Hoe laten we hybride werken voor iedereen werken?

Thema:
Werk en gezondheid

Het combineren van een vaste werkplek met thuiswerken biedt werknemers flexibiliteit en een verbeterde werk-privébalans. Steeds meer organisaties zien de kansen die hybride werken biedt voor urgente uitdagingen op de arbeidsmarkt. Bij TNO onderzoeken we de impact en potentie van het werken op afstand. We verkennen nieuwe technologieën om hybride werken mogelijk te maken, en helpen organisaties met een succesvolle implementatie. Een nieuwe manier van werken die voor iedereen werkt.

Het gedwongen thuiswerken tijdens de coronapandemie heeft ons zowel de voordelen als de beperkingen van het werken op afstand getoond. Uit onderzoeken van TNO blijkt dat we heel goed kunnen thuiswerken, dat we minstens zo productief zijn als op kantoor, en dat we de verbeterde werk-privébalans zonder reistijd waarderen. Aan de andere kant worden de informele contacten op de werkvloer gemist, vooral door jongere werknemers.

Werkgevers worstelen vaak nog met het organiseren van deze nieuwe manier van werken. Leidinggevenden vinden het lastig om teams op afstand aan te sturen en verantwoordelijkheden te geven. Ook voelen medewerkers minder verbinding met collega’s en de organisatie als er meer wordt thuisgewerkt.

Toekomstbestendige organisatie dankzij hybride werken

Door onze onderzoeken en gesprekken met werknemers en leidinggevenden voor, tijdens, en na de pandemie, weten we dat thuiswerken een grote impact heeft op mensen en organisaties. De inzichten uit ons onderzoek naar de effecten van langdurig thuiswerken op de gezondheid, gebruiken we in onze adviezen aan organisaties over hybride werken.

De inrichting van de werkplek, de manier van samenwerken, de organisatie van werk, de stijl van leidinggeven: alles vraagt om een fundamenteel andere benadering dan bij het klassieke model waarin iedereen op dezelfde plaats, op hetzelfde moment werkt. Organisaties die hybride werken succesvol toepassen, zijn toekomstbestendiger. Ze zijn aantrekkelijker als werkgever en hebben minder last van een krappe arbeidsmarkt of hoge werkdruk.

Toolbox met praktische instrumenten

Veel organisaties zoeken naar een gezonde en veilige manier om de transitie te maken naar hybride werken. Bij TNO helpen we organisaties door de impact in kaart te brengen en de beste werkvorm te vinden voor zowel de medewerker als de organisatie. Hoe we dat doen, hoor je in de podcast die we over dit onderwerp opnamen. Daarnaast hebben we op basis van onderzoek een toolbox ontwikkeld die grote en kleine organisaties de juiste instrumenten biedt om hybride werken te implementeren. Een aantal van deze tools wordt toegelicht in de webinar ‘De tools om hybride te werken’.

Werken op afstand dankzij social XR en AR

Nu wordt hybride werken vooral toegepast voor kantoorfuncties, waar het ook de meeste impact heeft. Toch zien we bij TNO bredere inzetmogelijkheden. Zo werken we aan Social XR (extended reality) en AR (augmented reality) toepassingen om mensen op afstand Dankzij deze geavanceerde 3D-technologieën kun je straks niet alleen levensecht met elkaar vergaderen, zevergroten ook de inzetbaarheid van schaars personeel op afstand.

Een uitkomst voor sectoren waar nu grote personeelstekorten zijn of dreigen, zoals de zorg, het onderwijs en in de techniek. Zo kan een junior monteur voor een klus op afstand worden begeleid door een ervaren collega. In zorginstellingen kan specialistische kennis op afstand worden toegepast, wat de kwaliteit en efficiency van de zorg ten goede kan komen.

Maatschappelijke impact van hybride werken

Kenmerkend voor TNO is dat we niet alleen naar de economische impact kijken van hybride werken maar ook naar de maatschappelijke gevolgen en kansen. Zo kan deze manier van werken positieve effecten hebben op de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden, op ons energiegebruik en de ecologische footprint, maar ook op onze brede welvaart. De werkvloer kan inclusiever worden, doordat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vaak wel hybride kunnen werken.

Uniek aan de werkwijze van TNO is dat we niet alleen kennis van de technologie hebben, maar dat we ook de sociale en maatschappelijke aspecten meewegen in alles wat we doen. Dat geeft partners die met ons samenwerken unieke inzichten, én een voorsprong op de arbeidsmarkt.

Wil jij de kansen van hybride werken in kaart brengen voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.

Toolbox Hybride Werken

De komende tijd zal TNO verder onderzoek doen naar de specifieke toepassing van de Toolbox Hybride Werken op het MKB. Wilt u als eerste op de hoogte blijven én laagdrempelig bijdragen aan ons onderzoek? Mail dan naar: [email protected]

Laat je verder inspireren

45 resultaten, getoond 1 t/m 5

Ontdek hybride werken 2.0: virtueel vergaderen in de metaverse

Informatietype:
Insight
26 januari 2023

Door de positieve ervaringen van werken op afstand komen we tot inzichten voor nieuwe innovaties. Onze nieuwste innovatie: vergaderen in de metaverse.

Minder opleidingen en cursussen gevolgd voor werk

Informatietype:
Nieuws
20 december 2022

Het aandeel werknemers dat een opleiding of cursus volgt voor werk neemt af. Dit blijkt uit de Monitor Leercultuur, een onderzoek van de SER en TNO waarin de leercultuur in Nederland in kaart wordt gebracht. Zowel werkgevers als werknemers geven aan de mogelijkheden voor scholing en ontwikkeling belangrijk te vinden. Desondanks blijft de drempel voor werknemers om een opleiding of cursus te volgen hoog. Vooral onder de groeiende groep flexwerkers. Investeren in informeel leren biedt voor deze groep extra kansen.

Transitie gezonde leefomgeving

Informatietype:
Artikel

De maatschappij heeft uitdagingen in klimaat, verduurzaming, verstedelijking, leefbaarheid en mobiliteit, maar ook op het vlak van gezondheid, cohesie en brede welvaart. Met het innovatiegebied Health Transitions creëren wij grip op de integrale samenhang tussen gezondheid, gedrag en leefomgeving.

De invloed van technologie op werk

Informatietype:
Podcast
21 november 2022
1 aflevering

In deze podcast bespreken we de mogelijkheden van Cognitieve Support Technologie (CST). Wat is het? Wie is erbij geholpen en wat zijn de effecten van toepassing van CST? Glenn van der Burg gaat in gesprek met Michiel de Looze, onderzoeker bij TNO en Mike Strijbos, Chief Technology Officer bij Inther Groep.

Vier op de tien werkgevers vindt werkdruk een van de belangrijkste arbeidsrisico’s

Informatietype:
Nieuws
14 november 2022

In 2021 gaf 40% van de werkgevers aan dat werkdruk tot één van de belangrijkste risico’s binnen het bedrijf hoort. Om dit aan te pakken zetten ze vooral in op het verhogen van de autonomie, instellen van een aanspreekpunt en het aanpassen van het werk. Dit blijkt uit de TNO factsheet ‘Werkstress’.