Innovatiekansen Nederlandse ruimtevaart beter benutten

Thema:
Ruimtevaart en wetenschappelijke instrumentatie

Ruimtevaart speelt een belangrijke rol in allerlei facetten van ons dagelijks leven. Het levert onmisbare kennis en informatie waarvan we als samenleving afhankelijk zijn. Zo sporen we methaanlekken op, kunnen we met satellieten snel en veilig communiceren en navigeren en realiseren we doorbraken in de gezondheidszorg met kennis uit de ruimte. Nederland heeft een innovatieve ruimtevaartsector, met bedrijven en kennisinstellingen die wereldwijd toonaangevend zijn op gebieden zoals satellietinstrumenten, raketonderdelen, zonnepanelen en kleine satellieten.

Veel technologie wordt ontwikkeld binnen programma’s van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, maar deze expertise is toepasbaar op allerlei andere gebieden in het civiele en militaire domein. Voor het verder uitbouwen van de sterke Nederlandse positie, is een gezamenlijke lange termijn ruimtevaartstrategie nodig van de ministeries van EZK, Defensie, OCW en IenW. Zodat maatschappelijke, economische, militaire en wetenschappelijke investeringen in ruimtevaarttechnologie elkaar versterken. Zo kan ruimtevaart meer bijdragen aan een veiliger, gezonder, duurzamer en welvarender Nederland.

  • Inzetten op een lange termijn ruimtevaartstrategie waarin maatschappelijke, economische, militaire en wetenschappelijke doelen zijn verenigd en investeringen elkaar versterken.
  • Inzetten op creëren van Nederlandse sleutelposities (control points) in waardeketens rondom disruptieve ruimtevaarttoepassingen; met de overheid als launching customer.
  • Krachtige invulling van de Defensie Ruimtevaartagenda gericht op kansrijke ‘dual-use’ toepassingen, zoals optische satellietcommunicatie, Space Situational Awareness en Satelliet ISR.
  • Benutten militair gebruik van de ruimte voor sleutelposities (control points) in waardeketens waar de Nederlandse krijgsmacht en ruimtevaartindustrie samen voor unieke niche-capaciteiten zorgen; claim deze posities binnen de NAVO en de EU

Download het paper hier

Laat je verder inspireren

28 resultaten, getoond 1 t/m 5

Onderzoekers pleiten voor gidsrol Nederland in wereldwijde methaanmonitoring

Informatietype:
Nieuws
30 november 2023
SRON,KNMI,TU Delft en TNO pleitten voor leidende rol van Nederland om emissies te meten met behulp van ruimte-instrument die methaan meet.

TNO bouwt laserpointer voor ruimtemissie LISA gericht op zwarte gaten

Informatietype:
Nieuws
23 oktober 2023

Satellietinstrument OMI voor 100.000ste keer om de aarde

Informatietype:
Nieuws
4 mei 2023

Jan Nijenhuis benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Informatietype:
Nieuws
26 april 2023

Noorse satelliet met SmallCAT-lasercommunicatiesysteem aan boord succesvol gelanceerd

Informatietype:
Nieuws
15 april 2023