Ons werk

Investeringen in geautomatiseerde cybersecurity voorwaarde voor een veilige digitale economie

Het Cybersecuritybeeld Nederland 2019, schetst dat de digitale dreiging voor de nationale veiligheid inmiddels permanent is. We zullen de komende jaren flink moeten investeren in het geautomatiseerd reageren op cyberdreigingen, onder andere door middel van Artificial Intelligence, om potentiele ontwrichting van onze samenleving te voorkomen.

Ontdek hoe TNO samenwerkt met partners in cyber security.


Nederland kent een snelgroeiende digitalisering van processen en diensten en heeft daarmee een sterke economische positie verworven. Vitale sectoren zoals logistiek, gezondheidszorg en de maak-industrie transformeren onder invloed van digitalisering hun businessmodellen en bedrijfsprocessen, zodat ze concurrerend blijven. De groeiende digitalisering maakt Nederland vatbaar voor cyberaanvallen. Zeker gezien de technieken die cybercriminelen gebruiken om in te breken in netwerken van de overheid en bedrijven steeds geavanceerder worden.

Cyber aanvallen worden in toenemende mate geautomatiseerd uitgevoerd. De verwachting is dat er op den duur lang niet voldoende opgeleide specialisten voorhanden zijn om het aantal cyberaanvallen tijdig af te kunnen wenden. Op AI gestoelde oplossingen maken het mogelijk om afwijkende gebeurtenissen in een netwerk sneller te detecteren en kenbaar te maken dan welke specialist ook en bieden daarmee uitkomst voor een steeds nijpender probleem.

Wilt u meer weten over wat wij doen op het gebied van Automated Security?

Neem contact op met Noura El Ouajdi:

Nu contact opnemen

De grote uitdaging voor het implementeren van, onder andere op AI geënte, cybersecurity oplossingen is dat er op grote schaal en op verschillende niveaus data moet worden uitgewisseld om afwijkingen direct te kunnen detecteren en hierop te kunnen handelen. Een integrale, cross-sectorale aanpak tussen publiek en privaat is een randvoorwaarde om tot geautomatiseerde cybersecurityoplossingen voor dreigings- en risicoanalyse, besluitvorming en response te komen waarmee we de hedendaagse uitdagingen het hoofd kunnen bieden.

In opdracht van de provincie Zuid-Holland, MRDH en gemeente Den Haag, is in oktober 2019 het consortium Automated Security gestart met het vaststellen van het uitvoeringsprogramma in de regio Zuid-Holland. Door onderzoek en kennisontwikkeling op het gebied van automated security te versnellen wordt er gewerkt aan een cybersecuritybeleid waarmee Zuid-Holland internationaal voorop loopt.

Het consortium richt zich in de eerste fase op het ontwikkelen van een meerjarig uitvoeringsprogramma waarmee een gerichte en effectieve cybersecurity aanpak wordt ontwikkeld binnen een cybersecurity ecosysteem tussen publiek en private organisaties. Het cybersecurity ecosysteem is cruciaal voor het waarborgen van de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van data, en de continuïteit van ICT netwerken en systemen van cross-sectorale toepassingsgebieden, zoals bruggen en sluizen in de Provincie Zuid-Holland. Vanaf Q2 2020 zal uitvoer aan het programma gegeven worden. Het consortium zal met cybersecurity bedrijven en kennis-en onderwijsinstellingen uitgebreid worden aan de hand van de ontwikkelde aanpak.

De partners Provincie Zuid-Holland, MRDH, Den Haag, TNO, The Hague Security Delta, Hudson Cybertec, Compumatica Secure, Elastic en KPN zullen vanuit hun expertise bijdragen aan het ontwikkelen van een gerichte technologische cyber security aanpak voor de komende jaren om de digitale economische kansen te verzilveren.

 

Nieuws

Consortium Automated Security Operations van start voor een weerbaar digitaal Zuid-Holland

08 oktober 2019
Met het tekenen van een Letter of Intent is deze week de eerste fase van het consortium Automated Security van start gegaan. Het consortium onder leiding van TNO, in nauwe samenwerking met The Hague Security... Lees verder
Thema

Artificiële intelligentie - van onderzoek tot toepassing

Kunstmatige intelligentie oftewel artificial intelligence (AI) betreft het vermogen van machines om intelligent gedrag te vertonen. AI zal de manier veranderen waarop we leven, werken en reizen. Het zal... Lees verder
Contact

Noura El Ouajdi MSM

  • Cyber Security
  • Automated Security
  • Consortium Management (Business Diplomacy
  • Program Management Organization)
  • PPP

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.