TNO een sleutelrol ziet voor 5G.

Hoe kan 5G de zorg vooruit helpen?

Er zijn al diverse toepassingsmogelijkheden waarbij wordt onderzocht hoe 5G ingezet kan worden om een bijdrage te leveren aan de uitdagingen waar de zorg voor staat, zoals: 

  • Mobiele diagnosebox – Om spoedeisende hulp op locatie beter en sneller te kunnen faciliteren, wordt deze draagbare set met diagnoseapparatuur ontwikkeld. Dankzij 5G kunnen medische analyses realtime worden uitgewisseld tussen de arts of verpleegkundige ter plaatse, en de specialist.
  • Home Care – Om (thuis)zorgorganisaties of hulpdiensten toegang te kunnen geven tot een woning, kan een deur op afstand worden ontgrendeld met bijvoorbeeld een smartphone.
  • 5G connected ambulance – Dankzij een hoogwaardige videoverbinding kan ambulancepersoneel beter worden ondersteund door een specialist op afstand, die kan meekijken en -beslissen.
  • 5G-drones voor medische hulpmiddelen – Medicijnen, bloedzakken, AED’s, en andere medische hulpmiddelen, kunnen in de toekomst snel en efficiënt met drones op verre, afgelegen plekken worden bezorgd.

TNO werkt met diverse partijen samen aan de volgende twee veelbelovende use cases:

In de praktijk

5G Connected ambulance

Met het 5G-HEART project onderzoekt TNO samen met partners de meerwaarde van 5G voor ambulancediensten. In geval van nood is het cruciaal om snel een juiste inschatting te maken van de urgentie en locatie voor de behandeling van de patiënt. Het optimaliseren van deze pre-ziekenhuistriage levert betere zorg op voor de patiënt, en bespaart kosten. Dankzij een hoogwaardige verbinding voor video, audio en data (zoals bijv. ECG) kan een Medisch Manager Ambulancezorg of specialist op afstand meekijken met het ambulanceteam en adviseren. Dat levert betere ondersteuning en efficiëntere beslissingen op. Ook wordt het risico kleiner dat patiënten onnodig naar het ziekenhuis worden gebracht, wat nu bij bijv. brandwonden nog in 15-30% van de gevallen gebeurt. Daarnaast kan 5G-communicatie ook helpen om de patiënt zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te vervoeren. Dankzij betrouwbare communicatie tussen de ambulance en de omgeving, kan de ambulance de snelste route afleggen en met voorrang kruisingen en bruggen oversteken.  

Lees meer over het 5G-HEART project.

Of bekijk onze 5G Masterclass.

In de praktijk

5G-drones voor medische hulpmiddelen

Transport van medische hulpmiddelen verloopt nu veelal over de weg, via water of door de lucht per helikopter. Vooral bij spoedhulp levert dat beperkingen op in de vorm van congestie en vertragingsgevoelige overdrachtsmomenten. Ook zijn deze traditionele transportvormen kostbaar en milieubelastend. Drones die via 5G worden bestuurd, kunnen bijdragen aan de oplossing van dit probleem. Inmiddels zijn er drones die grotere pakketten met bijvoorbeeld medicijnen, bloedzakken, of AED’s zouden kunnen vervoeren.

Ze zijn snel ter plekke en kunnen gericht, flexibel, kostenefficiënt en duurzaam worden ingezet. Uiteindelijk zal er een ecosysteem van drones ontstaan, die goederen via meerdere vluchten en tracés op een betrouwbare en veilige manier bezorgen. Om over een langere afstand autonoom te kunnen vliegen is een betrouwbare 5G-verbinding essentieel. Het droneproject is door OmniDrones Projects en Vliegend.nl ingebracht in proeftuin 5Groningen, en TNO werkt samen met partijen als VodafoneZiggo, Dell EMC, VMware en Hanzehogeschool Groningen aan deze use case. 

Wil je weten hoe 5G jouw zorgorganisatie verder kan helpen?

Neem contact op met Matthijs Vonder

Contact opnemen
Ons werk

Trends & ontwikkelingen in de digitale samenleving: 5G

5G wordt sneller, slimmer, stabieler en veiliger dan 4G. TNO werkt intensief mee aan deze volgende generatie mobiele technologie, die een belangrijke bijdrage gaat leveren aan oplossingen voor grote maatschappelijke... Lees verder
Roadmap

Zorg optimaliseren door patiëntdata te versleutelen

De zorgkosten in Nederland zijn jaarlijks 100 miljard euro (10% van het BBP) en stijgen naar verwachting naar ruim 170 miljard euro in 2040. Het is essentieel om de zorg te blijven verbeteren en daarnaast het zorgstelsel betaalbaar te... Lees verder
Contact

Ir. Matthijs Vonder

  • smart dairy farming
  • information value provider
  • IVP
  • infobroker
  • streaming analysis