Mobiliteit & Logistiek: 'Realiseren van leefbare en duurzame steden'

Efficiënte mobiliteit en logistiek zijn belangrijk voor onze welvaart en ons welzijn. De grote uitdaging is om de steeds groeiende behoefte aan verplaatsingen van mensen en goederen in goede banen te leiden. Onze ambitie is het realiseren van leefbare en duurzame steden mede door schone, veilige, betrouwbare en betaalbare mobiliteit en logistiek.

Stedelijke gebieden worden voller, drukker en complexer. Dat belemmert de leefbaarheid en concurrentiekracht van die steden. Om die ontwikkeling om te buigen zijn langetermijnvisie en doorlopend concrete oplossingen nodig.

INTELLIGENTIE IN HET LOGISTIEKE- EN MOBILITEITSSYSTEEM

In onze visie zijn drie zaken cruciaal: de eindgebruiker, zelforganisatie en slimme communicatie. De eindgebruiker, zowel consument als bedrijf, verlangt gezond, duurzaam, veilig en efficiënt vervoer van zichzelf en van goederen. Om dat mogelijk te maken is intelligentie in het logistieke- en mobiliteitssysteem nodig, intelligentie in de vorm van zelforganisatie en intelligente communicatie. Daarbij valt te denken aan concrete oplossingen zoals pakketjes die zelf over hun vervoerswijze beslissen en auto’s die onderling en met wegkantsystemen of zelfs fietsers informatie uitwisselen. Efficiency en veiligheid gaan zo hand in hand.

INTERNATIONALE POSITIE VERSTERKEN

Het is belangrijk dat we de complexiteit van deze systemen, met al hun afhankelijkheden en verbanden, beter gaan begrijpen om ze duurzaam en toekomstbestendig te maken. Technologische innovaties van TNO dragen daaraan substantieel bij. Het is de ambitie van de Unit Logistiek en Mobiliteit om de internationale positie van ons land te versterken met innovatieve oplossingen op de gebieden mobiliteit en logistiek. Grote projecten die we in Europees verband en tot in China toe uitvoeren dragen daaraan bij.

Wilt u meer weten over Mobiliteit en Logistiek en met ons samenwerken? Lees hieronder verder of neem contact met ons op.

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.