Informatietype:
Project
Thema:
Open infrastructuren
Unit:
ICT, Strategy & Policy

Innovaties & ontwikkelingen bij Europese cloud infrastructuur

Voor het opslaan van data en het gebruik van rekenkracht in de cloud zijn bedrijven vooral aangewezen op grote providers zoals Microsoft, Amazon en Google. Het gros van de westerse data is opgeslagen in de VS. Om de strategische autonomie van Europa te versterken moet er een toekomstbestendige digitale infrastructuur in de EU komen die ook plaats biedt aan kleine aanbieders van clouddiensten. TNO zet met binnen- en buitenlandse partijen in op nieuwe technologieën waarmee cloudproviders diensten kunnen leveren in een grotere en open cloudmarkt.

Cloudfederatie IPCEI-CIS

De Europese Commissie hecht dermate veel belang aan de totstandkoming van een eigen ecosysteem voor clouddiensten dat er 1,2 miljard euro wordt geïnvesteerd via de lidstaten in een speciaal Important Project of Common European Interest – Cloud Infrastructure and Services (IPCEI-CIS). Naar verwachting komt daar nog eens 1,4 miljard aan private investeringen bij.

TNO levert kennis en kunde in twee projecten:

  • ECOFED: European Cloud services in an Open FEDerated ecosystem
  • MISD: Modular Integrated Sustainable Datacenter

Cloudproviders bundelen capaciteit in project ECOFED

In “European Cloud services in an Open FEDerated ecosystem” (ECOFED) gaat het om het creëren van interoperabele technologieën waarmee cloudproviders hun capaciteiten in een grote markt kunnen aanbieden en afnemers keuzevrijheid hebben om te kunnen wisselen of cloud diensten met elkaar kunnen combineren. Een bedrijf dat gebruik maakt van een hyperscaler in de VS ondervindt vaak dat het ingewikkeld is om over te stappen naar een andere aanbieder. Door o.a. ACM is via een marktstudie vastgesteld dat er is sprake van een ‘vendor lock-in’: switchen naar aan andere provider gaat vaak met hoge kosten en technische belemmeringen gepaard.

De beoogde Europese infrastructuur is daarentegen een open ecosysteem voor alle partijen die onderling clouddiensten kunnen uitwisselen. Dat bevordert concurrentie en innovatie. Het samenspel van technologie, nieuwe EU-wetgeving en een gelijk speelveld moet zorgen voor een significante verandering van het cloud ecosysteem.

Europese positie clouddiensten versterken

TNO heeft enkele jaren geleden al het initiatief genomen om met een aantal bedrijven en organisaties de Europese positie op het gebied van clouddiensten te versterken: de Nederlandse Cloud infrastructuur Coalitie (CiC).

Ook is TNO actief binnen Gaia-X, een Europees initiatief dat werkt aan een open, interoperabel, transparant en veilig cloud ecosysteem. Het gaat erom dat cloudproviders in een federatief verband samenwerken waardoor zij elk beter kunnen concurreren met techreuzen. De technologische opgave lijkt op het maken van een virtuele laag over de providers die het mogelijk maakt bij een collega-bedrijf capaciteit in te huren.

Keuzevrijheid voor gebruiker

Met cloudfederatie kan een relatief kleine speler een interessant aanbod doen aan bedrijven of organisaties die tijdelijk extra opslag of rekenkracht nodig hebben. Dat bevordert de innovatie in Europa. Voor de gebruikers van clouddiensten betekent dit meer keuzevrijheid.

De samenwerking in de nieuwe cloudinfrastructuur is te vergelijken met die van het mobiele netwerk, waar iPhones en Android-toestellen probleemloos communiceren bij welke aanbieder je ook een abonnement hebt. De komende jaren worden er technologieën ontwikkeld en testopstellingen gebouwd om clouddiensten tussen verschillende Europese landen te combineren.

In ECOFED werkt TNO samen met Info Support, i3D.net, BIT en AMS-IX.

MISD project: Verduurzamen cloudinfrastructuur

In het tweede IPCEI-CIS project, Modular Integrated Sustainable Datacenter project (MISD), werkt TNO met partners aan verduurzaming van de cloudinfrastructuur. Het doel is ambitieus: een reductie van CO2-uitstoot door datacenters met meer dan vijftig procent.

Er komt een fieldlab waarin de partijen een decentraal netwerk van datacenters ontwikkelen met innovaties op het gebied van energieverbruik, koeling en cybersecurity. TNO onderzoekt met name hoe gedistribueerde en gefedereerde datacenters hun klimaatimpact kunnen reduceren en ook meer bijdragen aan de afstemming van vraag en aanbod van groene energie binnen elektriciteitsnetwerken.

Het MISD-consortium bestaat uit Asperitas, BetterBe, Deerns Nederland, Eurofiber, Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP), TNO en Universiteit Twente.

Wil jouw organisatie meer weten over hoe je kunt bijdragen? Neem contact met ons op.

Laat je verder inspireren

20 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO onderzoekt 5G-technologie op de Noordzee

Informatietype:
Nieuws
19 juni 2024
TNO gaat samen met Rijkswaterstaat (RWS) onderzoek doen naar de toepassing van nieuwe 5G-technologie op de Noordzee. In dit project zal TNO specifiek onderzoek doen op basis van kennisvragen naar noodzakelijke innovaties van 5G-technologie op zee met de bijbehorende uitdagingen.

Vergaderen in virtuele omgeving zorgt voor meer betrokkenheid en hogere concentratie

Informatietype:
Nieuws
4 juni 2024

Welke rol gaan VR en immersieve technologieën spelen in de toekomst van werk?

Informatietype:
Insight
4 juni 2024

Ontwikkeling Nationaal Groeifonds project 6G Nederland van start

Informatietype:
Nieuws
9 oktober 2023

Future Network Services ontvangt financiering uit Nationaal Groeifonds voor ontwikkeling 6G

Informatietype:
Nieuws
3 juli 2023