Onderzoek nieuwe flexibele zonne-energiesystemen voor toepassing op zee gestart

Thema:
Zonnetechnologie
Drijvende zonnepanelen
29 november 2021

De bedrijven Bluewater en Genap ontwierpen een nieuw flexibel zonne-energiesysteem op water. Het systeem dat bestaat uit flexibele drijvers met daarop gemonteerde flexibele zonnepanelen, is de afgelopen dagen geïnstalleerd in het TNO Fieldlab in het Oostvoornse Meer, vlakbij de Maasvlakte. De pilot wordt ondersteund door TNO, MARIN, Endures en Avans en is een mogelijke route naar economisch rendabele zonne-energie systemen op zee.

De technische uitdagingen

In dit onderzoek kijkt het consortium in het fieldlab naar verschillende aspecten zoals energie-opbrengst van de flexibele zonnepanelen, gedrag van de drijvers bij golven en harde wind, de aangroei van organisch materiaal en economische rendabiliteit.

Zon op water zal naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. In 2050 wordt in Nederland tweehonderd gigawattpiek (GWp) aan geïnstalleerd zonne-energievermogen voorspeld, waarvan 25 GWp op zonnepanelen op binnenwater en 45 GWp op zonnepanelen op zee.

Er is nog werk aan de winkel om dat te bereiken, zegt Wim Soppe, onderzoeker bij TNO en manager van het Solar@Sea II-project: "Zon op zee of offshore PV bestaat nu eigenlijk nog niet. Het is technisch zeer uitdagend om grote drijvende systemen met zonnepanelen te installeren en tientallen jaren in bedrijf te houden. Bovendien is het belangrijk om dit soort systemen economisch rendabel te maken. Het onderzoek van dit nieuwe concept zal belangrijke inzichten opleveren over hoe technische en economische haalbaarheid gecombineerd kunnen worden."

Meebuigen met golven

Het concept bestaat uit twee drijven van 7x13m. met daarop 20 kWp aan zonnepanelen. Het bijzondere aan de opstelling is dat zowel de zonnepanelen als de drijvers van flexibel materiaal (dunne-film pv) zijn gemaakt die door het consortium zijn ontwikkeld.

Installatie zonne-energiesysteem op Oostvoornse Meer
Installatie flexibel zonne-energiesysteem op Oostvoornse Meer

Door deze toepassing buigen de drijvers en de panelen mee met de golven. Ze bieden minder weerstand aan de golven waardoor de drijvers en de verankering lichter, en daarmee goedkoper, kunnen worden uitgevoerd dan bij starre drijvers.

Verschillende aspecten van belang

Het project wordt uitgevoerd door een breed consortium; naast TNO zijn Bluewater Energy Services, Genap, Marin, Endures en Avans Hogeschool als partner betrokken. Bluewater is verantwoordelijk voor de verankering van het systeem, Genap heeft de flexibele drijvers ontwikkeld, Marin heeft de hydrodynamische eigenschappen van de drijvers in hun modeltest basin getest, Endures onderzoekt (voorkomen van) organische aangroei op de panelen en drijvers en Avans ontwikkelt onderhoud en recycling strategieën voor dit concept.

Vervolgstappen

Na de afronding van dit project is de vervolgstap het bouwen en installeren van een systeem op de Noordzee. In eerste instantie is het doel om daarmee een efficiënte installatie- en onderhoudsmethode te testen die het consortium nu al aan het ontwikkelen is. Dit is belangrijk omdat installatie en onderhoud van drijvende systemen op zee veel lastiger is dan op land en daarmee zomaar veel duurder kan uitpakken.

Vervolgens is de ambitie om rond 2024 een commercieel systeem van 1-5 MWp te gaan bouwen dat aangelegd en elektrisch aangesloten kan worden bij een van de nieuwe windparken op de Noordzee. Omdat de productie van zon- en windenergie in de tijd elkaar weinig overlappen hoeven hiervoor geen extra kabels naar land gebracht te worden.

Zon op Water

Dit onderzoek vormt een belangrijke stap in de roadmap die is opgesteld door het Nationaal Consortium Zon op Water. Het Solar@Sea II project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het Fieldlab Green Economy Westvoorne is mede mogelijk gemaakt door TNO en het Innovatieprogramma Energie & Klimaat, een initiatief van Metropool regio Rotterdam Den Haag, InnovationQuarter en de provincie Zuid-Holland.

Meer weten over drijvende zonnepanelen?

Lees verder over onze projecten

Laat je verder inspireren

16 resultaten, getoond 11 t/m 15

Zonnetechnologie: kansen en uitdagingen

Informatietype:
Artikel
Samen met fabrikanten werken we aan zonnetechnologie om zoveel mogelijk uit de zon als energiebron te halen. Ontdek waar we mee bezig zijn.

Perovskietzonnecellen

Informatietype:
Artikel

Met tandemtechnologie naar hoger pv-rendement

Informatietype:
Artikel

Drijvende zonnepanelen

Informatietype:
Artikel

Zonnestroom: grenzen rendement verder opgerekt

Informatietype:
Insight
7 februari 2022