Waarom kiezen mensen (niet) voor een elektrische auto?

Thema:
Sociale innovatie
14 september 2023

Om de klimaatdoelstellingen te halen stimuleert de overheid elektrisch vervoer met gericht beleid. TNO deed in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek naar wat consumenten beweegt of afremt elektrisch te gaan rijden. De beschikbaarheid van voldoende snellaadstations blijkt een doorslaggevende factor te zijn bij de keuze.

Keuze benzine- of elektrische auto

In het onderzoek moesten de respondenten op basis van een aantal criteria kiezen voor een benzine- of elektrische auto. Beide auto’s hadden een bepaalde aankoopprijs, actieradius en mogelijkheden tot laden. De respondenten konden kiezen uit twee auto’s en de daarbij behorende specificaties, zoals aankoopprijs en range. Ook onderhoudskosten en of veel mensen in hun omgeving elektrisch dan wel benzine rijden en welke invloed dat heeft op hun keuze kwamen hierin aan bod.

Lees het volledige rapport

Rapport: 'Effecten flankerend beleid nieuwkoop EV'

Charlotte Smit-Rietveld

“Driekwart van de consumenten heeft nog nooit elektrisch gereden en nog eens 17 procent slechts één keer. Je wilt dus weten welke zaken voor welk type rijder doorslaggevend zijn om van fossiele brandstof over te stappen op het tanken van elektronen.”

Charlotte Smit-Rietveld

Onderzoeker, TNO

Groepen consumenten

‘‘We hebben een representatieve groep mensen keuzevragen voorgelegd. Actieradius was een van de onderwerpen, maar ook CO2-uitstoot, aanschafprijs, maandelijkse kosten en dichtbij huis kunnen opladen. Allemaal zaken die bepalend zijn voor de keuze of de volgende auto fossiel of elektrisch is.”

‘‘Op basis van de data die we hebben verzameld konden we gericht groepen segmenteren en hun keuzes analyseren. We onderscheiden de groep innovators, een minderheid die vrijwel unaniem voor elektrisch rijden kiest. Helemaal aan de andere kant van het spectrum heb je de ‘laggards’, de achterblijvers, die een vijfde van het totaal vormen en waarvan slechts 3 procent voor elektrisch kiest.”

Nieuwe inzichten

‘‘Het onderzoek heeft ons nieuwe inzichten geboden”, vertelt TNO-onderzoeker Charlotte Smit-Rietveld.

  • ‘‘De beschikbaarheid van voldoende snellaadstations bleek de belangrijkste factor te zijn bij de keuze voor elektrisch rijden. Als we in de onderzoeksresultaten alleen kijken naar het scenario waarin er in ons land net zoveel snellaadstations zouden zijn als tankstations, kiest meer dan 60 procent voor de elektrische auto.
  • Wanneer je hetzelfde doet met de aanschafprijs en dus alleen kijkt voor een situatie waarin deze voor de twee voertuigen gelijk was, dan bleek slechts een op de vijf te verleiden tot elektrisch rijden. Het gros kiest dan toch weer voor een fossiele auto. Bij een gelijke actieradius kiest al weer twee op de vijf voor elektrisch”, zegt Smit.
  • Inkomen speelt een minder grote rol dan je zou verwachten. Veel geld hebben betekent niet per definitie een elektrische auto kopen en omgekeerd kwamen we lage inkomens tegen bij de innovators. Een grotere actieradius maakt wel veel uit.

Aanknopingspunten voor gericht beleid

Voor IenW biedt het onderzoek nu veel aanknopingspunten om gericht beleid te voeren. Drie opties springen eruit: het bevorderen van een uitgebreide laadinfrastructuur, het opdoen van ervaring met elektrisch rijden door veel meer mensen en het wegnemen van onzekerheden over de werkelijke afstand die je met een gemiddelde accu kunt afleggen.

Meer weten over de sociale aspecten van de energietransitie?

Hoe krijgen we iedereen mee met de energietransitie? We onderzoeken wat consumenten drijft of juist afremt en welke processen daar een rol in spelen.

Laat je verder inspireren

29 resultaten, getoond 1 t/m 5

Energiearmoede: verhalen van bewoners

Informatietype:
Insight
12 juni 2024
De energiecrisis heeft diepe sporen nagelaten bij energiearme huishoudens. Hoewel de levering van energie vrijwel zeker is en de prijzen weer zijn gedaald, lijkt de energiecrisis nog steeds impact te hebben op energiearme bewoners waardoor ze nog steeds te weinig energie gebruiken.

Gemeenten: “Kleine energiebesparende maatregelen helpen, maar grondige woningverbetering blijft nodig”

Informatietype:
Nieuws
4 juni 2024

Rol energie-intensieve industrie cruciaal in energietransitie

Informatietype:
Nieuws
30 mei 2024

De onmisbare rol van energiecoöperaties in de energietransitie

Informatietype:
Insight
30 november 2023

Samen aan de slag in aanpak energiearmoede

Informatietype:
Insight
29 november 2023