Volgende stap in samenwerking Fieldlab Industrial Electrification

Thema:
Industriële transformatie
21 juni 2022

Op woensdag 15 juni heeft Plant One Rotterdam door middel van een financiële ondersteuning een vervolgstap gezet in de klantrelatie met Fieldlab Industrial Electrification (FLIE). In het fieldlab werkt TNO samen met nationale en internationale partners om industriële elektrificatie versneld in de praktijk te brengen. De sponsoring door Plant One Rotterdam is een belangrijke, volgende stap in de samenwerking die eind vorig jaar is gestart door het FLIE te vestigen op het Plant One Rotterdam terrein. Beide partijen willen met deze samenwerking meer impact maken op de versnelling van de energietransitie.

In februari 2021 startte het FLIE met een Solution Center op de RDM-campus in Rotterdam om advies te geven aan bedrijven over financiering, regelgeving en het begeleiden van haalbaarheidsstudies. Vanaf januari 2022 is het FLIE gevestigd op het terrein van Plant One Rotterdam. Hier kunnen technologieën namelijk op industrieel relevante schaal in een praktijkomgeving worden getest en naar een hoger TRL worden gebracht dan op andere locaties. Een pilot bij het FLIE helpt om te begrijpen hoe elektriciteit kan worden gebruikt voor de verduurzaming van specifieke industriële processen. Deze vorm van testen is interessant voor industriële eindgebruikers die nieuwe technologieën willen implementeren, maar ook voor technologieaanbieders die hun innovaties willen demonstreren.

meer impact maken op de versnelling van de energietransitie in de industrie.

Een goede match

FLIE en Plant One Rotterdam werken goed samen met elkaar. Beiden partijen delen dezelfde ambities rondom de industriële energie- en materialentransitie. “Het netwerk en de aanwezige kennis vullen elkaar perfect aan. Zo voorziet Plant One in de juiste infrastructuur en voorzieningen die nodig zijn voor de realisatie van de pilotprojecten. Zij bezitten aanvullende kennis en ervaring voor het opschalen van opstellingen en hebben een milieuvergunning voor breed scala aan innovaties. Tot slot is de centrale ligging in het Rotterdamse Haven & Industrieel Cluster een succesfactor.” Aldus Peter van Hooft, (plaatsvervangend Directeur Flie Lab en business development manager bij TNO). “De samenwerking gaat overigens veel verder dan het beschikbaar stellen van ruimte en utilities. We zijn heel blij met de overkoepelende vergunning, maar ook met de engineers van Plant One, die ervaren zijn in het bouwen van opstellingen - en de operators die de systemen straks gaan bedrijven”.

Gabriël Tschin (managing director van Plant One Rotterdam) vult aan: “De activiteiten vanuit het Fieldlab Industrial Electrification zijn een mooie aanvulling op de onderwerpen waar we praktisch al aan werken. Denk aan circulariteit, verduurzaming of CO2-reductie. Het thema elektrificatie kunnen we samen nog beter op de kaart zetten. Wij zetten graag onze praktische aanpak en kunde in om dat doel te bereiken.”

Vliegwielen, hybride boilers en nog zoveel meer

In het fieldlab komen drie typen technologieën te staan die passen bij het cluster en die in de praktijk gedemonstreerd kunnen worden. Het gaat daarbij om technieken op het gebied van industriële warmte, inpassing van groene waterstof en directe conversie van CO2, die allemaal gebruik maken van duurzame elektriciteit. Denk aan een vliegwiel dat zowel energie kan leveren als opvangen en opslaan. Of een hybride boiler, die stoom uit aardgas kan vervangen door stoom uit duurzame elektriciteit. Met een divers scala aan elektrificatie oplossingen is het FLIE dé ideale industriële locatie om uit te vinden wat de juiste technologie-fit is voor een bedrijf.

Drie mannen ondertekenen de samenwerking van fieldlab en plant one
Foto: Fer Klinckhamers (CCO Plant One Rotterdam), Gabriël Tschin (managing director van Plant One Rotterdam) en Peter van Hooft (plaatsvervangend Directeur Flie Lab en business development manager bij TNO)

Foto: Fer Klinckhamers (CCO Plant One Rotterdam), Gabriël Tschin (managing director van Plant One Rotterdam) en Peter van Hooft (plaatsvervangend Directeur Flie Lab en business development manager bij TNO)

Meer informatie en contact

Het Fieldlab Industrial Electrification is een gezamenlijk initiatief van Deltalinqs, FME, Havenbedrijf Rotterdam, InnovationQuarter en TNO en wordt nauw ondersteund door de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de EFRO-subsidie. Bedrijven en toeleveranciers die geïnteresseerd zijn of direct aan de slag willen met industriële elektrificatie of decarbonisatie kunnen contact opnemen met het Fieldlab.

Plant One Rotterdam

Plant One Rotterdam B.V. is een onafhankelijk innovatiecentrum dat alle faciliteiten biedt aan bedrijven en onderzoeksinstellingen om hun innovatieve ideeën voor duurzame(re) technologie in een veilige omgeving op industriële schaal te demonstreren. Hiermee kan niet alleen technische maar ook commerciële haalbaarheid worden aangetoond. Plant One Rotterdam beschikt over een binnen Nederland unieke overkoepelende omgevingsvergunning (Wabo). Huurders kunnen hiervan profiteren omdat het vergunningsproces per pilot maar enkele weken duurt in plaats van maanden of zelfs jaren.

Plant One Rotterdam onderscheidt zich van andere initiatieven door de grootschalige aanpak en de focus op een wijde range aan technieken. Dit wordt mogelijk gemaakt door een gekwalificeerd en ervaren team dat alle mogelijke technische, operationele, logistieke en administratieve ondersteuning biedt waarmee klanten volledig worden ontzorgd. Meer informatie op de website van Plant One Rotterdam.

Laat je verder inspireren

3 resultaten, getoond 1 t/m 3

Industriële transformatie

Informatietype:
Artikel
We ondersteunen de overheid en industrie bij beslissingen om de industriële energietransitie schoon, betaalbaar en haalbaar te houden.

In de volgende versnelling naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving

Informatietype:
Webinar
21 juni 2022
0 afleveringen

Versneld op weg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving

Informatietype:
Artikel