TNO ondertekent Declaration of Amsterdam voor inclusieve en diverse werkvloer

Thema:
Gezonde samenleving

Vandaag ondertekent TNO de Declaration of Amsterdam. Dit is een intentieverklaring van Workplace Pride, de internationale stichting voor LHBTQIA+ -inclusie op het werk. TNO onderstreept hiermee het belang, zowel moreel als praktisch, van een inclusieve werkvloer en organisatie. Meer inclusie zorgt daarnaast voor minder uitval en verloop van innovatief talent.

TNO-Declaration_of_Amsterdam_EDV1731

In het bijzijn van de TNO Rainbow Community en Michiel Kolman, co-voorzitter van Workplace Pride, ondertekende TNO’s CEO Tjark Tjin-A-Tsoi de verklaring. De ondertekening vond plaats op het hoofdkantoor van TNO in Den Haag. Voorafgaand aan de ondertekening werd een discussiepanel rondom pride-thema’s gehouden met onder meer Remke Verdegem, voorzitter van Transgender Netwerk Nederland.

Diversiteit & Inclusie bij TNO

TNO heeft verschillende Diversiteit & Inclusie (D&I)-communities die door collega’s zelf zijn opgezet en extra aandacht geven aan vrouwelijke collega’s, cultureel diverse en internationale collega's, jongere collega’s en de LGBTQIA+ community van TNO. Een kleine 5% van de TNO-ers geeft aan te behoren tot de LHBTQIA+ gemeenschap. Alle medewerkersgroepen zijn toegankelijk voor iedereen. Bij elkaar zijn er meer dan 1250 medewerkers lid van de medewerkersgroepen. Rainbow@TNO is het netwerk voor alle LHBTQIA+ medewerkers van TNO en de collega’s die hen steunen. Verder richt de nieuwste medewerkersgroep zich op neurodiversiteit.


Daarnaast worden er trainingen aangeboden waarin D&I-issues onder de aandacht worden gebracht. Op verzoek organiseert het D&I Office trainingen voor management en medewerkers over het omgaan met onbewuste vooroordelen. Verder is er extra aandacht voor inclusief leiderschap en inclusieve processen. In het jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt ook de mate gemeten waarin TNO’ers zich geaccepteerd voelen, een gelijke behandeling ervaren en TNO een diverse organisatie vinden. In 2024 herbeoordeelt een externe partij, de Nederlandse Inclusiviteits Monitor, welke vooruitgang TNO geboekt heeft op het gebied van ervaren inclusie en het D&I beleid. Deze vooruitgang komt tot stand met behulp van TNO’s D&I Strategie 2022-2025.

"Bij TNO werken ruim 4.000 medewerkers, voor wie allemaal dezelfde kansen moeten gelden om zich te ontwikkelen en door te groeien. Ongeacht afkomst, geslacht, seksuele geaardheid of nationaliteit. Alle talent dat een bijdrage wil leveren is welkom bij TNO. Dat is niet alleen moreel juist, maar vergroot ook ons vermogen een positieve impact te maken op de samenleving.”

Tjark Tjin-A-Tsoi

CEO van TNO

"Workplace Pride feliciteert TNO met de belangrijke stap van het ondertekenen van de Declaration of Amsterdam. Net zoals TNO innovatief is op het gebied van toegepast onderzoek, is de Declaration innovatief door verantwoordelijkheden voor meer LGBTIQ+ workplace inclusion bij zowel werkgevers als werknemers te leggen. Deze gezamenlijke inspanning, die ervoor zorgt dat de stem van de LGBTIQ+ gemeenschap wordt meegenomen, is een grote stap voorwaarts in het creëren van werkplekken waar iedereen zichzelf kan zijn.”

David Pollard

CEO Workplace Pride

Laat je verder inspireren

20 resultaten, getoond 1 t/m 5

BASF en TNO werken samen aan Decision Support voor Safe and Sustainable by Design

Informatietype:
Insight
17 juli 2024
Als voorloper op het gebied van SSbD ontwikkelt BASF proactief en in nauwe samenwerking met TNO een uitgebreid Decision Support System (DSS).

Veilige en duurzame chemicaliën stimuleren zakelijke kansen en maatschappelijke transities

Informatietype:
Insight
5 juli 2024

4 oplossingsrichtingen om een krappe arbeidsmarkt tegen te gaan

Informatietype:
Insight
1 juli 2024

TNO’s ambitie voor 2030: Passend werk voor 80% van Nederland

Informatietype:
Insight
29 mei 2024

Brains4Work: serious game om uitval te voorkomen op het mbo

Informatietype:
Insight
26 april 2024