Er is op korte termijn aanvullend onderzoek nodig om de implementatie van waterstof verbranding in een stroomversnelling te brengen om de klimaatdoelstellingen te behalen. Daartoe zal een publiek private samenwerking gestart moeten worden. Het bijbehorende innovatiefundament in Helmond (o.a. Innovation Centre for Sustainable Powertrains) als belangrijk onderdeel van de Brainport Regio is er klaar voor. TNO is op zoek naar partners.

Samenwerken aan aanvullend onderzoek?

Samenwerken om de implementatie van waterstof voor verbrandingsmotoren in een stroomversnelling te brengen? Neem contact op met Jack Bloem

Contact opnemen

Toepassing van waterstof als brandstof in verbrandingsmotoren kan een belangrijke rol vervullen bij de energietransitie gekoppeld aan de klimaatakkoorden. Onze weg naar realisatie van de Parijse klimaatakkoorden is nog lang. Vloeibare en gasvormige energiedragers blijven nodig als brandstoffen in bepaalde zware toepassingen. Hierbij kan worden gedacht aan de luchtvaart en scheepvaart, wegverkeer met zware, energie-intensieve en veeleisende inzetpatronen.

WATERSTOF VERBRANDING BIEDT VEEL VOORDELEN

  • De impact van waterstof in verbrandingsmotoren voor zwaar materieel samengevat
    Het gaat voor een groot deel om reeds ontwikkelde en bewezen technologie. Daardoor zijn de toepassingen zeer betrouwbaar en betaalbaar, vanuit gebruikers- en onderhoudsperspectief.
  • Een aanzienlijk deel van onze industrie is al ingericht en voorbereid op het gebruik van waterstof (ontwerp, productie, service & onderhoud, re-cycling).
  • Verbrandingsmotoren op waterstof hebben een hoge tolerantie voor de kwaliteit van de gebruikte waterstof.
  • Waterstof in verbrandingsmotoren maakt Nederland en Europa onafhankelijker van de buitenwereld omdat er geen kostbare of schaarse metalen nodig zijn. Hier ligt een kans voor Nederland om op korte termijn concrete oplossingen voor tal van “niche” toepassingen te creëren, en het eco-systeem vande HD automotive- en energiesector een impuls te geven.

Verduurzaming versnellen

Vooral in HD (hoge vermogens & zware belasting) motoren in de sectoren transport en industrie zijn mogelijkheden om waterstof snel in te voeren en de verduurzaming op korte termijn flink te versnellen. Bij verbranding van waterstof komt alleen water vrij, geen CO2 en een beperkte hoeveelheid NOx, hiermee is het - zonder emissie nabehandeling - een zeer duurzame technologie. Bijkomend voordeel is dat waterstof snel getankt kan worden. En bij voldoende druk heeft waterstof een hoge energiedichtheid en is daarmee geschikt voor lange afstand transport.

Meer weten?

Zie hieronder of download de infographic Waterstof voor verbrandingsmotoren in zwaar materieel

Infographic 'Waterstof voor verbrandingsmotoren in zwaar materieel'
Ons werk

TNO over kabinetsvisie waterstof: begin nu

Er is op korte termijn een nationaal uitvoeringsprogramma waterstof nodig. Nog dit jaar zou het kabinet die moeten uitwerken in concrete acties en doelen met een duidelijke tijdlijn. We moeten snel en... Lees verder
Ons werk

15 dingen die je moet weten over waterstof

Waterstof kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Samenwerking is essentieel om waterstof succesvol in te kunnen zetten om bijvoorbeeld bij te dragen aan: CO2-reductie in de industrie,... Lees verder
Kennis

Van grijze en blauwe naar groene waterstof

Productie uit water via elektrolyse met duurzame elektriciteit van zon en wind is een CO2-vrij alternatief. Maar voor het maken van die groene waterstof zijn er nog technologische drempels te slechten.... Lees verder
Contact

Ir. Jack Bloem

  • Heavy Duty Trucks