Van plasticvrij naar toekomstbestendige plastics

Thema:
Circulaire plastics
1 juni 2023

De toenemende vraag naar plastics vereist een structurele verandering. Om dat te kunnen verwezenlijken presenteren we samen met Fraunhofer UMSICHT de whitepaper 'From #plasticfree to future-proof plastics | How to use plastics in a circular economy’ met vier strategische benaderingen voor een circulaire economie. Daarnaast lanceren we het 'European Circular Plastics Platform - CPP' om belemmeringen weg te nemen en oplossingen te delen. Samen werken we aan een toekomstbestendige, circulaire en duurzame kunststofeconomie.

Whitepaper: From #plasticfree to future-proof plastics

Download de whitepaper of lees hier de samenvatting (pdf) (Engels)

Een veelzijdig, goedkoop en licht materiaal met uitstekende barrière-eigenschappen: dat is plastic. Naast de praktische voordelen die plastics bieden leiden de productie en het gebruik van plastics ook tot CO2 emissies, het ontstaan van microplastics, uitputting van fossiele grondstoffen en afhankelijkheid van import. Tegelijkertijd zijn de alternatieven zoals glazen verpakkingen niet altijd beter. Vaak zijn ze slechter voor het milieu of hebben ze minder goede producteigenschappen.

"Dus zowel wetenschappelijk als maatschappelijk gezien zitten we in een spagaat: we kunnen plastics niet op dezelfde manier blijven gebruiken, maar we kunnen ook niet zonder", aldus Manfred Renner, hoofd van Fraunhofer UMSICHT. "We moeten plastics op een nieuwe, duurzame manier gaan ontwerpen en gebruiken."

Impact plastic tijdens hele levenscyclus

Onderzoekers van TNO en Fraunhofer UMSICHT hebben een whitepaper geschreven als uitgangspunt voor de transformatie van de productie en het gebruik van plastics. Hierin gaan ze na hoe de perspectieven en waarden van alle stakeholders met elkaar kunnen worden verenigd, en welke mogelijkheden huidige en toekomstige technologieën bieden.

Ook kijken ze naar de functionele eigenschappen van het beoogde product en vergelijken deze met alternatieve producten zonder plastics. De impact op diverse sociale, economische en milieu-aspecten tijdens de gehele levenscyclus wordt ook beschreven. Op die manier kan op een systematische wijze worden beoordeeld en besloten of en hoe plastics kunnen worden gebruikt of vervangen.

esther van den beuken

"Daarom is een volgende stap van TNO en Fraunhofer UMSICHT om een hands-on platform te ontwikkelen voor plastics in een circulaire economie: het Europese Circular Plastics Platform – CPP".

Esther van den Beuken

Principal Consultant bij TNO

Strategieën voor de circulaire economie

De onderzoekers hebben vier strategische benaderingen beschreven voor de transformatie van de huidige, grotendeels lineaire kunststofeconomie tot een volledig circulaire toekomst: Narrowing the Loop, Operating the Loop, Slowing the Loop en Closing the Loop.

  • De eerste stap bij Narrowing the Loop zou volgens de onderzoekers moeten bestaan uit het verminderen van de hoeveelheid materiaal die in een circulaire economie wordt ingezet.
  • Bij Operating the Loop draait het om het gebruik van duurzame energie, het zoveel mogelijk beperken van materiaalverlies en het duurzaam inkopen van grondstoffen.
  • Slowing the Loop omvat maatregelen om de gebruiksduur van materialen en producten te verlengen.
  • En ten slotte moeten in het kader van Closing the Loop strenge eisen worden gesteld aan het inzamelen, sorteren en recyclen van plastics.

Onder elk van de vier benaderingen vallen afzonderlijke strategieën. Maar de strategieën die onder Operating the Loop vallen (de zogenaamde O-strategieën) moeten parallel en zo volledig mogelijk worden toegepast. Volgens de onderzoekers gaat het bij de strategieën op de andere gebieden (R-strategieën) om een complex proces:

"Meestal kan er voor een bepaald product of bepaalde dienst uit meer dan één R-strategie worden gekozen. Daarbij moeten de haalbaarheid en impact van de verschillende strategieën zorgvuldig worden afgewogen, rekening houdend met de status quo en de verwachte veranderingen", legt Jürgen Bertling van Fraunhofer UMSICHT uit. De projectpartners hebben daarom - uitgaande van het concept 'afvalhiërarchie' - een leidraad voor prioritering ontwikkeld.

Maatregelen

Een holistische verandering zoals wij die voor ogen hebben, kan alleen slagen als wetenschap, bedrijfsleven, politiek en burgers uit allerlei sectoren samenwerken.

"Dit impliceert diverse, soms vrij drastische veranderingen op vier verschillende niveaus: wet- en regelgeving en beleid, samenwerking in de circulaire keten, ontwerp en ontwikkeling, en onderwijs en voorlichting. Innovaties op het gebied van ontwerp en ontwikkeling omvatten bijvoorbeeld het zuurstofrijker maken van polymeren met behulp van biomassa en CO2. De huidige recyclingtechnologieën moeten worden verbeterd om ervoor te zorgen dat recycling op grotere schaal én hoogwaardiger kan plaatsvinden", vertelt Jan Harm Urbanus senior onderzoeker van TNO.

Hands-on platform voor sectoroverschrijdende samenwerking

Dit biedt bedrijven en organisaties de kans om samen bestaande obstakels in kaart te brengen en te werken aan veelbelovende oplossingen voor een circulaire kunststofeconomie. Het platform zal praktijkgerichte workshops organiseren over allerlei plasticgerelateerde onderwerpen net als rondetafelgesprekken over actuele kwesties en mogelijkheden voor deelname aan omnibusonderzoek naar urgente technische uitdagingen. Er zullen regelmatig bijeenkomsten in het Duits-Nederlandse grensgebied en/of online plaatsvinden. Het belangrijkste doel is een omslag teweeg te brengen bij het publiek én bij het bedrijfsleven.

Webinar: From #plasticfree to future-proof plastics

Kijk het webinar terug en krijg inzicht in de resultaten van onze whitepaper 'How a future-proof, circular and sustainable plastics economy should look like'.

Laat je verder inspireren

26 resultaten, getoond 1 t/m 5

Microplastics en verpakkingen: vermindering is haalbaar

Informatietype:
Insight
31 augustus 2023

Plasticverpakkingen zijn onmisbaar en tegelijkertijd een grote bron van microplastics. Lees aan welke effectieve maatregelen we samen met de industrie werken.

Upwash-technologie voor hogere kwaliteit plasticafval

Informatietype:
Artikel

Op dit moment wordt slechts een klein deel van het plastic dat we dagelijks gebruiken gerecycled. Om meer plasticafval te kunnen hergebruiken zijn innovatieve technologieën nodig die plastic zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen recyclen. Het door TNO bedachte Upwash concept is zo’n technologie, die nu verder wordt ontwikkeld en gereed gemaakt voor opschaling.

From #plasticfree to future-proof plastics

Informatietype:
Webinar
15 juni 2023
1 aflevering

Tijdens de webinar 'From #plasticfree to future-proof plastics' deelden we de resultaten uit onze whitepaper 'How a future-proof, circular and sustainable plastics economy should look like'.

Tijdmakers: een gezondere wereld zonder microplastics

Informatietype:
Insight
15 juni 2023

Tussen 11 en 15 juni 2023 kwam de Ocean Race op bezoek in Den Haag. TNO was erbij en gaf toelichting op microplasticsmetingen tijdens de race.

Circulaire economie door kwantificering van kunststofkwaliteit

Informatietype:
Insight
22 december 2022

De gamechanger in kunststofrecycling: TNO heeft een model ontwikkeld voor beter plastic recyclen: the Quality Model for Recycled Plastic.