We zijn allemaal onderweg. En de wereld waarin we bewegen is op een onzichtbare digitale manier meer en meer met elkaar verbonden. Smartphones communiceren met servers over beschikbare voertuigen, die op hun beurt weer zelfstandig communiceren met slimme verkeerslichten, verkeerscentrales, andere weggebruikers en navigatie-aanbieders om zo efficiënt en veilig mogelijk van A naar B te komen. Maar zijn die talloze digitale verbindingen in het verkeer wel gegarandeerd veilig? En is dat na een software-update ook nog zo? Je moet er niet aan denken dat de controle van een voertuig ineens van buitenaf overgenomen wordt. Security kan en moet veiliger.


Secure Mobility: veiliger, efficiënter en schoner van A naar B

SECURITY OP VOERTUIGNIVEAU, SYSTEEMNIVEAU, EN IMPACTNIVEAU

Dankzij ICT kunnen we zekerheden inbouwen. TNO doet veelvuldig onderzoek naar manieren om security grondig te integreren in het ontwerpproces van nieuwe mobiliteitsdiensten en -producten. Maar er wordt ook onderzoek gedaan naar het gedrag van gebruikers en de invloed van nieuwe technologieën als 5G. We kijken daarbij niet alleen naar het voertuig zelf, maar ook zijn omgeving, en uiteindelijk zelfs de hele mobiliteitsuitdagingen van bijvoorbeeld een grote stad.

Ons onderzoek doen we in nauwe samenwerking met systeem- en voertuigontwikkelaars, maar ook bijvoorbeeld met onze overheidsdiensten. Ook daar willen we precies weten wat de impact is van een nieuw ontwerp. We werken op alle vlakken aan geïntegreerde veiligheidsoplossingen, die robuust en betrouwbaar zijn onder alle omstandigheden.

SCHONER, VEILIGER EN EFFICIËNTER VAN A NAAR B

Veiligheid is een voorwaarde waar we geen concessies in willen doen. Maar bij TNO willen we er ook meteen voor zorgen dat de wisselwerking tussen mensen, voertuigen en goederen zo efficiënt mogelijk is zodat ze direct bijdragen aan een schoner milieu. En ook daar biedt ICT enorme kansen die benut kunnen worden.

Vrachtvervoer kan bijvoorbeeld vele malen efficiënter door alle data over de aangeboden lading en de beschikbaarheid van vrachtwagens, treinen en schepen te combineren, zeker als hier AI-technologie bij ingezet wordt.

REIS MEE MET TNO OP WEG NAAR DIE TOEKOMST

Om die kansen te kunnen pakken zetten we al onze gespecialiseerde kennis in. Natuurlijk onze kennis van voertuigen, infrastructuur, mobiliteitstoepassingen en intelligente, duurzame verkeersstromen. In combinatie met onze diepgaande kennis van ICT-systemen, AI, Quantumcomputers en Cybersecurity.  We ontwikkelen assessmentmethodieken en zetten internationale kenniscentra op. Zo helpen onze onderzoeken beleidsmakers met het maken van die moeilijke beslissingen over veiligheid in deze rap veranderende toekomst.

TNO kent de digitale complexe wereld van mobiliteit als geen ander en werkt elke dag aan de zekerheid van die veilige toekomst.

Ons werk

Decentraal ontwerpen op basis van zero trust

Decentraal ontwerpen op basis van zero trust zorgt ervoor dat binnen complexe systemen, de losse onderdelen overzichtelijk blijven. Neem bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s, deze zijn niet meer te zien als... Lees verder
Ons werk

TNO helpt veiligheid van geautomatiseerd vervoer bewijzen

Het is druk op de openbare weg en iedere weggebruiker beweegt zich op zijn eigen manier. Als hier geautomatiseerd verkeer bijkomt moet de interactie in de praktijk wel vloeiend gaan. De samenleving stelt... Lees verder
Thema

10 cybersecurity uitdagingen en innovaties

Wat moeten we doen om de cyberveiligheid in Nederland te vergroten? Welke cyberdreigingen staan ons nog te wachten? Bij TNO werken we samen met organisaties aan cybersecurity uitdagingen die vandaag de... Lees verder
Contact

Ir. Joëlle van den Broek

  • Smart and Safe Traffic & Transport