Nederlandse gemeenten overschrijden fijnstof advieswaarde tot wel 90 dagen/jaar

Thema:
Klimaat en luchtkwaliteit
5 oktober 2023

Recent publiceerde The Guardian een overzicht van de gemiddelde luchtkwaliteit in Europa. Daarbij werd de jaar-gemiddelde blootstelling aan fijnstof (PM2.5) over de periode 2000-2019 getoond. TNO publiceert vandaag een kaart met het aantal keren per jaar dat de dag-gemiddelde advieswaarde voor fijnstof van de WHO wordt overschreden. Dit is beschikbaar voor iedere gemeente in Nederland voor het jaar 2022.

Interactieve fijnstof kaart van Nederlandse gemeenten

Op de interactieve fijnstofkaart is per gemeente te zien op hoeveel dagen de daggemiddelde advieswaarde van de WHO voor fijnstof in 2022 is overschreden. Alle Nederlandse gemeente overschrijden de aanbevelingen van de WHO van maximaal 15 µg/m3, soms wel met meer dan 90 dagen. Het advies van de WHO is dat dit slechts 4 dagen per jaar zou mogen gebeuren.

Gedetailleerde dagelijkse informatie is cruciaal: langdurige blootstelling aan slechte lucht veroorzaakt op termijn long- en hartaandoeningen, maar piekbelasting, die lang niet altijd in jaargemiddelden naar voren komen, kan voor gevoelige groepen leiden tot allerhande gezondheidsklachten, mogelijke ziekenhuisopnames en in het ergste geval zelfs hartfalen waar mensen aan overlijden.

Het Europees Milieuagentschap (EEA) heeft berekend dat in 2020 bijna 240.000 mensen in Europa vroegtijdig zijn overleden aan de slechte lucht. De Gezondheidsraad stelde in 2018 dat blootstelling aan fijnstof verantwoordelijk is voor zo’n 4% van de ziektelast in Nederland.

Gezonde Lucht Aanpak

Fijnmazige lokale informatie over fijnstofconcentraties is essentieel om in combinatie met andere data zoals bevolkingsdichtheid op welke momenten en uit welke bron gericht de meest effectieve aanpak te kunnen kiezen om de luchtkwaliteit daar te verbeteren. Wij noemen dit de Gezonde Lucht Aanpak. De eerste ervaringen daarmee zijn al opgedaan in Eindhoven en omgeving.

Over TOPAS

De data die TNO heeft gebruikt komt uit de online tool TOPAS van TNO. Daar is door modellering van data van meetpunten in Nederland en Europa voor de afgelopen dagen te zien hoeveel fijnstof (zowel PM2.5 als PM 10) er lokaal was, wat de bronsoort is en het land van oorsprong.

De prototype bronverdelingsdienst TOPAS is een product gebaseerd op LOTOS-EUROS en de bij TNO ontwikkelde emissiekennis. Informatie over intercontinentaal transport en de emissies van bosbranden is afkomstig van de Copernicus Atmospheric Monitoring Service. Gemodelleerde bronspecifieke PM-concentraties die de stedelijke achtergrondomstandigheden vertegenwoordigen, worden dagelijks vóór de middag geüpload.

Laat je verder inspireren

34 resultaten, getoond 1 t/m 5

Biodiversiteit in kaart brengen met fijnstoffilters

Informatietype:
Insight
22 mei 2024
Fijnstoffilters zijn niet alleen geschikt om fijnstof te meten. Ook zogenaamd environmental DNA is met deze filters te meten.

TNO maakt luchtkwaliteit rondom vliegvelden inzichtelijk

Informatietype:
Insight
22 april 2024

Emissies voorspellen van boerenbedrijven op basis van mobiele metingen

Informatietype:
Insight
2 april 2024

Bron van stikstof en fosfor in zeekleigebieden niet altijd duidelijk

Informatietype:
Nieuws
25 maart 2024

Samen met burgers houtrook in kaart brengen voor gerichte beleidsmaatregelen

Informatietype:
Insight
1 februari 2024