In een veranderende wereld vol mondiale uitdagingen zoals urbanisatie, vergrijzing, digitalisering, automatisering en de energietransitie is het onze ambitie het concurrentievermogen van het bedrijfsleven te vergroten en het welzijn van de maatschappij te verbeteren door de veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid van mobiliteit en logistiek verhogen.

4 manieren om de industrie CO2 neutraal te maken

Bekijk ze hier

De grote uitdaging is om de steeds groeiende behoefte aan verplaatsingen van mensen en goederen in goede banen te leiden. Wij werken er daarom aan stedelijke gebieden voor iedereen goed toegankelijk, leefbaar en duurzaam te maken. In onze visie is mobiliteit voor iedereen op afroep beschikbaar en kan iedereen comfortabel en veilig aan het verkeer deelnemen. Het vervoer van mensen en goederen is vanzelfsprekend veilig, efficiënt en betrouwbaar, met een zo klein mogelijke impact op leefomgeving en klimaat.

In ons werk maken wij gebruik van disruptieve technologieën zoals ‘the internet of things’, kunstmatige intelligentie, geautomatiseerde voertuigen, zelforganiserende logistiek, nieuwe energiedragers en coöperatieve mobiliteit. Grenzen worden verlegd bij het ontwerpen, ontwikkelen en testen van tools, simulaties en beoordelingsmethodologieën.

NAAR EEN SLIM EN DUURZAAM LOGISTIEK- EN MOBILITEITSSYSTEEM

In onze aanpak staat de overtuiging centraal dat de mensen/eindgebruikers, het voertuig/de vervoersmodaliteit; en de omgeving in constante interactie op elkaar inwerken. Om in dat ecosysteem te innoveren zijn slimme communicatie-oplossingen nodig. Om duurzaam en slim vervoer en transport mogelijk te maken, is intelligentie in het logistieke- en mobiliteitssysteem nodig. Bijvoorbeeld in de vorm van zelforganisatie en intelligente communicatie. Daarbij valt te denken aan oplossingen zoals pakketjes die zelf over hun vervoerswijze beslissen, of auto’s die onderling én met wegkantsystemen of zelfs fietsers informatie uitwisselen. Efficiency en veiligheid gaan zo hand in hand.

INTERNATIONALE POSITIE VERSTERKEN

Het is belangrijk dat we de complexiteit van deze systemen, met al hun afhankelijkheden en verbanden, beter gaan begrijpen om ze duurzaam en toekomstbestendig te maken. Technologische innovaties van TNO dragen daaraan substantieel bij. Het is de ambitie van de Unit Mobiliteit en Logistiek om de internationale positie van ons land te versterken met innovatieve oplossingen op de gebieden mobiliteit en logistiek. Grote projecten die we in Europees verband en tot in Japan toe uitvoeren dragen daaraan bij.

Wilt u meer weten over Mobiliteit en Logistiek en met ons samenwerken? Lees hieronder verder of neem contact met ons op.

Thema

Artificiële intelligentie - van onderzoek tot toepassing

Kunstmatige intelligentie oftewel artificial intelligence (AI) is het vermogen van machines om intelligent gedrag te vertonen. AI zal de manier veranderen waarop we leven, werken en reizen. Het zal ons... Lees verder
Kennis

Zelfrijdende auto's en autonome systemen

Bij TNO zorgen we ervoor dat nieuwe autonome voertuigen én systemen veilig en betrouwbaar zijn. Deze zijn AI-gestuurd. Bovendien zorgen we ervoor dat ze voldoen aan de wet en ethische en maatschappelijke... Lees verder
Nieuws

Jaaroverzicht 2021: TNO in de media

17 januari 2022
Ieder jaar publiceren we vele rapporten en onderzoeken. Een flink deel daarvan wordt ook opgepakt door de media. Van de keren dat er aandacht is geweest voor het werk van TNO voor samenleving en markt,... Lees verder
Nieuws

Veiligere Europese wegen dankzij doorbraak in truck platooning

04 oktober 2021
Bij truck platooning rijden vrachtauto’s geautomatiseerd en direct achter elkaar in kleine konvooien. Dat zorgt voor betere verkeersdoorstroming, hogere verkeersveiligheid, besparing op brandstof en afname... Lees verder
Nieuws

Schoon wagenpark vraagt om méér naast ‘stekkersubsidie’

20 september 2021
TNO doet in een whitepaper een aantal suggesties om op korte termijn een consistente vergroening van het wagenpark te stimuleren met direct rendement voor de luchtkwaliteit en klimaat. Ze zijn makkelijker... Lees verder
Nieuws

EU geeft bijna € 25 miljoen subsidie aan ‘green port project’ Rotterdam

20 mei 2021
Een internationaal samenwerkingsverband van 45 bedrijven, kennisinstellingen en havens onder leiding van Havenbedrijf Rotterdam heeft bijna € 25 miljoen Europese subsidie gekregen voor het uitvoeren van... Lees verder
Nieuws

Waterstof als schone brandstof dichterbij met nieuw TNO waterstoflab

03 februari 2021
Het Innovation Centre for Sustainable Powertrains (ICSP) van TNO in Helmond, zet stevig in op het toepassen van waterstof. Op woensdag 3 februari is de eerste grote hoeveelheid van dit schone gas geleverd... Lees verder
Contact