Offshore windenergie

Thema:
Nieuwe technologie windenergie

Offshore windenergie zal de komende decennia een forse groei doormaken, zowel in technologie als de hoeveelheid geplaatste capaciteit. Voor wind op zee verwacht de sector veel innovaties om de aangescherpte doelstellingen te verwezenlijken. Voor 2030 is de ambitie een bijna verdubbeling van het geïnstalleerd vermogen in het Nederlandse deel van de Noordzee van de eerder geplande 11 gigawatt naar 21 GW. In 2050 is een geïnstalleerd vermogen tussen de 40 en de 75 GW voorzien. Als onderzoeksorganisatie op dit terrein committeert TNO zich dit te helpen realiseren.

Nieuwe concepten

Zo zal de offshore windontwikkeling onverminderd snel doorzetten en zullen hiervoor nieuwe technieken en methoden nodig zijn die nu nog niet bestaan of waarvoor nog geen valide businesscase is. Daarom doen we onderzoek naar concepten als drijvende windturbines, verticale-as turbines en airborne concepten, maar ook naar robotisering en digitalisering. Om de snelle ontwikkeling van offshore windenergie verder te ondersteunen speelt experimentele validatie een zeer grote rol.

Internationaal voorloper

TNO is met windenergie internationaal voorloper in het ontwikkelen van nieuwe technieken en het valideren daarvan. Windenergie is een van de pijlers van de energietransitie en het is daarom noodzakelijk het betaalbaar te houden en goed in te passen in ons energiesysteem. Deze ontwikkelingen dragen niet alleen bij aan het versnellen van de energietransitie maar leveren ook nieuwe kansen op voor ons bedrijfsleven, dat van oudsher een sterke positie heeft in offshore en maritiem. Zo gaat duurzaamheid hand in hand met nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Drijvende windparken

Voor onze kennis van de ontwikkeling van drijvende windparken is internationaal grote belangstelling. Door drijvende windparken kosteneffectief te ontwerpen heeft ons land in beginsel een veelbelovend exportproduct. Wereldwijd zijn er veel plekken langs kusten waar de wind op zee volop waait, maar het te diep is voor constructies zoals op de Noordzee en waar windturbines in de bodem worden vastgezet. Samen met de industrie en kennispartners werken we aan oplossingen om drijvende windturbines op grote schaal mogelijk te maken.

Onderhoud automatiseren

TNO onderzoekt hoe offshore inspectie- en onderhoudstaken verder geautomatiseerd kunnen worden door gebruik te maken van nieuwe technologieën, zoals augmented (AR) of virtual reality (VR) en robotica in combinatie met snelle netwerkverbindingen. In de toekomst is het goed denkbaar dat drones met robots naar de windturbine vliegen om onderhoud te plegen.

Meten en valideren

Windturbines worden steeds groter om daarmee de kosten van windenergie te kunnen verlagen. Ontwerpers zoeken voortdurend de grenzen op van de aerodynamica waarbij krachten en belastingen exponentieel toenemen. Met de groeiende afmetingen neemt het belang van meten en valideren verder toe. TNO levert hier een unieke combinatie van kennis van wind, aerodynamica, sensoren en modellen.

Laat je verder inspireren

1 resultaat

Switch naar het hybride energiesysteem

Informatietype:
Webinar
17 februari 2023
1 aflevering
Hoe kan ons toekomstig elektriciteitsnet stabiel en betaalbaar blijven? Kijk het webinar van 1 februari 2023 terug en krijg inzicht in de technologische en maatschappelijke oplossingen voor ons toekomstige energiesysteem.