Duurzaam verkeer en vervoer

Uit metingen blijkt dat er een gat is tussen de Europees vastgestelde normen voor emissies door motorvoertuigen en de daadwerkelijke uitstoot op de weg. Al jaren meten wij onder reële omstandigheden de uitstoot van schadelijke stoffen als stikstofoxiden (NOx), fijnstof en CO2 door personen-, bestel- en vrachtauto’s, schepen en treinen.

Monitoring werkelijke uitstoot

Om emissies terug te dringen zetten we ons in voor duurzame voertuigen, logistiek en mobiliteit. Van schone en zuinige voertuigen tot logistieke innovaties.

Volg de laatste ontwikkelingen

21 resultaten, getoond 1 t/m 5

Impuls voor TNO faciliteiten voor duurzame mobiliteit, biobased bouwen en AI

Informatietype:
Nieuws
2 november 2023
Minister Adriaansens van EZK heeft budget voor toegepaste onderzoeksfaciliteiten beschikbaar gesteld. In een eerste ronde voor deze Faciliteiten Toegepast Onderzoek (FTO) die op 2 november 2023 bekend werd gemaakt, zijn ook drie voorstellen van TNO gehonoreerd.

Release AERIUS voor berekeningen stikstofdepositie en luchtkwaliteit

Informatietype:
Nieuws
5 oktober 2023

TNO pleit ervoor innovaties sneller op de weg te krijgen

Informatietype:
Nieuws
17 april 2023

Varen op groene methanol binnenkort mogelijk; internationaal beleid vormt obstakel

Informatietype:
Nieuws
17 april 2023

Samenwerking IenW, RWS en TNO gevierd tijdens Netwerkfestival

Informatietype:
Nieuws
8 maart 2023