Deel het inzicht, niet de data: TNO lanceert spin-off Linksight voor privacy-vriendelijke data-analyse

Thema:
Multi party computation
1 juli 2021

Linksight is een door TNO opgerichte spin-off en maakt het mogelijk om data-analyses te doen op privacygevoelige datasets, zonder dat de onderliggende gegevens gedeeld of ingezien worden. De data blijft altijd alleen bij de bron.

Linksight maakt daarvoor gebruik van multi-party computation (MPC) voor rekenen aan versleutelde data, en blockchaintechnologie voor decentrale governance. Hierbij bouwt Linksight voort op TNO encryptietechnologie die in samenwerking met spelers uit de markt is ontwikkeld, en nu rijp genoeg is om in de praktijk ingezet te worden.

Door op deze manier te werken kunnen diverse datadeelproblemen opgelost worden, zoals:

  • Medisch onderzoek zonder patiëntgegevens te delen, bijvoorbeeld tussen ziekenhuizen, verzekeraars of farmaceuten
  • Fraude-onderzoek waarbij niets meer wordt geleerd dan noodzakelijk, ook niet tussen verschillende afdelingen binnen 1 bedrijf
  • Benchmarking tussen bedrijven zonder concurrentie-gevoelige gegevens prijs te geven

Juridisch gezien geeft gebruik van het Linksight platform een zeer sterke invulling van de AVG.

Data-driven werken vergt nieuwe manier van data-delen

Veel bedrijven en overheden willen “data-driven” worden. Dat wil zeggen dat zij besluiten willen kunnen nemen gebaseerd op feiten die blijken uit data. Daarvoor hebben ze vaak gevoelige gegevens van andere partijen uit de keten nodig. Dat kunnen persoonsgegevens zijn of concurrentiegevoelige data. Tegelijkertijd is er steeds meer awareness en handhaving van privacyregels (AVG/GDPR) en vormen datalekken een steeds groter risico. In de praktijk botst dit vaak, waardoor veel organisaties niet de inzichten kunnen krijgen die zij zoeken om echt datagedreven te kunnen opereren. Daarom is de tijd rijp voor een nieuwe manier van datadelen, namelijk om alleen het inzicht te verkrijgen, en niet de onderliggende data.

multi-party-computation-shared-insight-without-sharing-data
Multi-party computation: inzicht geven zonder data te delen.

Linksight maakt innovatieve encryptietechnologie toepasbaar

Daarvoor biedt Linksight een softwareplatform voor privacy-vriendelijke, decentrale data-analyse, gebaseerd op secure multi-party computation (MPC) en blockchaintechnologie. MPC is een innovatieve cryptografische techniek waarmee partijen statistische verbanden kunnen ontdekken en monitoren alsóf ze toegang hebben tot elkaars data, zonder daadwerkelijk gevoelige data te delen of herleiden. Blockchaintechnologie wordt gebruikt om vast te leggen wie welke berekening met welke data mag uitvoeren.

Door deze unieke combinatie van MPC en blockchain technologie ontstaat een decentraal en schaalbaar platform, waarbij partijen makkelijk kunnen aansluiten en afspraken over berekeningen over elkaars data eenvoudig kunnen vastleggen en geautomatiseerd uitvoeren.

Linksight biedt een juridisch gevalideerd platform

Het Linksight platform is ontwikkeld in co-creatie met spelers uit de markt, en juridisch gevalideerd door externe juridische experts. Er is sprake van zeer goede invulling van principes uit de AVG/GDPR, zoals privacy-by-design, doelbinding, proportionaliteit en dataminimalisatie.

Hierdoor biedt dit platform een technisch en juridisch onderbouwd nieuw paradigma op datadelen in de zorg, en in andere sectoren.

“Door de Linksight technologie kunnen organisaties écht transformeren naar een data-driven organisatie en tegelijk de privacy van hun klanten verbeteren”

Martine van de Gaar

CEO en mede oprichter Linksight

“Vanuit TNO zijn we bijzonder trots dat onze jarenlange technologie ontwikkeling zijn vruchten afwerpt en met Linksight tot een marktwaardige toepassing gebracht kan gaan worden. Dit voelt als een doorbraak voor privacy-vriendelijke data-analyse toepassingen in Nederland.”

Berry Vetjens

Director Market ICT van TNO

Laat je verder inspireren

3 resultaten, getoond 1 t/m 3

Armoedebestrijding kan doeltreffender met behulp van data-analyse

Informatietype:
Insight
18 oktober 2022
Met de historisch hoge inflatie en stijgende energierekening is armoedebestrijding relevanter dan ooit. Multi-Party Computation kan uitvoeringsinstanties helpen om burgers te benaderen die recht hebben op extra steun.

Geavanceerde datakoppeling zonder de privacy te schenden

Informatietype:
Insight
8 april 2021

Samenwerken voor de ontwikkeling van privacy-vriendelijke data-analyse technologieën

Informatietype:
Nieuws
30 maart 2021