In het kader van de Call voor de Creatieve Industrie, heeft TNO onderzoek gedaan naar gebruikersinterfaces die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen in hun mediagebruik. In dit project Kan Ik Nu Goed (KING) is op basis van kennis over cognitieve vaardigheden en mens-computer interactieprincipes een richtlijn ontwikkeld voor het ontwerpen van interfaces die deze groep toegang biedt tot grote hoeveelheden audiovisueel materiaal.

Dit project is ontwikkeld in samenwerking met SIZA en publieke omroep NTR. SIZA is een instelling die in Gelderland locaties beheert voor mensen met een lichamelijke en verstandelijke handicap. SIZA wil dat haar cliënten met een zo groot mogelijke zelfstandigheid kunnen leven en kunnen deelnemen aan de informatiemaatschappij (e-inclusion). De NTR beschikt over een grote hoeveelheid audiovisuele content die zij op een veilige en eenvoudige manier voor iedereen in Nederland beschikbaar wil stellen, ook mensen met verstandelijke beperkingen.

Interface op maat

Deze ontwerprichtlijn vormt een eerste stap naar de ontwikkeling van een interface die een gehandicapte in staat stelt om autonoom deel te nemen aan de informatiemaatschappij, zonder dat er bijzondere eisen moeten worden gesteld aan content of meta-data. De interface moet gaan begrijpen (leren) wat de bedoeling is van de individuele gebruiker (intent), daarbij rekening houdend met zijn of haar vaardigheden, context en voorkeur (profiling). Van belang is dat de interfaces die worden ontwikkeld aansluiten bij de wél aanwezige vaardigheden van de gebruikers, waardoor een interface op maat ontstaat. Zo compenseert de gebruikersinterface optimaal voor beperkingen en stimuleert zelfstandig gebruik van de toepassing.

Vervolg

Hoewel de ontwerprichtlijn binnen dit project gericht is op mensen met een verstandelijke beperking, moet uiteindelijk een richtlijn worden opgesteld die gemakkelijk uit te breiden is naar andere specifieke doelgroepen, zoals kinderen, ouderen en laaggeletterden.

Contact

Ir. Paul van den Haak

  • AI
  • big data
  • Computer Vision
  • Nationale Veiligheid
  • Sports & Media