Luchtkwaliteit meten: werken aan een schone lucht

Thema:
Stedelijke luchtkwaliteit

Slechte luchtkwaliteit heeft een grote, negatieve invloed op onze gezondheid. Vooral in de grote steden valt nog veel winst te behalen. Daarom werken we samen met gemeentes, provincies, bedrijfsleven en inwoners aan gerichte, breed gedragen oplossingen op lokaal en regionaal niveau om de luchtkwaliteit te verbeteren. Hoe we dit doen? Door in kaart te brengen waar en wanneer mensen worden blootgesteld aan slechte lucht en welke bronnen hiervoor verantwoordelijk zijn. Dit maakt een efficiënte, gezondheidsgerichte aanpak mogelijk.

Hoe wij werken aan een gerichte aanpak voor een schonere luchtkwaliteit

Hoe meten we stedelijke luchtkwaliteit?

De eerste stap is het monitoren van stedelijke luchtkwaliteit en het identificeren van de belangrijkste bronnen. Vaak zijn de belangrijkste bronnen binnen de stad: verkeer, industrie en huishoudens. Of dragen er voor bijvoorbeeld Rotterdam andere bronnen voornamelijk bij aan luchtvervuiling?

Bekijk de real time luchtkwaliteit-kaart

En zie hoe het met de luchtkwaliteit is gesteld in Nederland en Europa. Bekijk wat de grootste bron is per stad.

Verschillende luchtkwaliteit metingen combineren

Bij TNO brengen we de bronnen op verschillende manieren in kaart:

  • Via gerichte (mobiele) meetcampagnes: Via modellering kunnen we terugrekenen welke bronnen we terugzien in onze metingen. Dit doen we in steden, industriegebieden, ruraal gebied, rond luchthavens en haventerreinen.
  • Via een grootschalig sensornetwerk: Sensoren bieden een steeds interessanter alternatief om fijnstof, ultrafijnstof en gassen in detail per locatie te meten.
    Zo werken wij samen met een groot consortium aan het Regionaal Meetnet Zuidoost-Brabant. Naast het stedelijk gebied hebben we uitgebreide ervaring met inzet van sensoren in het industrieel domein.
  • Via metingen van burgers: TNO onderzoekt hoe burgermeetdata van fijnstof effectief ingezet kan worden. De hoge dichtheid aan metingen is hierbij een groot voordeel. We werken aan een toegankelijke, integrale aanpak voor en door inwoners, waarmee we maatschappij en beleidsmakers met elkaar willen verbinden.

Stedelijke meetnetwerken: een betere basis voor luchtkwaliteitsbeleid

Waar en wanneer worden wij blootgesteld aan slechte lucht?

Door de data uit alle verschillende metingen te combineren, krijgen we een beter beeld van de bronnen die bijdragen aan een slechte luchtkwaliteit. We brengen de bron, maar ook het effect op onze gezondheid in kaart.

Dit leidt weer tot maatregelen om onze gezondheid te verbeteren. Deze ontwikkelingen raken aan ons onderzoek naar het ‘Exposoom’.

Het samenbrengen van data doen we al op twee manieren:

In dit project koppelen we fijnstofkaarten aan gegevens over waar mensen zich op welk moment in de stad Eindhoven bevinden.

Lees meer over het DynaPopeX project (engelstalig)

Met TOPAS brengen we dagelijks de bijdrages van verschillende bronnen voor luchtverontreiniging in kaart. Dit doen we voor de belangrijkste Europese steden. >

> Bekijk de TOPAS kaart

Maatregelen voor een gezondere lucht

Verschillende bronnen van luchtvervuiling brengen onze gezondheid in gevaar. Deze bronnen stoten vaak ook stikstof en broeikasgassen uit. Maar als het gaat om onze gezondheid, blijkt vooral fijnstof een grote bijdrage te leveren aan een ongezonde lucht.

Zo blijkt dat 80% van de gezondheidsschade door luchtverontreiniging in Nederland is toe te schrijven aan fijnstof. Voor een gezondere lucht hebben we op basis van ons onderzoek naar fijnstof een visie ontwikkeld voor een andere fijnstofaanpak. Een aanpak die ons al in 2030 50% gezondheidswinst oplevert.

Laten we samenwerken

Een gezondheidsgerichte aanpak van luchtkwaliteit kan alleen bereikt worden door nauwe samenwerking tussen overheid, burger en bedrijfsleven. Zo gaan we samen een gezonde toekomst tegemoet.

Wil jij meepraten over de mogelijkheden en nieuwe toepassingen? Neem dan contact op met TNO.

Laat je verder inspireren

12 resultaten, getoond 1 t/m 5

Bron van stikstof en fosfor in zeekleigebieden niet altijd duidelijk

Informatietype:
Nieuws
25 maart 2024
TNO bundelt nu in een nieuwe notitie bestaande inzichten in de achtergrondbelasting van deze nutriënten.

Werkelijke methaanuitstoot schepen op LNG hoger dan huidige regelgeving veronderstelt

Informatietype:
Nieuws
25 januari 2024

KEV 2023: energiebesparing vraagt extra inzet; aandeel hernieuwbare energie stijgt flink

Informatietype:
Nieuws
31 oktober 2023

Nederlandse gemeenten overschrijden fijnstof advieswaarde tot wel 90 dagen/jaar

Informatietype:
Nieuws
5 oktober 2023

Intensief stikstofonderzoek in en rond het Liefstinghsbroek

Informatietype:
Nieuws
10 maart 2023