Centering groepszorg bestaat tien jaar

Thema:
Eerste 1000 dagen
18 november 2022

CenteringZorg viert dit jaar haar tienjarig jubileum in Nederland. TNO introduceerde dit zorgmodel in Nederland, waarbij zwangeren prenatale zorg in groepsverband ontvangen en deelnemers een actieve rol en inbreng hebben. Jaarlijks maken ongeveer 13.000 vrouwen gebruik van deze zwangerschapszorg. Onderzoek wijst uit dat dit leidt tot positieve effecten op de gezondheid van moeder en kind.

TNO herkende de potentie van het Centering-zorgmodel om de zorg voor zwangeren te verbeteren. Het zorgmodel ontstond in 2010 in de Verenigde Staten. Verloskundige en TNO-onderzoeker Marlies Rijnders kwam Centering op het spoor en introduceerde het in Nederland. In 2011 startte TNO samen met de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) een eerste pilot in drie verloskundigenpraktijken. Marlies Rijnders van TNO: ‘Inmiddels zijn meer dan 220 verloskundigenpraktijken getraind om het Centering-zorgmodel aan te bieden, groeit het aantal jeugdgezondheidszorgorganisaties die dezelfde aanpak gebruiken en is CenteringZorg een indicator van goede zorg binnen het programma ‘Kansrijke Start’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.’

Effectiviteit van het Centering-zorgmodel

Jaarlijks maken ongeveer 13.000 vrouwen gebruik van het Centering-zorgmodel. ‘We doen al jaren onderzoek naar de effecten van deze zorgmethode,’ zegt Marlies Rijnders. ‘Daaruit blijkt dat (in vergelijking met zwangeren die individuele zorg krijgen) zwangeren bij CenteringZorg minder vaak een te hoge bloeddruk hebben en minder alcohol gebruiken tijdens de zwangerschap en na de bevalling. Ook starten deze zwangeren vaker met borstvoeding en is er een trend te zien naar minder roken.’ Uit een economische evaluatie van TNO in 2021 bleek dat CenteringZorg gezondheidswinst oplevert en kosteneffectief is.

Centering in de nabije toekomst

Begin 2023 start een pilot met Centering groepszorg voor ouders met jonge kinderen in drie AZC-locaties in Nederland. Daarbij wordt onder andere gekeken naar: hoe, ondanks de verschillende achtergronden van mensen, er toch een groepscohesie kan worden gecreëerd; wat voor effecten CenteringZorg in deze groepen heeft; en of dit zorgmodel ook ingezet kan worden op vluchtelingenlocaties elders in Europa. Daarnaast kreeg TNO een Europese subsidie voor de implementatie van CenteringZorg gedurende de eerste duizend dagen van het kind in zeven landen: Ghana, Suriname, Zuid Afrika, Kosovo, België, Verenigd Koninkrijk en kwetsbare groepen in Nederland. Rijnders: ‘We zijn nu aan het kijken in hoeverre eHealth geïntegreerd kan worden in Centering-groepen. TNO blijft actief bijdragen aan goede gezondheidszorg die cliënten veel actiever betrekt, zodat zij meer kennis ontwikkelen en die de basis legt voor een levenslang ondersteunend netwerk.’

Jubileumcongres

Op vrijdag 18 november wordt het tienjarig jubileum van CenteringZorg in Nederland gevierd in de Apenheul in Apeldoorn, met verschillende sessies en een tentoonstelling. Meer informatie over CenteringZorg is te vinden op www.centeringzorg.nl

Laat je verder inspireren

19 resultaten, getoond 1 t/m 5

D-score biedt in één oogopslag inzicht in de ontwikkeling van jonge kinderen

Informatietype:
Insight
16 oktober 2023
Met de door TNO ontwikkelde Development Score (D-score), die door de World Health Organization (WHO) als meeteenheid is geaccepteerd, is het mogelijk om in één oogopslag de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van jonge kinderen inzichtelijk te krijgen.

40 jaar POPS: Wat doet vroeggeboorte met je op lange termijn

Informatietype:
Insight
17 november 2022

1,5 jaar

Informatietype:
Artikel

2 jaar

Informatietype:
Artikel

2,5 jaar

Informatietype:
Artikel