Zo werk je als beleidsmaker in 5 stappen aan gezonde buitenlucht

Thema:
Milieu en duurzaamheid

Slechte luchtkwaliteit brengt aanzienlijke gezondheidsrisico's met zich mee, zoals astma, COPD, longkanker. Dit zorgt voor een verlies aan gezonde levensjaren en vroegtijdig overlijden. Niet voor niets adviseert de WHO de fijnstofnorm verder aan te scherpen. TNO introduceert de Gezonde Lucht Aanpak, een nieuwe benadering om beleidsmakers te helpen nauwkeurig in kaart te brengen waar en wanneer mensen aan slechte lucht worden blootgesteld en welke bronnen hiervoor verantwoordelijk zijn. In 5 concrete stappen kan je als beleidsmakers de buitenluchtkwaliteit voor je inwoners verbeteren.

↓ Direct naar TNO's gezonde lucht aanpak

Unieke luchtkwaliteitsaanpak: direct aan de slag met gezonde lucht

Met de TNO gezonde lucht aanpak bieden we je gedetailleerde informatie over de luchtkwaliteit in jouw gemeente of provincie. Wij combineren dagelijkse metingen met specifieke gegevens over de locaties waar de inwoners zich gedurende de dag bevinden. Hierdoor krijg je een nauwkeurig beeld van de impact en de herkomst van de luchtkwaliteit, zodat je goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen met betrekking tot luchtkwaliteitsbeheer in relatie tot gezondheid.

Dit is cruciaal: langdurige blootstelling aan slechte lucht veroorzaakt op termijn long- en hartaandoeningen. Piekbelasting echter kan voor gevoelige groepen leiden tot allerhande gezondheidsklachten, mogelijke ziekenhuisopnames en in het ergste geval zelfs hartfalen waar mensen aan overlijden.

Met deze aanpak is het mogelijk doelgerichte maatregelen door te rekenen die ervoor zorgen dat veel mensen veel vaker per jaar opgelucht kunnen ademhalen. Als beleidsmaker kun je vandaag nog aan de slag met deze gezonde lucht aanpak om de luchtkwaliteit in jouw regio te verbeteren.

Ontdek in de video TNO's gezonde lucht aanpak om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Ontdek onze 5-stappenaanpak voor een gezonde lucht

Hoe staat het met de luchtkwaliteit in jouw gemeente? TNO brengt in kaart op welke plekken in jouw gemeente de emissies het hoogst zijn.

Dit brengen we van uur tot uur gedetailleerd in kaart. Hiervoor combineren we inzichten en data uit diverse bronnen. Naast emissiemetingen, gebruiken we bijvoorbeeld data over weer, chemie en uitstoot in één groot modelsysteem.

Om effectieve maatregelen te kunnen nemen en gericht te investeren in gezondheidswinst, is het belangrijk om te weten waar en wanneer burgers het meest worden blootgesteld aan vervuilde lucht.

Om een actueel en dynamisch beeld te krijgen van locaties en bewegingen van burgers, worden inzichten uit geanonimiseerde mobiele data gebruikt. Deze worden gekoppeld aan de data over luchtkwaliteit op die specifieke locatie. Zo zie je precies of er veel of weinig mensen worden blootgesteld aan de vervuilde lucht.

Door de data uit alle verschillende metingen te combineren, krijgen we een beter beeld van de bronnen die verantwoordelijk zijn voor een slechte luchtkwaliteit.

Verkeer, industrie, huishoudens, maar ook horeca kunnen belangrijke bronnen zijn van luchtvervuiling. Ook komt een deel aanwaaien van buiten de regio. Naast de bron brengen we door stap 2 en 3 te combineren ook de blootstelling aan deze bron en zo de mogelijke impact op onze gezondheid in kaart.

Op basis van alle gegevens kijken we samen met beleidsmakers naar gerichte maatregelen om de blootstelling te verminderen. Aan welke knoppen kunnen we draaien om de luchtkwaliteit voor inwoners te verbeteren?

Denk aan het verplaatsen van industrie, het autovrij maken van binnensteden, of verplichten van afzuiginstallaties voor horeca. Het is mogelijk de effecten van verschillende soorten maatregelen op luchtvervuiling door te rekenen en te visualiseren.

Tijd om opgelucht adem te halen? Na implementatie van de maatregelen kan opnieuw worden gemeten of de luchtkwaliteit voldoende is verbeterd, of dat er wellicht nog aanvullende maatregelen nodig zijn. Deze aanpak op basis van lokale feiten draagt ook bij aan het creëren van publiek draagvlak onder burgers en industrie.

Samen werken aan gezonde lucht; Geen tijd te verliezen

Wij zien kansen om de luchtkwaliteit in jouw regio te verbeteren. Jij ook? Want opgelucht ademhalen willen we allemaal. Bij TNO helpen we je graag verder. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend eerste advies.

Met de lokale luchtkwaliteitskaart en TNO-data als input gaan we graag in gesprek over kansen en mogelijkheden om in jouw regio gezondheidswinst te boeken met schone lucht. Want we hebben geen tijd te verliezen om het aantal slachtoffers van luchtvervuiling terug te dringen en inwoners een betere kwaliteit van leven te geven.

Ontdek onze lange-termijnaanpak

Ongeveer 80% van de gezondheidsschade door luchtvervuiling wordt veroorzaakt door fijnstof. Door succesvol beleid is de concentratie fijnstof sinds 1995 weliswaar gehalveerd, maar de laatste jaren stagneert die daling.

Dat komt ook doordat de samenstelling van de fijnstofmix geleidelijk verandert. Om échte gezondheidswinst te boeken is een nieuwe aanpak nodig, waarvoor TNO een heldere lange termijn visie ontwikkelde.

Laat je verder inspireren

35 resultaten, getoond 6 t/m 10

Werkelijke methaanuitstoot schepen op LNG hoger dan huidige regelgeving veronderstelt

Informatietype:
Nieuws
25 januari 2024
Oproep aan beleidsmakers om de standaardwaarde voor de methaanslip van het meest gangbare type LNG-motor te verhogen tot ten minste 6%

Cabauw de atmosferische supersite voor beter begrip van lucht en klimaat

Informatietype:
Insight
24 januari 2024

Hoe innovatie en samenwerking de luchtkwaliteit in Eindhoven verbeteren

Informatietype:
Insight
21 december 2023

Luchtkwaliteit en Emissie Onderzoek

Informatietype:
Artikel

KEV 2023: energiebesparing vraagt extra inzet; aandeel hernieuwbare energie stijgt flink

Informatietype:
Nieuws
31 oktober 2023