Als je besluit een huis te bouwen, weet je dat je daarvoor grondstoffen nodig zult hebben. Je weet ook dat die grondstoffen waarschijnlijk ruim voorhanden zullen zijn. Wanneer je een volledig nieuw duurzaam energiesysteem gaat bouwen, heb je vanzelfsprekend ook snel toenemende voorraden nodig. Met de mogelijke leveringsrisico's van sommige kritiek grondstoffen is echter nauwelijks rekening gehouden bij het opstellen van de energieplannen voor de toekomst.

Energietransitie verloopt mogelijk trager

In het eerste deel van het tweeluik ‘Op weg naar een groenere toekomst’ richten we ons met name op de productie van groene waterstof. Om de Europese waterstofplannen voor 2050 te realiseren, hebben we iridium nodig. Veel iridium. Wij verwachten dat er een tekort van dit metaal is. Waterstofproductie is niet de enige toepassing waarvoor iridium nodig is. In de verschillende routes van de energietransitie is iridium een essentieel materiaal. De hele energietransitie dreigt daardoor vertraging op te lopen of zelfs helemaal tot stilstand te komen.

Conclusie paper 1: Zet materiaal schaarste op de agenda

We constateren echter dat de materiaalbehoefte voor de productie van groene waterstof nog steeds over het hoofd gezien wordt. Vanuit ons eerste paper concluderen we dan ook dat het tijd is om het op de (politieke) agenda te zetten en actie te ondernemen.

Download paper 1

Alles over de analyse van de grondstoffenschaarste lees je hier

Download paper

In het tweede paper lees je wat de mogelijke oplossingen voor zijn voor deze materiaalschaarste.

Roadmap

Met elektrolyse grootschalig groene waterstof produceren: Uitdagend, maar mogelijk

Nederland en Europa hebben een route uitgestippeld om in 2050 aan de klimaatdoelen van Parijs te kunnen voldoen. Op papier ziet dat er goed uit. Alleen daarvoor moeten we zeer bewust omgaan met een belangrijk... Lees verder
Ons werk

Hoe we met de grondstoffenschaarste voor de energietransitie kunnen omgaan

De grondstoffenschaarste, zoals geïntroduceerd in deel 1 van de publicatie ‘Op weg naar een groene toekomst’, moet op het netvlies van beleidsmakers komen te staan. Om aan de toekomstige Europese vraag... Lees verder
Thema

Energietransitie: Een duurzame toekomst is de enige toekomst

De ambitie van TNO is om samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie te versnellen zodat Nederland in 2050 een energiehuishouding zonder CO₂-emissies heeft. Dit biedt het... Lees verder
Kennis

Van grijze en blauwe naar groene waterstof

Productie uit water via elektrolyse met duurzame elektriciteit van zon en wind is een CO2-vrij alternatief. Maar voor het maken van die groene waterstof zijn er nog technologische drempels te slechten.... Lees verder
Ons werk

Productie duurzame waterstof optimaliseren met elektrolyse

Waterstof die momenteel in ons land wordt geproduceerd is vooral bestemd als grondstof voor de productie van kunstmest en het ontzwavelen van brandstoffen. De huidige waterstofproductie is nu gebaseerd... Lees verder
Ons werk

15 dingen die je moet weten over waterstof

Waterstof kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Samenwerking is essentieel om waterstof succesvol in te kunnen zetten om bijvoorbeeld bij te dragen aan: CO2-reductie in de industrie,... Lees verder
Contact