Energie-eilanden voor conversie, transport en opslag

Thema:
Omzetting en opslag van windenergie

Landen aan de Noordzee werken steeds nauwer samen bij het versneld ontwikkelen van windenergie. Nederland, Duitsland, België en Denemarken streven naar een productie van 150 gigawatt in 2050. Belangrijk onderdeel van de plannen is aanleg en exploitatie van energiehubs op zee. TNO doet al langer onderzoek naar het grootschalig opwekken, converteren, opslaan en distribueren van energie tussen landen.

Maatschappelijke voordelen

Kunstmatige eilanden moeten energiehubs gaan vormen die door windparken opgewekte elektriciteit kunnen omzetten naar bijvoorbeeld waterstof en transporteren naar de aangesloten landen. Daardoor zijn aanzienlijke maatschappelijke voordelen te behalen. In potentie gaat het om kostenbesparingen tot 10 procent alleen al in het energienet. Nu er zonder subsidie offshore windparken worden ontwikkeld, aangelegd en geëxploiteerd, wordt het transportnet een belangrijke kostenfactor.

Wettelijke obstakels

Grensoverschrijdende verbindingen stimuleren de interne energiemarkt van de EU, maar er zijn nog steeds barrières te slechten, zeker als het gaat om regelgeving. TNO onderzoekt daarom niet alleen innovaties in technologie, maar buigt zich ook over marktmechanismes en juridische aspecten. Wet- en regelgeving kan namelijk oplossingen in de weg staan die milieutechnisch en maatschappelijk gewenst zijn.

Innovatieve concepten

Voor het ontwerp van de benodigde infrastructuur ontwikkeld TNO innovaties om opwek, conversie, opslag en transport te integreren in hybride energiesystemen. We onderzoeken hoe de exploitatie van toekomstige energiehubs zo is in te richten dat alle betrokken partijen er baat bij hebben en de samenleving als geheel profiteert. Zo bestuderen we verschillende concepten voor netaansluiting van offshore projecten, vermindering van de afhankelijkheid van elektriciteitskabels door conversie naar en transport van waterstof en transmissiesystemen. We kijken ook of en hoe de bestaande elektrische infrastructuur is uit te breiden en of windparken zijn te verbinden met andere offshore duurzame energiebronnen als zonneparken.

Werking energiemarkt

De energie-eilanden moeten zo zijn ingericht dat het voor alle belanghebbenden rendabel is. Vandaar dat we ook onderzoek doen naar de werking van de energiemarkt en handel tussen marktpartijen. Daarbij betrekken we beleid en wetgeving in de betrokken landen die uiteen kunnen lopen. Ook ongelijkheid door verschillende subsidieregimes kunnen verstorend werken. We richten ons op de verdeling van de kosten van aanleg, netaansluiting en exploitatie over betrokken partijen en landen. In technisch opzicht gaat het om het leveren van een stabiele en betrouwbare stroomvoorziening, leveringszekerheid en beveiliging tegen cyberaanvallen. Ook bestuderen we toekomstige uitbreiding en verbetering zoals schaalbaarheid, robuustheid en interoperabiliteit van offshore energiesystemen.

Nieuw type offshore converters windenergie

In het EU-project RealC0E werken we met partners aan de ontwikkeling van een nieuw type offshore converters die windenergie omzetten in elektriciteit. Deze moeten beter presteren en concurrerend zijn met conventionele elektriciteitsbronnen. Het vergroten van de capaciteit leidt tot lagere elektriciteitsprijzen per opgewekte megawatt.

Laat je verder inspireren

4 resultaten, getoond 1 t/m 4

Combinatie offshore wind en drijvende zonnepanelen om kosten groene waterstof te verlagen

Informatietype:
Nieuws
28 februari 2023

Nieuw onderzoeksproject SENSE-HUB, onder leiding van TNO, onderzoekt hoe de integratie van verschillende energiesysteemmodules op de Noordzee tot een toekomstig stabiel en betrouwbaar energiesysteem kan leiden. Er wordt gekeken naar de synergie tussen offshore wind, zonnepanelen en waterstofproductie op zee.

Winstgevendheid offshore wind in 2030 niet vanzelfsprekend

Informatietype:
Nieuws
17 november 2022

Uit een nieuwe TNO-studie blijkt wind op zee niet in alle gevallen winstgevend te zijn. TNO onderzocht aan de hand van scenario’s de commerciële haalbaarheid van windenergie op zee in 2030.

Samenwerking Noordzeelanden versnelt energietransitie op de Noordzee

Informatietype:
Nieuws
6 september 2021

De Noordzee moet de drijvende kracht worden achter de Europese energietransitie en straks een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld. Er zijn tal van kansen om de offshore energiesystemen slim en duurzaam te combineren en te hergebruiken bijvoorbeeld met waterstofproductie en windenergie. TNO heeft met onderzoeksorganisatie Net Zero Technology Center uit het Verenigd Koninkrijk het initiatief genomen voor One North Sea, een platform voor internationale samenwerking tussen de landen aan de Noordzee.

HyDelta: Nieuw onderzoeksprogramma voor waterstofinfrastructuur

Informatietype:
Nieuws
20 januari 2021

De grootschalige inzet van groene waterstof versnelt de energietransitie. Het is een alternatief voor aardgas en kan helpen om grootschalig wind- en zonne-energie in ons energiesysteem te brengen. TNO doet binnen het nieuwe landelijk onderzoeksprogramma HyDelta onderzoek naar productie, transport en opslag van groene waterstof. Dit draagt bij aan de klimaatdoelstellingen waarvoor Nederland zich gesteld ziet.