Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in december 2020 een internetconsultatie gehouden over het Ontwerpbesluit NFP-wijziging 3,5 GHz-band. TNO is samen met partners actief in een reeks 5G onderzoeksprojecten en -activiteiten waar experimenteervergunningen in deze band gebruikt worden.

Vanuit dat perspectief heeft TNO een reactie opgesteld op de consultatie, ondersteund door de Economic Board Groningen en het Delft Do IoT Fieldlab. In onze reactie benadrukken we de noodzaak van de beschikbaarheid van experimenteervergunningen in de 3400-4200 MHz band voor de innovatie in 5G en later 6G in Nederland. We doen ook een aantal aanbevelingen om experimenteervergunningen te blijven realiseren in deze band.

Consultatiereactie op Ontwerpbesluit

Download de consultatiereactie op Ontwerpbesluit NFP-wijziging 3,5 GHz-band

Download
Contact

Jean-Louis Roso

  • Big Data
  • Privacy & e-Identity
  • Information Enabled Empowerment
  • iOverheid
  • eOverheid