Angèle Reinders nieuwe directeur Solliance

Thema:
Zonnetechnologie
Hernieuwbare elektriciteit
1 februari 2023

Angèle Reinders, hoogleraar van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), is benoemd tot nieuwe directeur van Solliance. Reinders gaat leiding geven aan de nieuwe brede focus van het Nederlands/Vlaamse/Duitse samenwerkingsverband op het gebied van zonne-energie.

Angele Reinders Solliance
Angele Reinders. Fotograaf: Niels van Loon

Zonne-energie speelt een belangrijke rol in het verduurzamen van de energiehuishouding. Om de overheidsdoelen voor de energietransitie in 2030 en 2050 te behalen is een effectieve benutting van diverse oppervlakken op land, in de gebouwde omgeving en op water met hoogwaardige zonnepanelen en andere PV-toepassingen noodzakelijk. Esthetisch design, hoge veiligheid, betrouwbare netinpassing, circulariteit en lokale productie zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden.

Solliance, het samenwerkingsverband tussen Nederlands/Vlaamse/Duitse onderzoeksinstituten, universiteiten en industriële partners, zet in op het ontwikkelen van hoogwaardige PV-producten om deze vervolgens in samenwerking met regionale partners te produceren en toe te passen. De betrokken partijen zijn TNO, TU/e, imec, TU Delft, Universiteit Hasselt, Universiteit Twente, de Rijksuniversiteit Groningen en Forschungszentrum Jülich.

Verbreding werkveld van Solliance

Na zich de afgelopen tien jaar succesvol te hebben gericht op de ontwikkeling van dunne film-technologieën, hebben de Solliance-partners besloten het werkveld te verbreden tot alle innovatieve PV-toepassingen. Daarmee zullen ook high-end combinaties van dunne film- en siliciumzonnecellen, zogeheten tandem-PV-toepassingen, en geïntegreerde PV-modules in vervoersmiddelen tot het werkveld van het samenwerkingsverband gaan behoren.

De Solliance Supervisory Board is verheugd dat in de persoon van Angèle Reinders een nieuwe directeur gevonden is onder wier leiding deze verbreding van de scope vormgegeven en geïmplementeerd kan worden.

“Samenwerking in Europa is van groot belang”

“Innovatie binnen de zon-pv-technologie en de systemen waarin die wordt toegepast is cruciaal om te komen tot een hoger rendement en intelligente, betaalbare en multifunctionele zonneceltoepassingen” geeft Ludo Deferm, Executive Vice President van imec, aan. “Samenwerking in Europa is van groot belang. TNO en imec werken samen met onder andere TU/e en UHasselt, gebruik makende van de faciliteiten in Eindhoven en Genk, om deze innovaties te ontwikkelen tot marktrijpe toepassingen. Wij verwelkomen prof. Angèle Reinders als de nieuwe directeur om de noodzakelijke voortgang te boeken gegeven deze grote uitdagingen.”

Gedreven en verbindend

“Ik ben zeer verheugd met de benoeming van Angèle Reinders als nieuwe directeur van Solliance”, aldus Robert-Jan Smits, voorzitter van het College van Bestuur van de TU/e. “De Solliance Supervisory board was unaniem enthousiast over haar kwaliteiten. We krijgen met haar een gedreven hoogleraar met voortreffelijke kwaliteiten binnen het energieonderzoek in samenwerking met industriële en maatschappelijke partners. Ze heeft overtuigende verbindende kwaliteiten, een groot netwerk zowel binnen als buiten de universitaire wereld, en ze heeft een grote daadkracht en drive. Dat zijn kwaliteiten die goed van pas komen om de ambities van Solliance waar te maken.”

Henk-Jan Vink, Managing Director Energy & Materials Transition bij TNO: “Gegeven de grote rol die zon-PV speelt in de energietransitie en het belang van samenwerking tussen kennisinstellingen, ben ik zeer verheugd dat het gelukt is om met de aanstelling van prof. Reinders de positie van directeur Solliance in te vullen”.

Naast de positie van Directeur Solliance zal Angèle Reinders als hoogleraar Design of Sustainable Energy Systems aan de TU/e verbonden blijven om onderzoek te initiëren en uit te voeren.

Laat je verder inspireren

43 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO-blik op 2030: elk oppervlak benutten voor opwekken zonne-energie

Informatietype:
Insight
15 augustus 2023

Om op grote schaal groene energie op te wekken, moeten we slim omgaan met de schaarse ruimte in ons land. We maken het binnen 10 jaar mogelijk elk geschikt oppervlak te benutten voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit. Benieuwd hoe we dit doen?

Creatief zonnepanelensysteem als klimop tegen gevel High Tech Campus Eindhoven

Informatietype:
Nieuws
26 april 2023

Kunnen we straks van onze huizen en bedrijfspanden één groot zonnepaneel maken? Het komt dichterbij dankzij een bijzondere samenwerking tussen TNO, INBO Architecten, Van der Leegte Werkt, Flexipol Composites en High Tech Campus Eindhoven.

Combinatie offshore wind en drijvende zonnepanelen om kosten groene waterstof te verlagen

Informatietype:
Nieuws
28 februari 2023

Nieuw onderzoeksproject SENSE-HUB, onder leiding van TNO, onderzoekt hoe de integratie van verschillende energiesysteemmodules op de Noordzee tot een toekomstig stabiel en betrouwbaar energiesysteem kan leiden. Er wordt gekeken naar de synergie tussen offshore wind, zonnepanelen en waterstofproductie op zee.

Verharde dijken kansrijk voor toepassing van zonnepanelen

Informatietype:
Nieuws
22 februari 2023

Uit een onderzoek naar de mogelijkheden om dijken te voorzien van zonnepanelen blijkt dat zonnepanelen geplaatst op een dijkverharding, het meest geschikt zijn en zonder veel aanvullend onderzoek kunnen worden toegepast.

Switch naar het hybride energiesysteem

Informatietype:
Webinar
17 februari 2023
1 aflevering

Hoe kan ons toekomstig elektriciteitsnet stabiel en betaalbaar blijven? Kijk het webinar van 1 februari 2023 terug en krijg inzicht in de technologische en maatschappelijke oplossingen voor ons toekomstige energiesysteem.