Partijen in de logistieke sector zijn vaak terughoudend met het vrijgeven van concurrentiegevoelige data. Dat is begrijpelijk. Maar juist als je digitale data combineert en ook verrijkt, kun je logistieke processen efficiënter, sneller en duurzamer laten verlopen. De vraag is hoe je dat aanpakt. TNO beschikt over de benodigde expertise en deelt die met het Nederlandse bedrijfsleven.

In de Smart Data Factory for Logistics werkt TNO samen met logistieke partijen aan concrete oplossingen, vaak tot op het niveau van demonstrators. In die demonstrators is te zien, of en hoe data delen resulteert in nieuwe logistieke concepten met een klinkende businesscase.

Gegevens verrijken met de weersverwachting

TNO brengt de partijen hiervoor bij elkaar. Als deze partijen bijvoorbeeld planningen delen en afstemmen, wint een logistiek proces aan efficiëntie. Denk aan het uitwisselen van gegevens van de eigenaar van de goederen met de douane, en van de terminal met de ontvanger. Deze gegevens kunnen vervolgens verrijkt worden met gegevens uit sensoren die in de containers zijn aangebracht, of met omgevingsdata zoals de weersverwachting die van belang is voor het bepalen van de aankomsttijd van schepen.

De stap zetten naar data delen

De technologie hiervoor is er, maar veel bedrijven zien op tegen de openheid die datadelen verreist. Om de bewustwording van nut en noodzaak van datadelen te verbeteren, ontwikkelde TNO instrumenten die dit proces versnellen. Voorbeelden zijn serious games als Synchro Mania, Chain Game en Master Shipper, waarin deelnemers de voordelen van het delen van gegevens zelf ervaren. Een snelle visualisatie van de oplossingen en de benodigde data per bedrijf, maakt het mogelijk om de stap te zetten naar het daadwerkelijk delen van data en logistieke innovatie. Bedrijven krijgen het vertrouwen dat data delen loont, dat het veilig kan en kunnen een eerste kosten-batenanalyse maken.

Digitale transformatie en data analytics

De logistieke sector zit midden in een digitale transformatie, die wordt versneld door de komst van sensortechnologie, het Internet of Things met nieuwe mobiele netwerken (5G, LoRa, NB-IoT), blockchain-technologie en autonome voertuigen. Na het verwerken van de ruwe gegevens die dat oplevert, volgt een nieuwe uitdaging. Hoe kun je de waarde van die data valoriseren, door ze te vertalen naar bruikbare kennis? De sleutel daartoe vormt data analytics: het verzamelen, verwerken en opschonen van data om er bruikbare informatie uit te halen. De nieuwe inzichten die dat oplevert, resulteren in betere logistieke keuzes en kunnen worden ingebed in het operationele systeem van een organisatie. In de Smart Data Factory for Logistics laten we zien hoe dat kan.

Welke logistieke sectoren kunnen profiteren van data delen?

Logistieke sectoren die profiteren van data gedreven innovaties, zijn bijvoorbeeld het containervervoer, de bouwlogistiek, de stedelijke logistiek en het vervoer van bederfelijke waren. Een Nederlandse reder past data analytics toe om verwachtingen op te stellen over de aankomsttijd van schepen. Dat leidt tot afspraken met overslagbedrijven over slots, die te vergelijken zijn met wat in de luchtvaart gebruikelijk is. Containervervoerders hebben hun vrachtwagens klaarstaan en de eindgebruiker weet wanneer de goederen arriveren.

De voordelen van data gedreven innovaties

De voordelen zijn evident: betere efficiency en minder kosten. Daarnaast kan het invoeren van data gedreven innovaties nieuwe verdienmodellen opleveren. Bedrijven verderop in de keten kunnen gestructureerder werken en zullen bereid zijn om daarvoor te betalen. De maatschappelijke kosten nemen af en het aantal gereden kilometers vermindert, wat de logistiek ook duurzamer maakt.

Wilt u meer weten over data gedreven logistiek en de Smart Data Factory for Logistics?

Neem dan contact op met Gerwin Zomer.

Neem contact op
Nieuws

Voorkom voedselverspilling door inzet van sensoren tijdens transport

24 juni 2021
Samen met Wageningen Food & Biobased Research, Van Oers United, Environmental Monitoring Systems, Purfresh, SmartPort, Het Internet Huis, Europool Systems, Thermoking heeft TNO het IoT4AGRI-project... Lees verder

Contact