Hoe laten we hybride werken voor iedereen werken?

Thema:
Werk en gezondheid

Het combineren van een vaste werkplek met thuiswerken biedt werknemers flexibiliteit en een verbeterde werk-privébalans. Steeds meer organisaties zien de kansen die hybride werken biedt voor urgente uitdagingen op de arbeidsmarkt. Bij TNO onderzoeken we de impact en potentie van het werken op afstand. We verkennen nieuwe technologieën om hybride werken mogelijk te maken, en helpen organisaties met een succesvolle implementatie. Een nieuwe manier van werken die voor iedereen werkt.

Het gedwongen thuiswerken tijdens de coronapandemie heeft ons zowel de voordelen als de beperkingen van het werken op afstand getoond. Uit onderzoeken van TNO blijkt dat we heel goed kunnen thuiswerken, dat we minstens zo productief zijn als op kantoor, en dat we de verbeterde werk-privébalans zonder reistijd waarderen. Aan de andere kant worden de informele contacten op de werkvloer gemist, vooral door jongere werknemers.

Werkgevers worstelen vaak nog met het organiseren van deze nieuwe manier van werken. Leidinggevenden vinden het lastig om teams op afstand aan te sturen en verantwoordelijkheden te geven. Ook voelen medewerkers minder verbinding met collega’s en de organisatie als er meer wordt thuisgewerkt.

Toekomstbestendige organisatie dankzij hybride werken

Door onze onderzoeken en gesprekken met werknemers en leidinggevenden voor, tijdens, en na de pandemie, weten we dat thuiswerken een grote impact heeft op mensen en organisaties. De inzichten uit ons onderzoek naar de effecten van langdurig thuiswerken op de gezondheid, gebruiken we in onze adviezen aan organisaties over hybride werken.

De inrichting van de werkplek, de manier van samenwerken, de organisatie van werk, de stijl van leidinggeven: alles vraagt om een fundamenteel andere benadering dan bij het klassieke model waarin iedereen op dezelfde plaats, op hetzelfde moment werkt. Organisaties die hybride werken succesvol toepassen, zijn toekomstbestendiger. Ze zijn aantrekkelijker als werkgever en hebben minder last van een krappe arbeidsmarkt of hoge werkdruk.

Toolbox met praktische instrumenten

Veel organisaties zoeken naar een gezonde en veilige manier om de transitie te maken naar hybride werken. Bij TNO helpen we organisaties door de impact in kaart te brengen en de beste werkvorm te vinden voor zowel de medewerker als de organisatie. Hoe we dat doen, hoor je in de podcast die we over dit onderwerp opnamen. Daarnaast hebben we op basis van onderzoek een toolbox ontwikkeld die grote en kleine organisaties de juiste instrumenten biedt om hybride werken te implementeren. Een aantal van deze tools wordt toegelicht in de webinar ‘De tools om hybride te werken’.

Werken op afstand dankzij social XR en AR

Nu wordt hybride werken vooral toegepast voor kantoorfuncties, waar het ook de meeste impact heeft. Toch zien we bij TNO bredere inzetmogelijkheden. Zo werken we aan Social XR (extended reality) en AR (augmented reality) toepassingen om mensen op afstand Dankzij deze geavanceerde 3D-technologieën kun je straks niet alleen levensecht met elkaar vergaderen, zevergroten ook de inzetbaarheid van schaars personeel op afstand.

Een uitkomst voor sectoren waar nu grote personeelstekorten zijn of dreigen, zoals de zorg, het onderwijs en in de techniek. Zo kan een junior monteur voor een klus op afstand worden begeleid door een ervaren collega. In zorginstellingen kan specialistische kennis op afstand worden toegepast, wat de kwaliteit en efficiency van de zorg ten goede kan komen.

Maatschappelijke impact van hybride werken

Kenmerkend voor TNO is dat we niet alleen naar de economische impact kijken van hybride werken maar ook naar de maatschappelijke gevolgen en kansen. Zo kan deze manier van werken positieve effecten hebben op de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden, op ons energiegebruik en de ecologische footprint, maar ook op onze brede welvaart. De werkvloer kan inclusiever worden, doordat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vaak wel hybride kunnen werken.

Uniek aan de werkwijze van TNO is dat we niet alleen kennis van de technologie hebben, maar dat we ook de sociale en maatschappelijke aspecten meewegen in alles wat we doen. Dat geeft partners die met ons samenwerken unieke inzichten, én een voorsprong op de arbeidsmarkt.

Wil jij de kansen van hybride werken in kaart brengen voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.

Toolbox Hybride Werken

De komende tijd zal TNO verder onderzoek doen naar de specifieke toepassing van de Toolbox Hybride Werken op het MKB. Wilt u als eerste op de hoogte blijven én laagdrempelig bijdragen aan ons onderzoek? Mail dan naar: [email protected]

Laat je verder inspireren

52 resultaten, getoond 1 t/m 5

Werkgevers laten mogelijkheden onbenut om gelijke kansen in loopbaanontwikkeling te bevorderen

Informatietype:
Nieuws
17 mei 2023

TNO onderzocht, op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, wat organisaties concreet doen om behoud en loopbaanontwikkeling van medewerkers met een migratieachtergrond te bevorderen en in hoeverre dit aansluit bij wat experts zeggen dat effectief is.

1 op de 10 werknemers voelde zich in 2022 gediscrimineerd op werk

Informatietype:
Nieuws
18 april 2023

In 2022 voelde 10 procent van alle werknemers zich in de voorafgaande twaalf maanden gediscrimineerd op het werk. Ervaringen met discriminatie vanwege afkomst, huidskleur of nationaliteit en vanwege leeftijd of geslacht komen op de werkvloer het meest voor. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO, die in het laatste kwartaal van 2022 is uitgevoerd onder 61.000 werknemers.

Nachtwerkers hebben meer kans op een slechte werk-privébalans

Informatietype:
Nieuws
16 maart 2023

Mensen die in de nacht werken, hebben meer dan 2,5 keer zoveel kans op een slechte werk-privébalans. Zij vinden het lastiger om werk en privé te combineren dan mensen die alleen overdag werken. Dat is een van de resultaten van het onderzoek van TNO en RIVM.

Innovatie en ondernemerschap in lage- en middeninkomenslanden

Informatietype:
Podcast
1 maart 2023
1 aflevering

Afrika ontwikkelt zich heel snel en er zijn volop kansen voor succesvol ondernemerschap. Belangrijk is de kwetsbare groepen mee te nemen in deze ontwikkeling en grote transities te realiseren. Want er is nog veel te doen. Het programma Innovation for Development (I4D) van TNO innoveert samen met Nederlandse en lokale partners in lage en midden inkomenslanden.

Meer flexcontracten met zekerheid, maar ook meer zzp’ers

Informatietype:
Nieuws
14 februari 2023

Op basis van de nieuwste gegevens over flexibele arbeid melden TNO en het CBS in een gezamelijke analyse, dat zowel het aantal flexcontracten als het aantal zzp'ers is toegenomen in het vierde kwartaal van 2022.