Informatietype:
Project
Thema:
Opslag en transport waterstof
Unit:
Energy & Materials Transition

Van wind tot waterstof, energie van de toekomst

In samenwerking met

HYGRO Energy

Groene waterstof is een belangrijk ingrediënt voor de energietransitie en het terugdringen van CO2-uitstoot. Waterstofproducent HYGRO Energy gaat samen met TNO, de keten van duurzame waterstofproductie tot en met de afzet in het wegverkeer onderzoeken en opgang helpen.

Waterstofketen 'van wind tot wiel'

HYGRO lanceerde als eerste bedrijf ter wereld het concept van de 'waterstofmolen'; een windmolen met geïntegreerde elektrolyse om direct waterstof te maken. Met waterstof als primaire energiedrager zal uiteindelijk het ontwerp van een windturbine en dat van windparken veranderen. Hierdoor zal windenergie (kosten) efficiënter gewonnen worden dan met elektriciteit.

In het project ‘Van wind tot waterstof’ willen de partners waaronder Hygro en TNO de technische mogelijkheden voor een efficiënte korte waterstof keten demonstreren en onderzoeken in hoeverre duurzame waterstof onder de huidige regels kosten-competitief kan worden. Daarnaast is het belangrijk om gericht beleid te ontwikkelen voor bedrijven die hiermee aan de slag willen. Door aanvullend beleid en opschaling zal er een verdere kostenreductie mogelijk worden waardoor de transitie in een verdere versnelling komt .

Integratie van waterstofproductie met windturbines

Momenteel worden de eerste stappen gezet naar integratie van waterstofproductie met windturbines. Daarbij kan op windstille momenten met zonne-energie groene waterstof gemaakt worden. Door een geïntegreerde aanpak van productie, hogedruk opslag en distributie kunnen naar verwachting kosten voordelen gerealiseerd worden door de kortere en geoptimaliseerde ketens.

Schaal en volume

De ontwikkeling van geïntegreerde waterstofproductie bij windturbines en leveranties van waterstof aan tankstations kan bijvoorbeeld voor voldoende waterstof zorgen in de regio Noord-Holland om 50 tot 80 waterstof elektrische vrachtwagens op groene waterstof te laten rijden. Dit is equivalent aan 2.500 tot 5.000 waterstof elektrische personenauto’s die 20.000 kilometer per jaar rijden en een vergelijkbaar aantal waterstof elektrische generatoren voor op bouwplaatsen. Het resultaat van dit project is een reductie van de kosten in de waterstofketen en een snellere groei van het gebruik van waterstof in de mobiliteit.

Energie-infrastructuur toekomst

Door het tegelijkertijd opschalen van waterstof productie en distributie via tankstations, met het gebruik van waterstof kan de kostprijs van zowel voertuigen (met name vrachtwagens) als de waterstoflevering snel verder dalen. In de komende jaren zal daardoor het aandeel waterstofmobiliteit flink toenemen wat leidt tot minder CO2-uitstoot, en wordt tegelijkertijd ook geluids-, NOx- en fijnstofemissies voorkomen. Het project geeft een doorkijk naar de energie-infrastructuur van de toekomst.

Validatie van het project & kennisdeling

In het project dat mede mogelijk wordt gemaakt door de RVO, houdt TNO zich bezig met het monitoren en valideren van de verwachte energiebesparing en efficiëntieverbeteringen in de keten van wind tot wiel. TNO analyseert de efficiëntieverbeteringen die HYGRO verwacht te bereiken bij de elektrolyse middels ‘pulsed power’ en de efficiëntieverbeteringen in de distributie van waterstof over de weg door gebruik te maken van de door HYGRO ontwikkelde ‘iBundles’.

Brede kennisdeling is van absoluut belang om de elektrolyse ontwikkeling te versnellen. Op dit moment is er heel weinig praktijk data publiek beschikbaar. Bijvoorbeeld over de performance van de elektrolyser onder verschillende condities. We hebben een lijst van meer dan 20 parameters waar we de elektrolyser op willen monitoren. TNO zal de onderzoeksresultaten en leerervaring delen en beschikbaar stellen.

Laat je verder inspireren

17 resultaten, getoond 6 t/m 10

Kennisdeling Noordzeelanden nodig om offshore waterstofproductie te versnellen

Informatietype:
Insight
10 februari 2023

In opdracht van het ministerie van EZK onderzocht TNO de voordelen van een gezamenlijke aanpak door de Noordzeelanden en hoe conversie naar waterstof op zee het potentieel aan energie uit de Noordzee beter kan benutten.

Doorbraak ontwikkeling elektrolysers: 200 keer minder iridium gebruikt

Informatietype:
Nieuws
24 oktober 2022

Groene waterstof, geproduceerd via elektrolyse met elektriciteit uit zon en wind, speelt een cruciale rol in de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie. Iridium is een schaars materiaal dat op dit moment nog onmisbaar is in elektrolysers die werken met de veel gebruikte PEM (Proton Exchange Membrane)-technologie.

Onderzoek TNO en EBN: Waterstofopslag op zee lijkt haalbaar

Informatietype:
Nieuws
11 juli 2022
Ondergrondse opslag van waterstof op zee lijkt technisch gezien een haalbare en relevante optie om te betrekken bij de planning en aanleg van het toekomstige energiesysteem. Dat is de belangrijkste bevinding van een studie van Energie Beheer Nederland (EBN) en TNO naar de haalbaarheid van ondergrondse opslag van waterstof op zee, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voor de realisatie van de opslag moet wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan en is nader onderzoek vereist.

Met blauwe waterstof naar groene waterstof

Informatietype:
Artikel
Waterstof speelt een sleutelrol in de energietransitie omdat bij het gebruik ervan geen broeikasgassen in de lucht komen. Lees meer over blauwe waterstof.

Methaanpyrolyse: waterstof maken zonder CO2-uitstoot

Informatietype:
Artikel
We ontwikkelden een technologie om waterstof schoon te produceren: methaanpyrolyse. Hiermee maken we waterstof zonder CO2-uitstoot.