Mobiliteit & Logistiek: 'Realiseren van leefbare en duurzame steden'

In een veranderende wereld vol mondiale uitdagingen zoals urbanisatie, vergrijzing, digitalisering, automatisering en de energietransitie is het onze ambitie het concurrentievermogen van het bedrijfsleven te vergroten en het welzijn van de maatschappij te verbeteren door de veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid van mobiliteit en logistiek verhogen.

4 manieren om de industrie CO2 neutraal te maken

Bekijk ze hier

De grote uitdaging is om de steeds groeiende behoefte aan verplaatsingen van mensen en goederen in goede banen te leiden. Wij werken er daarom aan stedelijke gebieden voor iedereen goed toegankelijk, leefbaar en duurzaam te maken. In onze visie is mobiliteit voor iedereen op afroep beschikbaar en kan iedereen comfortabel en veilig aan het verkeer deelnemen. Het vervoer van mensen en goederen is vanzelfsprekend veilig, efficiënt en betrouwbaar, met een zo klein mogelijke impact op leefomgeving en klimaat.

In ons werk maken wij gebruik van disruptieve technologieën zoals ‘the internet of things’, kunstmatige intelligentie, geautomatiseerde voertuigen, zelforganiserende logistiek, nieuwe energiedragers en coöperatieve mobiliteit. Grenzen worden verlegd bij het ontwerpen, ontwikkelen en testen van tools, simulaties en beoordelingsmethodologieën.

NAAR EEN SLIM EN DUURZAAM LOGISTIEK- EN MOBILITEITSSYSTEEM

In onze aanpak staat de overtuiging centraal dat de mensen/eindgebruikers, het voertuig/de vervoersmodaliteit; en de omgeving in constante interactie op elkaar inwerken. Om in dat ecosysteem te innoveren zijn slimme communicatie-oplossingen nodig. Om duurzaam en slim vervoer en transport mogelijk te maken, is intelligentie in het logistieke- en mobiliteitssysteem nodig. Bijvoorbeeld in de vorm van zelforganisatie en intelligente communicatie. Daarbij valt te denken aan oplossingen zoals pakketjes die zelf over hun vervoerswijze beslissen, of auto’s die onderling én met wegkantsystemen of zelfs fietsers informatie uitwisselen. Efficiency en veiligheid gaan zo hand in hand.

INTERNATIONALE POSITIE VERSTERKEN

Het is belangrijk dat we de complexiteit van deze systemen, met al hun afhankelijkheden en verbanden, beter gaan begrijpen om ze duurzaam en toekomstbestendig te maken. Technologische innovaties van TNO dragen daaraan substantieel bij. Het is de ambitie van de Unit Mobiliteit en Logistiek om de internationale positie van ons land te versterken met innovatieve oplossingen op de gebieden mobiliteit en logistiek. Grote projecten die we in Europees verband en tot in Japan toe uitvoeren dragen daaraan bij.

Wilt u meer weten over Mobiliteit en Logistiek en met ons samenwerken? Lees hieronder verder of neem contact met ons op.

Thema

Artificiële intelligentie - van onderzoek tot toepassing

Artificiële Intelligentie (AI) betreft het vermogen van machines om intelligent gedrag te vertonen. AI zal de manier veranderen waarop we leven, werken en reizen. Het zal ons helpen het concurrentievermogen... Lees verder
Kennis

Zelfrijdende auto's en autonome systemen

Bij TNO zorgen we ervoor dat nieuwe autonome voertuigen én systemen veilig en betrouwbaar zijn. Deze zijn AI-gestuurd. Bovendien zorgen we ervoor dat ze voldoen aan de wet en ethische en maatschappelijke... Lees verder
Nieuws

Nieuwe afspraken IenW, RWS en TNO stimulans voor innovatie

28 januari 2020
Het ministerie van IenW, Rijkswaterstaat en TNO zijn afgelopen donderdag een nieuw partnership aangegaan voor een periode van vier jaar. Daarin zijn afspraken gemaakt over toegepast onderzoek en uitwisseling... Lees verder
Nieuws

TNO en Amber starten onderzoek naar optimaliseren levensduur batterijen

24 januari 2020
Onderzoeksorganisatie TNO en autodeelplatform Amber starten samen een haalbaarheidsonderzoek rond optimaal gebruik van elektrische auto’s. Door batterijdata te verzamelen van auto’s uit de vloot van Amber... Lees verder
Nieuws

Recente TNO-rapporten bij 'dieselbrief' Ministerie van IenW aan Tweede Kamer

23 januari 2020
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft recent een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met een update over Dieselgate in het bijzonder en meer algemeen over ontwikkelingen rond de emissies... Lees verder
Nieuws

Voedselverspilling in de vers-keten aangepakt met Internet of Things

22 januari 2020
Er treedt veel waardeverlies op als gevolg van slechte beheersing van de condities tijdens transport van verse producten. Alleen al in fruitvervoer gaat het om 5-8%. Onder leiding van TNO en Wageningen... Lees verder
Nieuws

TNO ondersteunt start-up XYZ Dynamics met de realisatie van emissievrije stadslogistiek

16 januari 2020
Tijdens de VN-klimaattop in New York afgelopen september kwamen landen uit alle delen van de wereld samen om te praten over de acties die nodig zijn om de klimaatverandering te bestrijden. De temperaturen... Lees verder

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.