‘Groene chemie, nieuwe economie’: Minder CO₂-uitstoot, meer werkgelegenheid

Welke acties zijn er momenteel mogelijk om de CO₂-uitstoot flink te beperken? Die vraag staat centraal bij het aanjaagteam ‘Groene chemie, nieuwe economie’. Een initiatief waarbij we samenwerken met grote spelers in de basischemie van Zuid-Nederland.

In 2050 moet de CO₂-uitstoot van de industrie nagenoeg zijn verdwenen. Dat is in ieder geval de ambitie van Nederland. Om dat doel te halen, moet de chemische sector vergroenen. Daar moet snel actie op worden ondernemen. Concrete actie. Dat kan ook! Dat staat in de actieagenda ‘Groene chemie, nieuwe economie’ die het aanjaagteam ‘Groene chemie, nieuwe economie’ heeft ontwikkeld. Opschaling van innovatieve vergroeningsoplossingen is het uitgangspunt. En er zijn inmiddels genoeg maatregelen die zich al op kleine schaal hebben bewezen en die klaar zijn om grootschalig te worden toegepast.

Bekijk de actieagenda

‘Groene chemie, nieuwe economie’

Actieagenda bekijken

Coalitie met grote chemiebedrijven

De animo voor de actieagenda was groot. Intussen is er een coalitie met een aantal grote chemiebedrijven (o.a SABIC, VDL, Cosun en Havenbedrijf Moerdijk) die de actieagenda gaan uitvoeren. In de coalitie zitten ook regionale ontwikkelingsmaatschappijen, financiële instellingen en overheden. Dat alles met de nodige ondersteuning van TNO en Brightsite, een kennisinstelling die zich inzet om de chemische industrie te verduurzamen.

Inzet van disruptieve innovaties

Welke grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik? En welke industriële processen lenen zich op dit moment al voor elektrificatie? Die vragen leiden momenteel binnen de basischemie in Zuid-Nederland tot concrete acties. Daarbij worden er disruptieve innovaties ingezet die tot dusver nog niet op grote schaal zijn toegepast.

Versnelde vergroeninG

Het is dus pionieren. Maar dat moet ook. Niets doen is geen optie. Als het de chemische industrie niet lukt om de CO₂-uitstoot te verminderen, wordt het heel lastig om aan de eisen van het Nederlandse Klimaatakkoord te voldoen. Om de chemiesector voor Nederland te behouden, is het cruciaal dat er nu gestart wordt met het opschalen van innovaties. Het houdt ook een economische kans in. Deze kans komt voort uit het feit dat er voor het maken van een grondstoffentransitie nieuwe, innovatieve ketens nodig zijn. De EU-ambities om de CO₂-uitstoot versneld terug te brengen maakt deze kans alleen maar groter.

Nieuwe waardeketens in de groene chemie

TNO speelt een belangrijke rol bij het verbinden van partijen en het helpen opschalen van de innovaties binnen het programma. Wat het programma extra interessant maakt, is dat chemiebedrijven moeten gaan samenwerken met agrarische bedrijven, afvalverwerkers, innovatieve mkb-bedrijven en scale-ups. Die partijen dragen nieuwe oplossingen aan, ondersteund door kennisinstellingen. Er ontstaat een sterke verbinding met de Nederlandse hightech-sector. Zo gaan groene, cross-sectorale waardeketens ontstaan, met nieuwe opschalingsconcepten, economische activiteit en werkgelegenheid tot gevolg. Wat ons betreft gaat het verminderen van de CO₂-uitstoot hand in hand met mooie economische kansen.

Online lancering actieagenda

Op woensdag 24 februari werd de Actieagenda ‘Groene chemie, nieuwe economie’ door een coalitie van partners aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken, tijdens een online top.

Impressie Online Top Lancering Actieagenda 'Groene Chemie, Nieuwe Economie' op 24 februari 2021, met o.a. Focco Vijselaar (EZK) Diederik Samsom (Europese Commissie), Wouter Bos (Invest-NL), Anton van Beek (DOW), Frank Kuijpers (SABIC), Guustaaf Savenije (VDL), Willem Sederel (Circulair Biobased Delta), Emmo Meijer (namens Topsectoren Chemie, HTSM, Energie en Agri & Food), Paul de Krom (TNO), Albert Markusse (COSUN), Tys van Elk (LIOF, mede namens BOM, Impuls Zeeland en InnovationQuarter), Wim van de Donk (Tilburg University) en gedeputeerden Jo-Annes de Bat (Zeeland), Joost van den Akker (Limburg) en Martijn van Gruijthuijsen (Noord-Brabant).

Meer informatie vind je in de Actieagenda ‘Groene chemie, nieuwe economie’.

Expertise

Collaboratieve Business Modellen: een nieuw perspectief voor het vormgeven van transitieprocessen

Systeemveranderingen zijn noodzakelijk, maar transitieprocessen zijn complex. Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. De manier waarop we nu leven leidt tot klimaatverandering, uitputting van natuurlijke... Lees verder
Expertise

Impactbepaling op economie en milieu: het EXIOMOD model

De energie transitie en de circulaire economie hebben een wereldwijde impact op onze economie. Denk hierbij aan een verschuiving van werkgelegenheid. Een voorbeeld hiervan is, dat er naar verwachting... Lees verder
Expertise

De Value Case Methodology

Duurzame ideeën, technologieën en innovaties zijn er genoeg, maar hoe maak je samen met andere partijen de beste beslissing? Zeker wanneer je bijdraagt aan een groot maatschappelijk vraagstuk heb je soms... Lees verder
Strategic Business Analysis - vliegwiel voor innovatie
Contact

Maxine Tillij

  • Director Market