Informatietype:
Project
Thema:
Opslag en transport waterstof
Unit:
Energy & Materials Transition

Van wind tot waterstof, energie van de toekomst

In samenwerking met

HYGRO Energy

Groene waterstof is een belangrijk ingrediënt voor de energietransitie en het terugdringen van CO2-uitstoot. Waterstofproducent HYGRO Energy gaat samen met TNO, de keten van duurzame waterstofproductie tot en met de afzet in het wegverkeer onderzoeken en opgang helpen.

Waterstofketen 'van wind tot wiel'

HYGRO lanceerde als eerste bedrijf ter wereld het concept van de 'waterstofmolen'; een windmolen met geïntegreerde elektrolyse om direct waterstof te maken. Met waterstof als primaire energiedrager zal uiteindelijk het ontwerp van een windturbine en dat van windparken veranderen. Hierdoor zal windenergie (kosten) efficiënter gewonnen worden dan met elektriciteit.

In het project ‘Van wind tot waterstof’ willen de partners waaronder Hygro en TNO de technische mogelijkheden voor een efficiënte korte waterstof keten demonstreren en onderzoeken in hoeverre duurzame waterstof onder de huidige regels kosten-competitief kan worden. Daarnaast is het belangrijk om gericht beleid te ontwikkelen voor bedrijven die hiermee aan de slag willen. Door aanvullend beleid en opschaling zal er een verdere kostenreductie mogelijk worden waardoor de transitie in een verdere versnelling komt .

Integratie van waterstofproductie met windturbines

Momenteel worden de eerste stappen gezet naar integratie van waterstofproductie met windturbines. Daarbij kan op windstille momenten met zonne-energie groene waterstof gemaakt worden. Door een geïntegreerde aanpak van productie, hogedruk opslag en distributie kunnen naar verwachting kosten voordelen gerealiseerd worden door de kortere en geoptimaliseerde ketens.

Schaal en volume

De ontwikkeling van geïntegreerde waterstofproductie bij windturbines en leveranties van waterstof aan tankstations kan bijvoorbeeld voor voldoende waterstof zorgen in de regio Noord-Holland om 50 tot 80 waterstof elektrische vrachtwagens op groene waterstof te laten rijden. Dit is equivalent aan 2.500 tot 5.000 waterstof elektrische personenauto’s die 20.000 kilometer per jaar rijden en een vergelijkbaar aantal waterstof elektrische generatoren voor op bouwplaatsen. Het resultaat van dit project is een reductie van de kosten in de waterstofketen en een snellere groei van het gebruik van waterstof in de mobiliteit.

Energie-infrastructuur toekomst

Door het tegelijkertijd opschalen van waterstof productie en distributie via tankstations, met het gebruik van waterstof kan de kostprijs van zowel voertuigen (met name vrachtwagens) als de waterstoflevering snel verder dalen. In de komende jaren zal daardoor het aandeel waterstofmobiliteit flink toenemen wat leidt tot minder CO2-uitstoot, en wordt tegelijkertijd ook geluids-, NOx- en fijnstofemissies voorkomen. Het project geeft een doorkijk naar de energie-infrastructuur van de toekomst.

Validatie van het project & kennisdeling

In het project dat mede mogelijk wordt gemaakt door de RVO, houdt TNO zich bezig met het monitoren en valideren van de verwachte energiebesparing en efficiëntieverbeteringen in de keten van wind tot wiel. TNO analyseert de efficiëntieverbeteringen die HYGRO verwacht te bereiken bij de elektrolyse middels ‘pulsed power’ en de efficiëntieverbeteringen in de distributie van waterstof over de weg door gebruik te maken van de door HYGRO ontwikkelde ‘iBundles’.

Brede kennisdeling is van absoluut belang om de elektrolyse ontwikkeling te versnellen. Op dit moment is er heel weinig praktijk data publiek beschikbaar. Bijvoorbeeld over de performance van de elektrolyser onder verschillende condities. We hebben een lijst van meer dan 20 parameters waar we de elektrolyser op willen monitoren. TNO zal de onderzoeksresultaten en leerervaring delen en beschikbaar stellen.

Laat je verder inspireren

5 resultaten, getoond 1 t/m 5

Nederland wereldwijde hub voor waterstofimport, transport en opslag

Informatietype:
Insight
7 augustus 2023

De eerste waterstofketen vanuit het buitenland naar Nederland is een feit. Spanje wordt een belangrijke leverancier van groene waterstof aan Noordwest-Europa en ons land gaat een hubfunctie vervullen in het verder exporteren.

Waterstof ontwikkelingen in volle gang in de energie- en materialentransitie

Informatietype:
Insight
20 juli 2023

Wat valt er te vertellen over de toekomst van groene waterstof? Welke rol speelt het de komende decennia in de energietransitie? Een gesprek met TNO-waterstof experts Marcel Weeda en Lennart van der Burg.

Tijdmakers: 200 keer minder iridium nodig voor groene waterstof productie

Informatietype:
Insight
1 juni 2023

In deze aflevering van Tijdmakers, spreken we tijdmaker Lennart van der Burg, Cluster manager Green Hydrogen over de doorbraak ontwikkeling in elektrolysers, en over hoe we op grotere schaal groene waterstof kunnen produceren.

Nederland neemt voortouw in ontwikkeling derde generatie electrolyser

Informatietype:
Insight
31 mei 2023

In het project 'Derde-generatie electrolyzers' werkt een consortium onder leiding van TNO aan de ontwikkeling van een compleet nieuw type electrolyser. Dit nieuwe ontwerp zal hogere efficiency, lagere kosten en een circulair ontwerp bieden, met als doel het faciliteren van grootschalige productie van groene waterstof.

Kennisdeling Noordzeelanden nodig om offshore waterstofproductie te versnellen

Informatietype:
Insight
10 februari 2023

In opdracht van het ministerie van EZK onderzocht TNO de voordelen van een gezamenlijke aanpak door de Noordzeelanden en hoe conversie naar waterstof op zee het potentieel aan energie uit de Noordzee beter kan benutten.