Nationaal advies: aanpak van funderingsproblematiek in Nederland

Thema:
Duurzame ondergrond
Infrastructuur
4 maart 2024

Op 29 februari heeft de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) het advies voor een Nationale Aanpak Funderingsproblematiek gepubliceerd. Deze kwestie raakt steeds meer Nederlanders, met name eigenaren van gebouwen die vóór 1970 zijn gebouwd. De problemen worden veroorzaakt door factoren zoals lage grondwaterstanden, bodemdaling en -stijging, die verder worden verergerd door de toename van droge periodes als gevolg van klimaatverandering.

‘Goed Gefundeerd: advies om te komen tot een nationale aanpak funderingsproblematiek’

Aard en omvang funderingsproblemen

De RLI heeft TNO en Deltares gevraagd om de aard en de omvang van de funderingsproblematiek in kaart te brengen. Verder hebben zij een overzicht gemaakt van maatregelen die getroffen kunnen worden om tegen deze problematiek op te treden. TNO heeft zich daarbij gericht op de kennis over het gebouw. Deltares heeft haar kennis over water, bodem en funderingen ingebracht. Deze gezamenlijke kennis is gebruikt als basis van de hoofdstukken 3 tot en met 6 van deel II van het RLI-advies.

Een belangrijke conclusie uit de bijdrage van TNO en Deltares is dat het ontbreekt aan informatie over de aard en kwaliteit van funderingen in Nederland. Dit leidt tot grote onzekerheden bij het inschatten van het aantal getroffen funderingen, zowel nu als in de toekomst.

Technische maatregelen voor de toekomst

Deltares en TNO pleiten voor een grof-naar-fijn-aanpak om de staat van de fundering te beoordelen. De eerste stap is brononderzoek, waarbij onder meer wordt gekeken naar bouwtekeningen en andere archiefstukken. De tweede stap bestaat uit een bouwkundige opname van het gebouw om bovengronds schades vast te stellen die gerelateerd kunnen zijn aan de fundering. De derde en meest ingrijpende stap is een volwaardig funderingsonderzoek onder de grond.

Indien de staat van de fundering onvoldoende is, zijn technische maatregelen nodig om de problematiek te verhelpen. Dit kunnen maatregelen zijn aan gebouw en fundering, maar ook in het openbare gebied. Denk hierbij aan schadeherstel, grondwaterstandsbeheer of het aanbrengen van een geheel of gedeeltelijk nieuwe (paal)fundering.

TNO en Deltares hebben in 2021 een kennisagenda gepubliceerd waarin deze en ook andere onderzoeksleemtes zijn benoemd.

Laat je verder inspireren

7 resultaten, getoond 6 t/m 7

Rijkswaterstaat, TNO en TU Delft starten meerjarig kennisprogramma naar verduurzaming asfalt

Informatietype:
Nieuws
22 juni 2021
Rijkswaterstaat, TNO en TU Delft zijn gestart met het Kennisprogramma Knowledge-based Pavement Engineering (KPE). Een unieke samenwerking tussen de drie organisaties waarin langjarig wetenschappelijke en toegepaste kennis wordt opgedaan over de levensduur van asfalt.

Hoge gebouwen vangen veel wind; monitorprogramma HiViBE van start

Informatietype:
Nieuws
15 juni 2021