Innovatiekansen Nederlandse ruimtevaart beter benutten

Thema:
Ruimtevaart en wetenschappelijke instrumentatie

Ruimtevaart speelt een belangrijke rol in allerlei facetten van ons dagelijks leven. Het levert onmisbare kennis en informatie waarvan we als samenleving afhankelijk zijn. Zo sporen we methaanlekken op, kunnen we met satellieten snel en veilig communiceren en navigeren en realiseren we doorbraken in de gezondheidszorg met kennis uit de ruimte. Nederland heeft een innovatieve ruimtevaartsector, met bedrijven en kennisinstellingen die wereldwijd toonaangevend zijn op gebieden zoals satellietinstrumenten, raketonderdelen, zonnepanelen en kleine satellieten.

Veel technologie wordt ontwikkeld binnen programma’s van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, maar deze expertise is toepasbaar op allerlei andere gebieden in het civiele en militaire domein. Voor het verder uitbouwen van de sterke Nederlandse positie, is een gezamenlijke lange termijn ruimtevaartstrategie nodig van de ministeries van EZK, Defensie, OCW en IenW. Zodat maatschappelijke, economische, militaire en wetenschappelijke investeringen in ruimtevaarttechnologie elkaar versterken. Zo kan ruimtevaart meer bijdragen aan een veiliger, gezonder, duurzamer en welvarender Nederland.

  • Inzetten op een lange termijn ruimtevaartstrategie waarin maatschappelijke, economische, militaire en wetenschappelijke doelen zijn verenigd en investeringen elkaar versterken.
  • Inzetten op creëren van Nederlandse sleutelposities (control points) in waardeketens rondom disruptieve ruimtevaarttoepassingen; met de overheid als launching customer.
  • Krachtige invulling van de Defensie Ruimtevaartagenda gericht op kansrijke ‘dual-use’ toepassingen, zoals optische satellietcommunicatie, Space Situational Awareness en Satelliet ISR.
  • Benutten militair gebruik van de ruimte voor sleutelposities (control points) in waardeketens waar de Nederlandse krijgsmacht en ruimtevaartindustrie samen voor unieke niche-capaciteiten zorgen; claim deze posities binnen de NAVO en de EU

Download het paper hier

Laat je verder inspireren

30 resultaten, getoond 1 t/m 5

Space systems engineering

Informatietype:
Artikel
28 juni 2024
TNO Space systems engineering ontwikkelt ontwerpen, prototypes en vluchthardware voor optische satellietsystemen en optische systemen voor wetenschappelijke instrumenten.

Nederland stap dichterbij ecosysteem voor lasersatellietcommunicatie

Informatietype:
Nieuws
13 maart 2024

ESA kiest Nederlands satellietsysteem voor lokale emissiemonitoring

Informatietype:
Nieuws
21 februari 2024

Nederlands satellietinstrument verstuurt voor het eerst data via laser naar aarde

Informatietype:
Nieuws
24 januari 2024

TNO ondersteunt Uruguay in gebruik satellietdata bij voorspelling luchtkwaliteit

Informatietype:
Nieuws
16 januari 2024