TNO lanceert spin-off voor automatische scheurdetectie in metselwerk

Thema:
Bouwinnovatie
31 maart 2021

TNO heeft in samenwerking met Sobolt de startup Asset Hub opgericht. Asset Hub is het eerste bedrijf in Nederland, dat in staat is om op basis van foto’s automatisch scheuren in metselwerk te detecteren, meten en monitoren. Voorheen werden wel foto’s gemaakt van scheuren in gebouwen, maar met de technologie van Asset Hub kunnen we de scheur in de context van de algehele constructie vastleggen. Dat geeft veel meer bruikbare informatie voor bijvoorbeeld een tijdige reparatie. De basis hiervoor ligt in een door TNO ontwikkeld AI-model.

Scheurdetectie kades en muren met AI

Vorig jaar demonstreerde Asset Hub haar technologie succesvol op gemetselde kademuren in Amsterdam. Vanaf juni dit jaar biedt de onderneming haar diensten voor het detecteren en meten van scheuren commercieel aan. Deze maand ontving Asset Hub een subsidie van InnovationQuarter om haar technologie dit jaar in Gouda te demonsteren. In samenwerking met de gemeente Gouda gaat Asset Hub de kademuren in Gouda monitoren op scheuren.

Funderingsschade

Om de veiligheid te borgen en waarde van deze constructies te behouden is tijdig ingrijpen noodzakelijk. Met de nieuwe technologie van Asset Hub wordt verandering van metselwerkconstructies tijdig, betrouwbaar en efficiënt gesignaleerd. En de verwachting is dat door de klimaatverandering steeds meer schade gaat optreden. Door zowel extreem droge periodes als extreem veel neerslag verandert het grondwaterpeil, waardoor bodemdaling kan ontstaan. Bodemdaling kan leiden tot scheefstand en scheuren in metselwerk van woningen, monumenten, bruggen en kades en daarmee aanzienlijke schade. Het belang van een gecoördineerde aanpak van deze problemen en de noodzaak van preventiemaatregelen is recent beschreven in het Deltaplan Funderingsschade.

Laat je verder inspireren

12 resultaten, getoond 6 t/m 10

Ziekenhuizen pakken verduurzamingsopgave voortvarend aan

Informatietype:
Insight
24 november 2021
De ziekenhuizen lijken voor 2030 goed op koers te liggen wat betreft duurzaamheid, maar de gevraagde 95% emissiereductie in 2050 is nog wel een uitdaging.

Duurzaamheid in de zorg: ziekenhuizen van het gas af

Informatietype:
Insight
15 oktober 2021
Van een centraal naar een decentraal klimatiseringssysteem. Krijgen we zo ziekenhuizen van het gas af?

Hoe 'slim thermochroom glas' energie bespaart in huizen

Informatietype:
Insight
9 maart 2021
TNO-expert Eugene Veerkamp beantwoordt 6 vragen over thermochrome raam coatings, zoals hoe ze energie besparen én zorgen voor lagere productiekosten. Lees meer!

Het verduurzamen van woningen: AI biedt nieuwe inzichten en kansen

Informatietype:
Insight
8 maart 2021
Het verduurzamen van woningen verloopt nog niet zo vlot. Hoe kunnen we dat versnellen? Met behulp van artificial intelligence kunnen we gerichter te werk gaan.

Digitalisering: aanjager voor ketenintegratie?

Informatietype:
Insight
16 december 2020
De predictive twin biedt een handelingsperspectief voor een integrale aanpak over de keten. Lees de columm.