Leefbare stad vraagt om innovatie en inventief beleid

De energie- en mobiliteitstransitie, klimaatuitdagingen, de woningbouwopgave, zorgen om de brede welvaart. De opgaven waar bestuurders voor staan zijn complexer en urgenter dan ooit. Hoe kun je met minder risico en meer slagkracht, binnen een regeerperiode successen boeken en ambities waarmaken? Ontdek hoe TNO als strategisch partner beleidsmakers helpt om een leefbare stad te creëren.

Ontvang de paper

Wil jij weten hoe je toe kan werken naar een leefbare stad? Ontvang de paper 'Leefbare stad vraagt om innovatie en inventief beleid.'

Alles over inventief beleid voor een leefbare stad

18 resultaten, getoond 6 t/m 10

Provincie Noord-Brabant innoveert met langetermijnvisie en open blik

Informatietype:
Insight
8 november 2022

Hoe kun je als provinciebestuurder innovatie slimmer inzetten om de complexe maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden? “Voor echt geslaagde innovatie heb je een aantal ingrediënten nodig. Een langetermijnvisie, waardevolle en gelijkwaardig partnerships, en lef om verder dan je eigen blikveld te kijken.” Onno Huiskamp, voormalig Provincie Noord-Brabant, in een open dialoog met TNO over inventief innoveren.

Leefbare stad: Hoe zet je stedelijke mobiliteit in voor brede welvaart?

Informatietype:
Insight
8 november 2022

Mobiliteit wordt een steeds belangrijker instrument om bredere maatschappelijke doelen in de stad te bereiken. Nieuwe wegen, tunnels of bruggen betekenen niet alleen letterlijk een verbinding tussen bevolkingsgroepen, maar kunnen ook bijdragen aan de sociale cohesie en inclusiviteit van je stad. TNO helpt beleidsmakers met het maken van de juiste keuzes.

Leefbare stad: Hoe laat je de platformeconomie voor je stad werken?

Informatietype:
Insight
8 november 2022

Elektrische deelscooters, taxi’s, fietsen en flitsbezorgers overspoelen onze steden en hebben een disruptieve uitwerking op de bereikbaarheid en veiligheid. Zonder sturing kunnen de negatieve maatschappelijke gevolgen groot zijn. TNO helpt beleidsmakers om de regie te houden zodat innovatieve platformdiensten voor de stad en alle burgers werken.

Leefbare stad: Hoe geef je optimaal ruimte aan alle stedelijke ambities?

Informatietype:
Insight
8 november 2022

De forse woningbouwopgave, stevige klimaatambities, en verdere vergrijzing en urbanisatie leggen een historisch hoge druk op de mobiliteit in onze steden. Hoe benut je de toch al schaarse vierkante meters optimaal? TNO helpt beleidsmakers met heldere inzichten om vandaag de juist keuzes te kunnen maken voor de leefbare stad van morgen.

Versnelling complexe energietransitie door mobiliteitsmodellen

Informatietype:
Insight
8 november 2022

Om de klimaatdoelen te bereiken neemt de druk om mobiliteit sneller te decarboniseren toe. Onder meer inzet van elektrische voertuigen vormt een belangrijk deel van de oplossing. Tegelijkertijd lopen we nu al tegen de grenzen aan van het elektriciteitsnetwerk. Alleen met heldere inzichten, samenwerking tussen energie-, industrie, woningbouw en mobiliteitsdomeinen, en slimme oplossingen die vraag en aanbod op elkaar afstemmen, kunnen overheden de complexe puzzel van de energietransitie oplossen. TNO biedt deze inzichten met geavanceerde tooling waarmee beleidsmakers vandaag de juiste keuzes kunnen maken voor morgen.