Informatietype:
Evenement
Thema:
Hernieuwbare elektriciteit
Nieuwe technologie windenergie
Windparken op zee
Systeemintegratie windenergie
Unit:
Energy & Materials Transition

Webinar: Wind op zee onder druk

Offshore windenergie groeit enorm, maar bij die groei komen verschillende uitdagingen kijken. Bekijk het webinar van 21 november terug en krijg inzicht in twee uitgewerkte scenario’s voor een winstgevende offshore wind business in 2030.

Startdatum:
Tijd:
15:00 -
Locatie:
Webinar
Kosten:
Gratis

Offshore windenergie groeit enorm, maar bij die groei komen verschillende uitdagingen kijken. Om de waarde van grote volumes windenergie in het toekomstige energiesysteem te maximaliseren, is het noodzakelijk dat er positieve business cases mogelijk zijn voor ontwikkelaars. Bij het investeren in windparken spelen veel variabelen een rol. Niet alleen wordt er veel meer energie uit wind gehaald. Er ontstaan ook nieuwe combinaties van windparken met zonnevelden en steeds meer samenwerking met de industrie die wind verbindt met conversie en opslag.

Business case offshore wind

TNO biedt inzichten en aanbevelingen om in 2030 een winstgevende offshore wind business te realiseren. Er zijn 2 scenario’s uitgewerkt met behulp van TNO's bedrijfsmodellen voor de Europese elektriciteitsmarkt. Deze scenario's vertegenwoordigen het Nederlandse elektriciteitssysteem bij respectievelijk een lage en hoge elektrificatiegroei en volgen het huidige nationale en Europese beleid.

Programma webinar

Uitdagingen offshore windenergie

Jan Willem Wagenaar, Programmamanager Windenergie (TNO), zal ingaan op de uitdagingen van systeemintegratie voor offshore windenergie.

Jan Willem Wagenaar

Nieuw onderzoek offshore windenergie

Iratxe Gonzalez Aparicio, R&D Portfolio Manager System Integration Wind Energy (TNO), geeft inzichten en aanbevelingen aan de hand van het paper 'Offshore wind business feasibility in a flexible and electrified Dutch market by 2030'.

Iratxe Gonzalez

Reflectie businesskant

Tim Speelman, Consultant Sustainable Industrial Transformation (TNO), reflecteert op de inzichten van de paper vanuit de businesskant.

Beleid

Sebastiaan Hers, Senior Research Scientist (TNO), belicht beleidsmatige aspecten.

Interessant voor:

  • Windindustrie professionals
  • Overheid & beleidsmakers
  • Interesse in hernieuwbare energie

Nieuwe studie offshore wind:

Bekijk het webinar terug

  • Het webinar vond plaats op maandag 21 november 2022 (15:00 - 16:00 CEST).
  • De voertaal van het webinar is Engels.

Ook interessant:

Webinar 1 februari 2023: Switch naar het hybride energiesysteem

Laat je verder inspireren

10 resultaten, getoond 1 - 5

Winstgevendheid offshore wind in 2030 niet vanzelfsprekend

Informatietype:
Nieuws
17 november 2022

Uit een nieuwe TNO-studie blijkt wind op zee niet in alle gevallen winstgevend te zijn. TNO onderzocht aan de hand van scenario’s de commerciële haalbaarheid van windenergie op zee in 2030.

Switch naar het hybride energiesysteem

Informatietype:
Evenement

Hoe kan ons toekomstig elektriciteitsnet stabiel en betaalbaar blijven? Meld je aan voor het webinar en krijg inzicht in de technologische en maatschappelijke oplossingen voor ons toekomstige energiesysteem.

Startdatum:
Locatie:
Webinar

Windparken in synergie met maatschappij en omgeving

Informatietype:
Artikel

Het doel van TNO is om ervoor te zorgen dat de toekomstige windparken zoveel mogelijk met respect voor al die partijen, voor alles natuur en milieu, worden gebouwd.

Energie-eilanden voor conversie, transport en opslag

Informatietype:
Artikel

Onderdeel van de toekomt van windenergie zijn energiehubs op zee. TNO doet onderzoek naar opwekking, opslag en distribueren van energie tussen landen.

Veilig en flexibel integreren en controleren van windparken in hybride energiesysteem

Informatietype:
Artikel

TNO werkt eraan windparken, zonneparken, electrolysers en batterijsystemen optimaal te integreren in één duurzame hybride energiecentrale.