Demo’s Automotive Week: voor een geautomatiseerde logistieke toekomst

Thema:
Intelligent verkeer en vervoer
Duurzaam verkeer en vervoer
14 april 2023

De komende jaren zal er meer vervoerd moeten worden met minder chauffeurs en minder uitstoot. Tijdens de Automotive Week van 16-19 april op de Automotive Campus in Helmond presenteert TNO drie veelbelovende demo’s die concreet laten zien hoe geautomatiseerde transportoplossingen onze logistiek veiliger, efficiënter en slimmer kunnen maken.

De vraag naar transport zal de komende jaren verder toenemen als gevolg van de groeiende wereldbevolking en welvaart. Nederland blijft een belangrijke logistieke hub, met sterke groeiprognoses voor de overslag van goederen. Tegelijkertijd ligt er vanuit het Klimaatakkoord een grote opgave om de logistiek in 2050 uitstootvrij te maken. Bovendien wordt de transportwereld geconfornteerd met enorme uitdagingen op het gebied van personeelstekorten. De Rotterdamse haven telde onlangs maar liefst 8.000 vacatures. Er is landelijk een nijpend tekort aan chauffeurs, dat de komende jaren naar verwachting alleen maar verder zal oplopen. Ondanks al deze uitdagingen moet de verkeersveiligheid juist verhoogd worden. De logistieke sector kan niet harder werken/vervoeren maar moet vooral de focus leggen op 'slimmer' (samen)werken. Logistieke partijen staan samen met OEM's en beleidsmakers dus voor een complexe opgave om deze sector slimmer, schoner en veiliger te maken.

Van onderzoek naar implementatie

De verwachting is dat Connected Automated Transport (CAT) op termijn een belangrijke bijdrage gaat leveren aan maatschappelijke uitdagingen. "TNO heeft de afgelopen jaren een uitgebreid track record opgebouwd met connected automated voertuigen", verteld Joëlle van den Broek, Principal Consultant Smart and Safe Mobility. "We beschikken over de technologieën om de introductie van zelfrijdende voertuigen verantwoord te laten verlopen, zodat ze veilig aan ons verkeer kunnen deelnemen. Daar doen we uitgebreid onderzoek naar, maar we werken ook hard aan de implementatie. Vooral ook in de wereld van transport en logistiek, omdat de verwachting is dat de toepassing van automatisch vervoer daar het eerst een sluitende waardepropositie zal opleveren."

Dat doen we middels een programmatische aanpak in het Living Lab CATALYST, zegt Elisah van Kempen, onderzoeker duurzame logistiek TNO en promovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. “Om echt te kunnen innoveren zijn langdurige samenwerkingen met overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen noodzakelijk.  Door niet op projectbasis maar juist op programmabasis samenwerkingen aan te gaan zorg je er voor dat er continuïteit komt. Innovaties kunnen dan echt in de praktijk landen, met de juiste business of value case per partij. TNO brengt de partijen bij elkaar en orchestreert de innovatie door onderzoek te doen óf en hóe CAT een bijdrage kan leveren aan efficiënt, schoon en veilig transport.”

Vooruitblik in de logistieke toekomst

Met drie verschillende demo’s geeft TNO bezoekers van de Automotive Week alvast een overtuigende vooruitblik in de logistieke toekomst. Jorn Gijsbers, Business Development Smart Vehicles: “Op de Automotive Campus laten we drie heel verschillende praktijktoepassingen zien van connected automated voertuigen in de transportsector.

Zo laten we met de MAGPIE demo zien hoe het complete ecosysteem voor dit soort voertuigen succesvol kan worden geïmplementeerd op containerterminals in de haven. In deze demo rijdt een truck volledig autonoom een route inclusief bochten en parkeren. Met de CEYAS demo willen we vooral aantonen dat yard automation ook laagdrempelig en kostenefficiënt kan zijn, waardoor ook diverse logistieke partijen ermee aan de slag kunnen. Door bestaande trailer movers te automatiseren kunnen distributiecentra straks met minder chauffeurs toe. Of chauffeurs op plekken inzetten waar ze meer waarde toevoegen. Tot slot laten we met de FUSESS demo zien dat automated driving toepassingen steeds veiliger en efficiënter worden, doordat het voertuig met AI betere beslissingen leert te nemen.”

Open innovatiecentrum MARQ

Door de opkomst van connected en automated transport neemt mondiaal de vraag toe naar integrale mobiliteitssystemen met een sterke digitale component.

Dat lukt alleen met innovatie en een hechte samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen. Daarom openen TNO, de Provincie Noord-Brabant en Gemeente Helmond in 2024 op de Automotive Campus een gloednieuw innovatie- en onderzoekscentrum voor smart mobility: MARQ (Mobility Applied Research Quarter).

Hier stelt TNO haar collectieve kennis en geavanceerde test- en onderzoeksfaciliteiten en simulatiemodellen beschikbaar aan partners die willen werken aan optimaal schone, veilige en effectieve mobiliteit. Joëlle van den Broek: “Bij MARQ richten we ons op specifieke onderzoeksgebieden, zoals de veiligheid en beveiliging van mobiliteitssystemen, de effecten en toepassing van AI, de invloed van automatisch rijden op menselijk gedrag, en het virtueel testen in combinatie met praktijktests, -data en -scenario’s. Dankzij gedeelde R&D versterken we onze kennis en ervaring op het gebied van validatiemethodieken om innovatieve mobiliteitssystemen te ontwikkelen.”

Demo's over geautomatiseerde logistieke toekomst

Maatschappelijke uitdaging:

De Europese havens moeten de komende jaren flink verduurzamen en het gebruik van fossiele brandstoffen afbouwen. TNO is een van de 45 partijen in het internationale EU-project MAGPIE dat onder leiding van Havenbedrijf Rotterdam pilots en demonstratieprojecten ontwikkelt om de logistiek in havens duurzamer en slimmer te maken.

Over de demo:

Tijdens de Automotive Week laat TNO een 'proof of concept' zien van het totale ecosysteem van yard automation bij de containeroverslag in havens. De zelfrijdende DAF-truck rijdt automatisch een vaste route over een afgesloten deel van de Automotive Campus.

TNO zorgt voor de routeplanning en deze route wordt door Fraunhofer in een te volgen pad omgezet. Een derde partij, AIIM (AI in Motion), heeft de omgeving in kaart gebracht. Op basis van deze  gecombineerde data kan de truck het traject volledig autonoom afleggen.

Wat maakt de demo uniek?

Jorn Gijsbers, Business Development Smart Vehicles: “Automated driving is al langer mogelijk, geautomatiseerd containers lossen is evenmin nieuw. Maar wat deze MAGPIE demo overtuigend laat zien, is de succesvolle integratie van al deze technologie in één systeemoplossing. Samen met partners DAF, AIIM, Fraunhofer en APM Terminals laat TNO niet alleen zien hoe de technologische kant van yard automation werkt, maar ook wat er voor nodig is om dit in opgeschaalde scenario’s in bestaande logistieke processen op containerterminals te integreren.”

Maatschappelijke uitdaging:

De continuïteit van distributiecentra komt in de knel door oplopende chauffeurstekorten en toenemende goederenstromen. Met deze demo laat TNO zien hoe distributiecentra efficiënter en toekomstbestendiger kunnen functioneren met een laagdrempelige vorm van yard automation: het automatiseren van logistiek op een afgesloten bedrijfsterrein. Het is een relatief overzichtelijke omgeving om proeven uit te voeren en meer te leren over CAT-toepassingen in de praktijk, voordat we echt de openbare weg op gaan.

Over de demo:

In deze demo hebben we de automated driving technologie die we samen met grote OEM's hebben ontwikkeld, toegepast op een bestaande trailer mover, V-move genaamd die is ontwikkeld door Verhagen in Leiden. WENOVA.EU levert een sensor om de hoek tussen trailer en de V-move vast te kunnen stellen om daarmee te manoeuvreren. En samen met supermarktketen Jumbo testen genoemde partijen de geautomatiseerde trailer mover om de efficiencyvoordelen in de praktijk te ontdekken.

Wat maakt de demo uniek?

Jorn Gijsbers: “De doorbraak van yard automation wordt vaak gehinderd door de investeringsdrempel en onzekerheden over de terugverdientijd. Daarom willen we met deze demo laten zien dat zowel kleine als grote logistieke partijen ook met een beperkte investering veel efficiencywinst kunnen behalen in hun distributiecentra. Dankzij deze kostenefficiënte vorm van yard automation, heb je minder chauffeurs nodig, of je kunt chauffeurs effectiever inzetten voor transport op langere afstanden.”

Maatschappelijke uitdaging:

Zelfrijdende voertuigen kunnen op termijn onze mobiliteit en logistiek veiliger, efficiënter en slimmer te maken. Op dit moment is besluitvorming een van de meest uitdagende taken voor een geautomatiseerd voertuig. State-of-the-art oplossingen zijn ofwel aantoonbaar veilig, maar niet in staat om op te schalen naar complexe situaties, bijvoorbeeld omdat ze heel langzaam rijden of stoppen voor dwarrelende blaadjes. Ofwel de besluitvorming van het voertuig kan goed overweg met complexe situaties, maar ze zijn moeilijk te beoordelen op veiligheid. Dit komt de veiligheid en efficiency niet ten goede en zorgt voor veel zogeheten ‘false negative stops’.

Over de demo:

Bij TNO werken we hard aan de ontwikkeling van AI-algoritmes om zelfrijdende voertuigen te leren reageren zoals een menselijke bestuurder. Deze demo laat zien hoe een voertuig dankzij deze Hybrid-AI-benadering met complexe verkeerssituaties om kan gaan en rekening houdt met de risico's die aan acties verbonden zijn. Op een gegeven moment wordt de rijbaan versperd door een obstakel. Het voertuig zal moeten beslissen of het veilig is om een ​​traject rond het obstakel te plannen en uit te voeren, of erachter te wachten.

Wat maakt de demo uniek?

Joëlle van den Broek: “Het voertuig maakt gebruik van ‘context-dependent behavior’ AI om zijn route te plannen. Deze technologie bevindt zich nog in een kennisontwikkelingsstadium, maar biedt zeer interessante toepassingsmogelijkheden voor veel automated driving applicaties, zoals shuttlediensten of Connected Automated Transport.”

TNO ontvangt je graag op de Automotive Week in Helmond zodat je deze drie demo’s ‘live’ kunt bekijken. Vanaf 2024 zullen deze demo’s en alle andere CAT- ontwikkelingen ook te zien zijn in het Open innovatiecentrum Mobility Applied Research Quarter (MARQ) op de Automotive Campus in Helmond.

Programma Automotive Week 2023

Wil je meer weten over de Automotive Week 2023 en de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit? Lees meer over de demo's en het programma.

Laat je verder inspireren

99 resultaten, getoond 1 t/m 5

Meer grip op verkeersveiligheid dankzij V4SAFETY

Informatietype:
Insight
17 juni 2024
Onze voertuigen en mobiliteitssystemen worden steeds complexer. Om de veiligheid van voertuigsystemen en verkeersmaatregelen te beoordelen, worden naast fysieke tests ook steeds vaker simulaties gebruikt.

DITM stimuleert Cooperative, Connected, and Automated Mobility in Europa

Informatietype:
Insight
14 juni 2024

Urbanism Next Europe congres 2024

Informatietype:
Evenement
Startdatum:
-
Locatie:
Amsterdam

TNO intensiveert samenwerking Zuid-Korea en Japan Smart Cities, Smart & Sustainable Mobility en Semicon

Informatietype:
Insight
3 juni 2024

Krachten AI bundelen voor de nieuwe generatie autonome besturingssystemen

Informatietype:
Insight
29 mei 2024