De energietransitie moet sneller

Thema:
Transitie naar een duurzaam energiesysteem
22 maart 2022

De energietransitie moet en kan in een hogere versnelling om de klimaatdoelstellingen daadwerkelijk te halen. De actuele geopolitieke ontwikkelingen en de wens om sneller onafhankelijk van gas te worden onderstrepen de urgentie van een versnelde energietransitie. Daarvoor is er op vele fronten actie nodig.

In een whitepaper schetst TNO voor een aantal dominante sectoren belangrijke opties waarmee de huidige ontwikkeling kan worden versneld. Duidelijk is dat de energietransitie veel meer vergt dan technologische oplossingen. Minstens zo belangrijk zijn kosten, gedrag en de beschikbaarheid van vakmensen.

Overzicht per sector

In de whitepaper richt TNO zich op de sectoren elektriciteit, industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit, samen verantwoordelijk voor meer dan 80% van de Nederlandse broeikasgasemissies. Ook wordt aandacht besteed aan de brandstoffen voor de internationale lucht- en scheepvaart en aan het verminderen van consumptie als aangrijpingspunt voor reducties in de onderzochte sectoren.

De studie biedt per sector een overzicht wat er nodig is om de energietransitie te versnellen: waar zijn er al oplossingen voorhanden, waar zijn ze geïdentificeerd maar nog niet in gang gezet en op welke punten moeten er nog oplossingen worden ontwikkeld.

Bekijk in één oogopslag de graphic: overzicht van uitdagingen voor de diverse sectoren.

Katharina Andrés, hoofdauteur van de whitepaper: “De whitepaper is gebaseerd op eerdere TNO-onderzoeken en advies- en onderzoeksrapporten van andere partijen. In de paper hebben we ons beperkt tot 3 belangrijke maatregelen per sector ook al zijn er natuurlijk meer oplossingen dan wij nu schetsen.”

Maatregelen om te versnellen

Het oplossen van het gebrek aan mensen om de transitie te realiseren in de elektriciteitssector en in de gebouwde omgeving is cruciaal om de energietransitie te versnellen. Verder moet in de elektriciteitssector een nieuw marktmodel voorkomen dat de overgang naar zonne- en windenergie stagneert. In de gebouwde omgeving kan het verduurzamingstempo omhoog door slimmer te renoveren. Voor de verduurzaming van de industrie en de lucht- en scheepvaart is nog veel nieuwe technologische innovatie nodig. In de elektriciteitssector en voor de elektrificatie van de mobiliteit is het versneld aanleggen van netwerk- en laadcapaciteit een manier om sneller over te schakelen op schone energie.

Voor alle sectoren is ook de reductie van de consumptie belangrijk om sneller te verduurzamen, door een combinatie van gedrags- en systeemverandering. Ook het vroegtijdig en serieus betrekken van burgers bij klimaatbeleid, energieprojecten in de leefomgeving en de verduurzaming van huizen kan de transitie versnellen.

Integrale aanpak en kenniscoalitie

De whitepaper geeft beleidsmakers en experts bij overheden en bedrijfsleven een beknopt maar concreet overzicht van oplossingen waarmee de transitie versneld kan worden en laat zien wat daar voor nodig is. “Veel bij de energietransitie betrokkenen zijn wel deskundig op hun eigen terrein, maar missen vaak de samenhang met andere sectoren”, verduidelijkt Andrés.

“Een integrale aanpak met aandacht voor de samenhang met ook de circulaire economie is de basis voor een succesvolle energietransitie. We werken ook aan een kenniscoalitie energietransitie om samen een platform te realiseren waar relevante kennis toegankelijk wordt gemaakt voor alle bij de energietransitie betrokken partijen.”

Download de whitepaper: 'De energietransitie moet sneller'

Dit is nodig om de klimaatdoelstelling te halen

Laat je verder inspireren

10 resultaten, getoond 6 t/m 10

Bedrijfsleven en kenniswereld maken afspraken over Nederlandse opschaling waterstof en groene chemie

Informatietype:
Nieuws
25 juni 2021
Tijdens een rondetafel zijn ambities uit klimaatakkoord vertaald naar mijlpalen en acties richting 2030 en 2050 in de ‘Actieagenda Waterstof en Groene Chemie’.

Tekort materialen dreigt voor productie groene waterstof

Informatietype:
Nieuws
15 juni 2021
Er dreigt een groot tekort aan de grondstoffen nodig voor de zogenoemde electrolysers om groene waterstof te kunnen produceren.

New Energy Coalition en TNO bundelen kennis en expertise

Informatietype:
Nieuws
20 mei 2021
TNO en de New Energy Coalition (NEC) bouwen hun samenwerking uit om de energietransitie te versnellen en de klimaatdoelen te behalen. Lees meer.

Rol kernenergie in energietransitie Noord-Brabant onderzocht

Informatietype:
Nieuws
25 maart 2021
TNO heeft in opdracht van de provincie Noord Brabant onderzoek verricht naar welke rol kernenergie kan spelen in de provincie Noord Brabant.

Living Lab: verduurzaming van de economie op Curaçao

Informatietype:
Nieuws
14 januari 2021

Over tien jaar moet Curaçao een toonaangevende rol spelen op het gebied van duurzame energie en over twintig jaar moet het een belangrijke exporteur zijn van hernieuwbare energie in het Caribisch gebied. Om deze ambitie te realiseren komt er een Living Lab, waarin de overheid van Curaçao, TNO en de University of Curaçao (UoC) gaan samenwerken met Nederlandse en Curaçaose bedrijven.