Het Cybersecuritybeeld Nederland 2019, schetst dat de digitale dreiging voor de nationale veiligheid inmiddels permanent is. We zullen de komende jaren flink moeten investeren in het geautomatiseerd reageren op cyberdreigingen, onder andere door middel van Artificial Intelligence, om potentiële ontwrichting van onze samenleving te voorkomen.

Automated Security - Het ASOP consortium ontwikkelt een modulair platform.


Groeiende digitalisering

Nederland kent een snelgroeiende digitalisering van processen en diensten en heeft daarmee een sterke economische positie verworven. Vitale sectoren zoals logistiek, gezondheidszorg en de maak-industrie transformeren onder invloed van digitalisering hun businessmodellen en bedrijfsprocessen, zodat ze concurrerend blijven. De groeiende digitalisering maakt Nederland vatbaar voor cyberaanvallen. Zeker gezien de technieken die cybercriminelen gebruiken om in te breken in netwerken van de overheid en bedrijven steeds geavanceerder worden.

Cyber aanvallen worden in toenemende mate geautomatiseerd uitgevoerd. De verwachting is dat er op den duur lang niet voldoende opgeleide specialisten voorhanden zijn om het aantal cyberaanvallen tijdig af te kunnen wenden. Op AI gestoelde oplossingen maken het mogelijk om afwijkende gebeurtenissen in een netwerk sneller te detecteren en kenbaar te maken dan welke specialist ook en bieden daarmee uitkomst voor een steeds nijpender probleem.

Wil je meer weten over wat wij doen op het gebied van Automated Security?

Neem contact op met Noura El Ouajdi:

Nu contact opnemen

Geautomatiseerde cybersecurity oplossingen

De grote uitdaging voor het implementeren van, onder andere op AI geënte, cybersecurity oplossingen is dat er op grote schaal en op verschillende niveaus data moet worden uitgewisseld om afwijkingen direct te kunnen detecteren en hierop te kunnen handelen. Een integrale, cross-sectorale aanpak tussen publiek en privaat is een randvoorwaarde om tot geautomatiseerde cybersecurityoplossingen voor dreigings- en risicoanalyse, besluitvorming en response te komen waarmee we de hedendaagse uitdagingen het hoofd kunnen bieden.

Met deze samenwerking werken we toe naar de ontwikkeling van een modulair en flexibel uitbreidbaar security platform en aan de ontwikkeling en integratie van automatisering van SOC-diensten om te kunnen bijdragen aan:

  • een veilige en robuuste digitale economie in Nederland voor eingebruikers van security producten.
  • het verbeteren van het kennisniveau van van de cyber security sector zodat ze kunnen blijven concurreren op wereldniveau 
Ontdek hoe TNO samenwerkt met partners in cyber security.

Het consortium heeft zich in de eerste fase op het ontwikkelen van een meerjarig uitvoeringsprogramma gericht waarmee een gerichte en effectieve cybersecurity aanpak is ontwikkeld binnen een cybersecurity ecosysteem tussen publiek en private organisaties. Het cybersecurity ecosysteem is cruciaal voor het waarborgen van de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van data, en de continuïteit van ICT netwerken en systemen van cross-sectorale toepassingsgebieden, zoals bruggen en sluizen in de Provincie Zuid-Holland.

Met steun van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), is per juli 2020 het consortium Automated Security Operations (ASOP) gestart. De start van het consortium bouwt voort op een verkenningsfase die is uitgevoerd met de financiële bijdragen van de Provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Het consortium stelt zich ten doel om in de komende 3 jaar in een publiek-private samenwerking tussen Nederlandse cybersecuritybedrijven, publieke organisaties en TNO, een automated security platform te ontwikkelen dat organisaties in staat stelt om geautomatiseerd cyberaanvallen sneller te ontdekken en te beantwoorden.

Weten hoe we security operations automatiseren?

Download het technologisch uitvoeringsprogramma

Download
Thema

10 cybersecurity uitdagingen en innovaties

Wat moeten we doen om de cyberveiligheid in Nederland te vergroten? Welke cyberdreigingen staan ons nog te wachten? Bij TNO werken we samen met organisaties aan cybersecurity uitdagingen die vandaag de... Lees verder
Thema

Artificiële intelligentie - van onderzoek tot toepassing

Kunstmatige intelligentie oftewel artificial intelligence (AI) betreft het vermogen van machines om intelligent gedrag te vertonen. AI zal de manier veranderen waarop we leven, werken en reizen. Het zal... Lees verder
Nieuws

Consortium om automatisch cyberaanvallen te stoppen

28 september 2020
Met steun van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), is per september 2020 het consortium Automated Security Operations (ASOP) gestart. Het consortium stelt zich ten doel om in de komende... Lees verder
Contact

Noura El Ouajdi MSM

  • Cyber Security
  • Automated Security
  • Consortium Management (Business Diplomacy
  • Program Management Organization)
  • PPP