Ons werk

Serious gaming logistiek leidt tot innovatieve oplossingen

Zet partijen in de logistieke sector, liefst met conflicterende belangen, samen aan een serious game en je krijgt innovatieve oplossingen die aan de teken- of vergadertafel nooit waren bedacht.

“We kunnen als TNO prachtig onderzoek doen en interessante rapporten schrijven, maar in dit geval blijkt het in de praktijk spelen van een serious game juist een schot in de roos”, zegt TNO-expert Jaco van Meijeren. TNO is al jaren bezig met het versnellen van innovaties in de logistiek door marktpartijen, overheden en beleidsmakers samen te brengen. Serious gaming blijkt een doeltreffende manier om samenwerking en vertrouwen te creëren tussen deze partijen. Door samen te spelen kunnen ze in een veilige omgeving testen wat de gevolgen zijn van keuzes die ze afzonderlijk of gezamenlijk maken. Het spelelement zorgt voor enthousiasme en betrokkenheid waardoor er een open discussie ontstaat waarin creatieve en innovatieve oplossingen worden bedacht. Door deze discussie te verweven in de verschillende spelrondes kunnen de partijen hun eigen oplossingen direct in een veilige omgeving toetsen. Dankzij het duidelijke overzicht van acties en gevolgen tijdens het spel wordt ook duidelijk dat alle partijen uiteindelijk gebaat zullen zijn bij een goede samenwerking. Door zelfstandig tot die inzichten te komen tijdens het spelen van de games, maakt dit veel meer indruk dan wanneer TNO deze op papier had verstrekt.

Paper: Serious gaming voor de logistiek - Voorbereiden op de toekomst

Lees de paper

Voorbeelden van serious games in de logistiek

Er zijn verschillende vormen waarin serious gaming kan worden ingezet, bijvoorbeeld als bordspel, als digitale game of door gebruik te maken van een simulatie. De invulling is afhankelijk van het onderwerp en het leerdoel.

Twee voorbeelden van bordspellen zijn de Rail Cargo Challenge Amsterdam en In Vloeiende Vaart. Bij de eerste gaan partijen uit de haven van Amsterdam met elkaar samenwerken om hun lading te bundelen en zo het transport via het spoor zo efficiënt en goedkoop mogelijk te maken. Tijdens deze interactieve serious game kunnen Terminals, Vervoerders, Verladers en Operators in een veilige omgeving met elkaar verkennen hoe het Amsterdamse logistieke netwerk verder ontwikkeld kan worden. Bij het spel In Vloeiende Vaart wordt met schippers en sluismeesters van Rijkswaterstaat een aantal nieuwe concepten getest om het gebruik van sluizen te optimaliseren en om te bespreken wat nodig is om dit samen in de praktijk te realiseren.

In digitale spellen ervaren en testen spelers nieuwe (logistieke) concepten. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het spel SynchroMania, waar de speler in de huid kruipt van een transportplanner en zo de effecten van synchromodaal transport ervaart. Vanuit de discussies in sessies met het spel kwam naar voren dat de rol van de verlader cruciaal is in de beslissing voor synchromodaal transport. Door het grote succes van SynchroMania is besloten om een tweede digitale game te ontwikkelen waarin de verlader centraal staat, MasterShipper.

De eerste grootschalige simulatiegame waarbij logistiek centraal staat is Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen, of kortweg IDVV. Dankzij het ontwikkelde simulatiemodel konden deelnemers letterlijk spelen met vernieuwende concepten in de binnenvaart. In het spel Solve it! experimenteren spelers met verschillende manieren om een logistiek netwerk te organiseren (centrale aansturing versus een meer zelf-organiserende logistieke structuur) om te kunnen omgaan met aankomende trends en ontwikkelingen (zoals autonome voertuigen, veeleisende klanten en digitalisering).

Inzet van games in verandertrajecten en reacties uit de sector

Serious games staan niet op zich, maar maken vaak onderdeel uit van overkoepelende verandertrajecten. Games vormen hierin een schakel in bijvoorbeeld het creëren van bewustwording van de kansen van synchromodale concepten of ideeën uit te wisselen over zelf-organisatie. Waar deze activiteiten van oudsher tot stand kwamen aan de vergadertafel, wordt er tijdens een gaming sessie getracht een speelsere dynamiek te creëren. Na afloop van de spellen wordt in het nazorgtraject met partijen concrete afspraken gemaakt over het vervolg.

“Tijdens de game bleek, dat met je met een klein beetje lef en een klein beetje openheid van zaken met elkaar veel meer bereikt en ook nog eens een beter gezamenlijk resultaat boekt.”
Pieter Förrer – Rail Service Centre Rotterdam

“Bij dit spel ervaar je daadwerkelijk wat synchromodaal transport in de praktijk betekent. Bij EGS gebruiken we SynchroMania nog steeds en spelen we het met onze werknemers en externe klanten.”
Willemien Akerboom, European Gateway Services

Daarnaast worden er tijdens game sessies verschillende soorten partijen samengebracht waardoor nieuwe inzichten ontstaan en onverwachtse samenwerkingen worden opgezet. Door ook onderwijsinstellingen te betrekken kunnen studenten al tijdens hun opleiding kennismaken met de mogelijkheden en de complexiteit van synchromodaal vervoer. Met name digitale spellen zijn zeer geschikt voor opschaling naar grote groepen nieuwe deelnemers. SynchroMania en MasterShipper worden al ingezet in het logistieke lesprogramma van verschillende onderwijsinstellingen in Nederland.

Studenten zien dat samenwerking binnen transportketens leidt tot verbetering van het product. Tegelijkertijd leren ze ook dat synchromodaal vervoer voordelig is, maar ook zeker complex.
Rob Zuidwijk, Rotterdam School of Management (Erasmus University).

Lees meer

Contact

Meike Hopman MSc

  • Serious Gaming

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.