Geïntegreerde voertuigveiligheid en slimme voertuigen

Thema:
Slimme voertuigen

De vraag naar mobiliteit groeit, maar loopt tegen maatschappelijke uitdagingen en duurzaamheidsgrenzen aan. Bij TNO ontwikkelen we technologie en beoordelingsmethoden die ertoe moeten leiden dat de introductie van CCAM-systemen (Connected and Cooperative Automated Mobility) wordt versneld. Deze systemen moeten helpen om te komen tot 'nul slachtoffers', 'nul emissies' en 'nul schade'. We ondersteunen bedrijven en beleidsmakers bij de innovatie van slimme voertuigen en complexe CCAM-systemen die de mobiliteit en logistiek verbeteren.

Het verhogen van de verkeersveiligheid met CCAM

Bij de afdeling Integrated Vehicle Safety van TNO zoeken we naar CCAM-oplossingen (Connected and Cooperative Automated Mobility) die ervoor zorgen dat het aantal doden en gewonden in het verkeer afneemt. We ontwikkelen voertuigtoepassingen en de bijbehorende technologieën om de introductie van CCAM-systemen en innovatieve methoden voor het bewaken en beoordelen van de veiligheid te versnellen. CCAM-systemen zijn complexe hightechsystemen, waarbij meestal meerdere technologiedomeinen en waardeketens zijn betrokken. Dit maakt het beoordelen van de veiligheid en de implementatie extra lastig. Bij TNO zorgen we dat de virtuele modellen nauw aansluiten op de fysieke testomgeving, zodat bedrijven en beleidsmakers optimaal worden ondersteund in het innovatieproces van CCAM-systemen.

Assessment veiligheid van geautomatiseerd rijden

We bouwen CAAV-prototypes (Connected, Cooperative and Automated Vehicles) met een breed scala aan functionaliteiten, maar daarnaast behoort ook het beoordelen van de veiligheid van geautomatiseerd rijden tot onze kerncompetenties. In onze uitgebreide testfaciliteiten kunnen de tests worden uitgevoerd in een (semi-)gesloten omgeving en in levensechte situaties. Tegelijkertijd wil TNO de benodigde input leveren op basis waarvan objectieve veiligheidsvalidatienormen voor CAAV's kunnen worden ontwikkeld, gebaseerd op real-life rijscenario's, zowel voor het bedrijfsleven als voor de overheid.

Belangrijkste disciplines

Onze belangrijkste disciplines worden bepaald op basis van de volgende product-marktcombinaties:

  • Yard automation: gericht op lokalisatie, wereldmodellering, plannings- en besturingstechnologieën voor efficiënte en veilige yard automation.
  • Connected & Cooperative: optimalisering van geautomatiseerde mobiliteit met behulp van connectiviteit tussen voertuigen, weginfrastructuur en cloud-diensten.
  • StreetWise: veiligheidsvalidatie gebaseerd op scenario's voor typegoedkeuring van CCAM-systemen.
  • StreetProof: het ontwikkelen van eisen voor de veilige en maatschappelijke implementatie van geautomatiseerd rijden.

Multidisciplinaire teams

Door de opkomst van CCAM is het uitdagender geworden om de veiligheid van voertuigen te beoordelen. Omdat er zoveel domeinen bij betrokken zijn (auto's, telecommunicatie en infrastructuur) is het belangrijk dat er allerlei disciplines in het team zijn vertegenwoordigd. Bij TNO brengen we specialisten met verschillende achtergronden samen, zoals werktuigbouwkunde, informatica, autotechniek, elektrotechniek, biomedische techniek, (toegepaste) wiskunde, astronomie, data science en kunstmatige intelligentie.

We bundelen deze brede expertise in multidisciplinaire teams zodat de volledige levenscyclus van de systeemontwikkeling wordt meegenomen: van systeemontwerp en engineering tot software- en hardware prototyping. We hebben de kennis en ervaring om fundamentele ideeën te vertalen in praktische prototypes, zodat auto’s de weg op kunnen.

MARQ: open innovatiecentrum voor smart mobility

Bij het Mobility Applied Research Quarter (MARQ), het open innovatie- en onderzoekscentrum voor slimme mobiliteit in Helmond, biedt TNO bedrijven en overheden geavanceerde testfaciliteiten en voertuig- en verkeersmodellen. Onze partners profiteren van gefundeerde antwoorden op onderzoeksvragen, waardoor ze op weg kunnen met innovatieve mobiliteitsoplossingen. Van het testen van hardware-in-the-loop van een nieuwe sensormodule voor geautomatiseerde voertuigen tot het modelleren van efficiënt transport voor een mobiliteitshub: MARQ biedt toegankelijke expertise met betrekking tot allerlei mobiliteitsthema's.

Innovaties op het gebied van slimme mobiliteit en automatisch rijden worden niet alleen fysiek getest, maar ook onderzocht op basis van grote datasets. MARQ biedt geavanceerde testfaciliteiten en multidisciplinaire kennis om deze manier van testen en validatie mogelijk te maken.

Laat je verder inspireren

38 resultaten, getoond 1 t/m 5

Nauwe samenwerking en al doende leren is de weg voorwaarts in Connected Automated Transport

Informatietype:
Insight
1 juli 2024
Connected Automated Transport (CAT) biedt aanzienlijke maatschappelijke en economische voordelen door logistiek veiliger, duurzamer, efficiënter, betrouwbaarder en mogelijk ook winstgevender te maken.

Meer grip op verkeersveiligheid dankzij V4SAFETY

Informatietype:
Insight
17 juni 2024

DITM stimuleert Cooperative, Connected, and Automated Mobility in Europa

Informatietype:
Insight
14 juni 2024

TNO intensiveert samenwerking Zuid-Korea en Japan Smart Cities, Smart & Sustainable Mobility en Semicon

Informatietype:
Insight
3 juni 2024

Krachten AI bundelen voor de nieuwe generatie autonome besturingssystemen

Informatietype:
Insight
29 mei 2024