Angèle Reinders nieuwe directeur Solliance

Thema:
Zonnetechnologie
Hernieuwbare elektriciteit
1 februari 2023

Angèle Reinders, hoogleraar van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), is benoemd tot nieuwe directeur van Solliance. Reinders gaat leiding geven aan de nieuwe brede focus van het Nederlands/Vlaamse/Duitse samenwerkingsverband op het gebied van zonne-energie.

Angele Reinders Solliance
Angele Reinders. Fotograaf: Niels van Loon

Zonne-energie speelt een belangrijke rol in het verduurzamen van de energiehuishouding. Om de overheidsdoelen voor de energietransitie in 2030 en 2050 te behalen is een effectieve benutting van diverse oppervlakken op land, in de gebouwde omgeving en op water met hoogwaardige zonnepanelen en andere PV-toepassingen noodzakelijk. Esthetisch design, hoge veiligheid, betrouwbare netinpassing, circulariteit en lokale productie zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden.

Solliance, het samenwerkingsverband tussen Nederlands/Vlaamse/Duitse onderzoeksinstituten, universiteiten en industriële partners, zet in op het ontwikkelen van hoogwaardige PV-producten om deze vervolgens in samenwerking met regionale partners te produceren en toe te passen. De betrokken partijen zijn TNO, TU/e, imec, TU Delft, Universiteit Hasselt, Universiteit Twente, de Rijksuniversiteit Groningen en Forschungszentrum Jülich.

Verbreding werkveld van Solliance

Na zich de afgelopen tien jaar succesvol te hebben gericht op de ontwikkeling van dunne film-technologieën, hebben de Solliance-partners besloten het werkveld te verbreden tot alle innovatieve PV-toepassingen. Daarmee zullen ook high-end combinaties van dunne film- en siliciumzonnecellen, zogeheten tandem-PV-toepassingen, en geïntegreerde PV-modules in vervoersmiddelen tot het werkveld van het samenwerkingsverband gaan behoren.

De Solliance Supervisory Board is verheugd dat in de persoon van Angèle Reinders een nieuwe directeur gevonden is onder wier leiding deze verbreding van de scope vormgegeven en geïmplementeerd kan worden.

“Samenwerking in Europa is van groot belang”

“Innovatie binnen de zon-pv-technologie en de systemen waarin die wordt toegepast is cruciaal om te komen tot een hoger rendement en intelligente, betaalbare en multifunctionele zonneceltoepassingen” geeft Ludo Deferm, Executive Vice President van imec, aan. “Samenwerking in Europa is van groot belang. TNO en imec werken samen met onder andere TU/e en UHasselt, gebruik makende van de faciliteiten in Eindhoven en Genk, om deze innovaties te ontwikkelen tot marktrijpe toepassingen. Wij verwelkomen prof. Angèle Reinders als de nieuwe directeur om de noodzakelijke voortgang te boeken gegeven deze grote uitdagingen.”

Gedreven en verbindend

“Ik ben zeer verheugd met de benoeming van Angèle Reinders als nieuwe directeur van Solliance”, aldus Robert-Jan Smits, voorzitter van het College van Bestuur van de TU/e. “De Solliance Supervisory board was unaniem enthousiast over haar kwaliteiten. We krijgen met haar een gedreven hoogleraar met voortreffelijke kwaliteiten binnen het energieonderzoek in samenwerking met industriële en maatschappelijke partners. Ze heeft overtuigende verbindende kwaliteiten, een groot netwerk zowel binnen als buiten de universitaire wereld, en ze heeft een grote daadkracht en drive. Dat zijn kwaliteiten die goed van pas komen om de ambities van Solliance waar te maken.”

Henk-Jan Vink, Managing Director Energy & Materials Transition bij TNO: “Gegeven de grote rol die zon-PV speelt in de energietransitie en het belang van samenwerking tussen kennisinstellingen, ben ik zeer verheugd dat het gelukt is om met de aanstelling van prof. Reinders de positie van directeur Solliance in te vullen”.

Naast de positie van Directeur Solliance zal Angèle Reinders als hoogleraar Design of Sustainable Energy Systems aan de TU/e verbonden blijven om onderzoek te initiëren en uit te voeren.

Laat je verder inspireren

16 resultaten, getoond 6 t/m 10

Beter ontwerp zonneparken nodig voor behoud van de natuur

Informatietype:
Artikel
Hoe ontwerp je zonneparken die niet schadelijk zijn voor landschap, biodiversiteit en water- en bodemkwaliteit? En tegen zo laag mogelijke kosten?

Drijvende zonnepanelen

Informatietype:
Artikel
Drijvende zonnepanelen op binnenwateren en de zee dragen bij aan de energietransitie. Wij onderzoeken de mogelijkheden.

Met tandemtechnologie naar hoger pv-rendement

Informatietype:
Artikel
Een tandempaneel bestaat uit 2 zonnecellen boven elkaar. Dit levert een hoger rendement op. Ontdek hoe wij de tandemtechnologie verder ontwikkelen.

Circulaire zonnemodules en massamaatwerk

Informatietype:
Artikel
Bij TNO richten we ons ook op zonne-energie voor de volgende generatie. Ontdek ons werk voor circulaire zonnemodules en massamaatwerk.

Dunnefilmzonnepanelen en circulair ontwerp

Informatietype:
Artikel

We ontwikkelen geavanceerde technologieën voor verpakking, interconnectie en duurzaamheid van dunnefilmzonnepanelen.