Drijvende zonnepanelen

Thema:
Drijvende zonnepanelen

Zon op water gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Sommige scenario’s voorspellen in 2050 in Nederland 200 gigawattpiek (GWp) aan geïnstalleerd zonne-energie vermogen, waarvan 25 GWp op binnenwater en 45 GWp op zee. Het kennisniveau is nog onvoldoende. Bijvoorbeeld over het effect van wind en golven op zonnepanelen en de levensduur van drijvende zonne-energie systemen. Daarom doen we volop onderzoek dat past binnen onze missie om zonne-energie toepasbaar te maken op verschillende soorten oppervlak.

Golfslagcategorie 2

Al in 2017 hebben we samen met partners van het Nationaal Consortium Zon op Water een studie gedaan naar de haalbaarheid van zonne-energiesystemen op wateroppervlakte met golfslagcategorie 2, golven tot een meter hoog. Dit onderzoek vond plaats op De Slufter op de Maasvlakte. Het project heeft een uitgebreide inventarisatie opgeleverd van uitdagingen en potentiële faalmechanismes in dit soort systemen.

Prestaties panelen én ecologische effecten

Het Fieldlab aan het Oostvoornse Meer biedt ruimte aan uiteenlopende onderzoeksprojecten rond drijvende zonne-energiesystemen. Op het fieldlab worden drijvende zonne-energiesystemen onderworpen aan uitdagende omstandigheden, zoals golfslagcategorie 2 en corrosieve omstandigheden. Daarnaast doen we onderzoek naar de ecologische impact van deze systemen op onderwaterleven en de waterkwaliteit.

Een interessante denkrichting is de aanleg van ringvormige eilanden in het IJsselmeer, zogenaamde atollen. Op deze manier creëren we een luw gebied, geschikt voor drijvende zonne-energiesystemen die bestand zijn tegen golfslagcategorie 2-omstandigheden. Deze aanpak kan hand in hand gaan met de benodigde natuurontwikkeling (Natura 2000).

Een volgende stap is oppervlakte op het IJsselmeer gebruiken voor zonne-energie. Voor het IJsselmeer ligt er daarbij ook een substantiële opgave voor natuurontwikkeling. De vraag is of het ontwikkelen van nieuwe natuur in het IJsselmeergebied en het ontwikkelen van zonne-energie hand in hand kunnen gaan. Zien we mogelijkheden voor synergie op ruimtelijk, beleidsmatig en/of financieel vlak?

Drijvende zonnepanelen op zee

Op de Noordzee is een groot gebied bestemd voor duurzame energie op zee. In eerste instantie voor windenergie. Maar tussen de windturbines is voldoende ruimte om ook zonne-energie op te wekken. Wij werken mee aan verschillende projecten gericht op de vraag hoe robuuste drijvende zonne-energiesystemen op zee met een hoge opbrengst en lange levensduur tegen aanvaardbare kosten zijn te realiseren.

Projecten zonnepanelen op water

Wij dragen vanuit verschillende expertisegebieden en labs bij aan deze projecten. Denk aan componenten voor zonne-energie (modules en elektronica) en complete systemen, maar ook nieuwe meetmethoden om systemen en componenten te onderzoeken.

De eerste drijvende pontons van het bedrijf Oceans of Energy hebben inmiddels stormen en hoge golven doorstaan op een testlocatie voor de kust van Zeeland. Een eerste stap om aan te tonen dat drijvende zonnepanelen op zee onder zware weersomstandigheden blijven functioneren.

Oceans of Energy gaat in het NS2 project 1 megawatt (MWp) aan offshore solar bouwen, 12 km voor de kust van Scheveningen. Partners in het project zijn TNO, Deltares, NIOZ, WMR, TKF en Primo Marine. Wij doen hierbij onderzoek naar de geschiktheid van zonnepanelen voor offshore gebruik en we onderzoeken de integratie bij windparken.

Binnen het project Solar@Sea werken Bluewater, Endures, Genap, Marin, TNO en Avans Hogeschool samen aan een concept op basis van een flexibele constructie. Het basisidee hierbij is om de constructie optimaal te laten meebewegen met de golven en daarbij ook flexibele zonnepanelen toe te passen. Zo hoopt het consortium tot een robuuste oplossing te komen die bestand is tegen de krachten van de natuur én een hoge opbrengst haalt.

Het consortium CrossWind, een joint venture van Shell in Nederland en Eneco, bouwt het nieuwe offshore windpark Hollandse Kust (Noord). Samen met CrossWind werken we aan onderzoek en demonstratie van zonne-energie op zee bij dit nieuwe offshore windpark. Het offshore windpark Hollandse Kust (Noord) zal naar verwachting in 2023 operationeel zijn. De demonstratie offshore solar op deze locatie zal 500 kWp groot zijn en is gepland voor 2025.

In het Merganser project werken we samen met SolarDuck, Marin, Deltares en TU Delft. Het consortium gaat een offshore zonne-energie pilotinstallatie ontwikkelen, testen en valideren onder offshore (Noordzee) weersomstandigheden. Die bestaat uit 6 gekoppelde platforms met een totaal vermogen van 500 kWp .Het consortium wil door middel van dit project meer inzicht krijgen in de geschiktheid van de technologie om onder extreme offshore-omstandigheden te functioneren. Daarnaast doen de partners onderzoek naar de ecologische impact van zulke zonne-energiesystemen op zee en de inpassing van zonne-energie in offshore windparken.

drijvende zonnepanelen van Solar@Sea zonnepanelen op water
Testmodule met drijvende zonnepanelen van Solar@Sea

Laat je verder inspireren

8 resultaten, getoond 1 t/m 5

Combinatie offshore wind en drijvende zonnepanelen om kosten groene waterstof te verlagen

Informatietype:
Nieuws
28 februari 2023

Nieuw onderzoeksproject SENSE-HUB, onder leiding van TNO, onderzoekt hoe de integratie van verschillende energiesysteemmodules op de Noordzee tot een toekomstig stabiel en betrouwbaar energiesysteem kan leiden. Er wordt gekeken naar de synergie tussen offshore wind, zonnepanelen en waterstofproductie op zee.

Platform Offshore Solar: 3 Gigawattpiek (GWp) zonnestroom in 2030

Informatietype:
Nieuws
9 januari 2023

Op 1 januari 2023 is het Platform Offshore Solar (POS) officieel van start gegaan. Het platform bestaat vooralsnog uit een kerngroep van Nederlandse bedrijven die de ontwikkeling en uitrol van zonne-energie op zee als ambitie hebben, samen met TNO.

TNO Symposium 40 jaar zonne-energie

Informatietype:
Nieuws
17 mei 2022

Op donderdag 12 mei 2022 kwam de solar community bij elkaar bij TNO in Petten. Het symposium 40 jaar Zonne-energie werd georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid en pensioen van Wim Sinke, hoofdonderzoeker zonne-energie bij TNO en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

Onderzoek nieuwe flexibele zonne-energiesystemen voor toepassing op zee gestart

Informatietype:
Nieuws
29 november 2021
TNO start met een onderzoek naar nieuwe flexibele zonne-energiesystemen op water. Voor de pilot zijn zonnepanelen geïnstalleerd in het Oostvoornse Meer.

Duurzame luchthaven neemt een vlucht met zonnepark

Informatietype:
Nieuws
5 juli 2021
Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen plaatste vandaag in het bijzijn van onder andere Wim Sinke, hoofdonderzoeker zonne-energie van TNO, het eerste zonnepaneel van het zonnepark op de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Dit zonnepark is een mooi voorbeeld van op een slimme manier omgaan met beperkte ruimte. Het zonnepark is een van de grootste in de regio en is onderdeel van een slim energiesysteem. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar een innovatief Aviation District.