Geautomatiseerd rijden zal ons leven veranderen. Zie je al voor je hoe auto’s zichzelf inparkeren, hoe vrachtwagens op eigen kracht rijden en verhuiswagens zonder een menselijke chauffeur werken. Havenautomatisering zal in toenemende mate zelfsturend zijn, zoals bij de afhandeling van vracht tot opslag of overdracht ervan naar wegtransport. TNO biedt fabrikanten en hun leveranciers hulp bij marktintroductie van technologieën op dit gebied.

Gas geven op marktintroductie
Fabrikanten van vervoersmiddelen en hun leveranciers kunnen bij TNO terecht om marktintroductie te realiseren. TNO kan bijvoorbeeld advies geven over veilige en comfortabele oplossingen voor voertuigbesturing. Ofwel door volledige applicaties te licenseren (zoals highwaypilot of automatic valet parking) danwel door onderliggende architecturen en softwaremodules aan te bieden. Ontwerpadvies behoort ook tot de mogelijkheden.

Daarnaast kan TNO de acceptatie van technologie bespoedigen door snelle realisatie van proof-of-concept- en voertuigdemonstraties en geavanceerde prototypen. Zo ontwikkelt TNO Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) en automatiseringstoepassingen.

Voordelen voor fabrikanten, OEM’s, TIER’s

 • Het versnellen van de ontwikkeling van technologie door kennis en software te leveren.
 • Het versnellen van marktintroductie.

Voordelen voor leveranciers

 • Het maken van marketingdemonstraties.
 • Het leveren van ‘model based’-oplossingen die beter presteren.
 • Het bouwen van systemen, en in pilot situatie de werking demonstreren.

Voordelen overheid, regering

 • Het maken van investeringsbeslissingen op basis van achtergrondinformatie.
 • Bieden van kennis en expertise.
 • Het demonstreren van leverancierscomponenten op applicatieniveau.
 • De bouw van demonstratie- en pilotsystemen.

Voordelen voor overheid, wegbeheerders

 • Het bieden en delen van kennis en expertise.
 • Kostenverlaging voor de ontwikkeling van proeven op de weg.

Specifiek biedt TNO:

 • Licenties voor geïntegreerde besturingsoplossingen (sensorfusie, wereldmodellering, voertuigdynamica, voertuigbesturing, gedragsvoorspelling).
 • Licenties voor veiligheidsconcepten en –architecturen (TNO produceert en fabrikanten kunnen de technologie overnemen tegen betaling van licentiekosten)
 • Advies over veiligheidskwesties.
 • Functionele en complete systeemtechniek en systeemintegratie.
 • Bouwen van proof-of-concept- en voertuigdemonstraties en geavanceerde prototypen.
 • Integrale kennis van de combinatie van embedded voertuigbesturingstechnologie, systeemtechniek, veiligheid en prototype-implementatie.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over wat TNO voor u kan betekenen op het gebied van voertuigautomatisering, geïntegreerde besturingsoplossingen en systeemintegratie? Of wilt u de werking van een technologie of prototype in een pilotsituatie demonstreren? Neem dan contact met ons op.

Contact

Emilia Silvas

 • Smart vehicles