Tijdmakers: Urban Strategy brengt knelpunten in kaart bij stadsuitbreiding

Thema:
Intelligent verkeer en vervoer
Maatschappelijke impact
6 april 2023

Bij TNO drukken we een stempel op onze tijd. In deze serie maak je kennis met de TNO'er achter de innovatie; de tijdmaker. Wat doen zij precies en welke impact heeft hun werk op de maatschappij? In deze aflevering spreken we tijdmaker Jeroen Borst, Cluster manager Societal Impact over hoe de Urban Strategy tool mobiliteitsimpact van stedelijke uitbreiding in kaart brengt.

Urban Strategy, een SimCity voor professionals, wat is het?

“Met Urban Strategy bouwen we Digital Twins die steden helpt bij het plannen van nieuwe woonwijken of ingrepen in de infrastructuur zoals een brugafsluiting. Stel je bouwt er 24.000 woningen bij, dan zie je direct wat de impact is op verkeerstromen en de luchtkwaliteit. Zo kan je meteen vooraf allerlei maatregelen nemen, zoals het aanbieden van andere vormen van mobiliteit.”

Case: Congestie in de stad door zelfrijdende auto’s

“Om veilige, bereikbare en leefbare steden te realiseren wordt de zelfrijdende auto vaak gepresenteerd als dé oplossing. De belofte is immers een veilige zelfrijdende auto die geen uitstoot veroorzaakt. Daarnaast verwacht men dat deze auto’s constant in beweging zijn. Dat zou ertoe moeten leiden dat er geen parkeerplaatsen meer nodig zijn in de stad en ruimte kan worden vrijgemaakt voor verblijf of recreatie.”

“Berekeningen van TNO laten echter iets anders zien. Namelijk dat in de meest ongunstige situatie het aantal voertuigkilometers met 74% toeneemt en de congestie in steden meer dan verdrievoudigt. Indien men geen regie voert op automatisch rijden en het delen van voertuigen, kan deze ontwikkeling ontsporen, met als gevolg een afnemende bereikbaarheid en leefbaarheid in steden.”

Wil je toewerken naar een leefbare stad?

Ontdek hoe TNO beleidsmakers helpt bij het vormgeven van de leefbare stad van morgen.

quote-Jeroen-Borst-350x350

“Door de zelfrijdende auto neemt in de meest ongunstige situatie het aantal voertuigkilometers met 74% toe en verdrievoudigt de congestie in steden.”

Jeroen Borst

TNO

En waarom draagt Urban Strategy bij aan onze maatschappij?

“Amsterdam groeit enorm. Er komt binnen de grenzen een stad als Leiden bij, zo groot. In 2017 gaf ik de wethouder een hele korte demo van de tool waar ik de Maastunnel in Rotterdam afsloot. Zijn reactie? “Waarom hebben wij dat niet?” En sindsdien werken we samen.”

“Inmiddels is de samenwerking zo intensief dat de Gemeente Amsterdam er dagelijks gebruik van maakt. De tool is volledig geïntegreerd in urban mobility planning. Tegelijkertijd denken we na over de volgende stap die we samen kunnen zetten. Daardoor weten we inmiddels heel goed hoe je Urban Strategy kan inzetten. Daarnaast komen kennisinstellingen ook naar ons toe om te vragen hoe we die samenwerking zo sterk hebben gekregen met een stad als Amsterdam.”

“Het is heel gaaf dat we iets hebben gemaakt wat uniek in de wereld is. En het blijft niet bij Amsterdam. De impact wordt groter en groter. Daar ben ik super trots op en het motiveert me des te meer om verder te groeien en leefbaarheid in de stad te vergroten, ook internationaal.”

Hoe is dit idee ontstaan?

“Ik ben 25 jaar geleden bij TNO Preventie & Gezondheid begonnen met een achtergrond in milieufysica. Ik maakte geluidkaarten van steden en gaf antwoord op de vraag: hoe werkt geluid door op de gezondheid van mensen? Ik was zowel wetenschapper, maar ik was ook projectleider en deed acquisitie. Ik had mijn eigen winkeltje.”

“Rond 2004 kwam ik in verschillende steden, zo ook in Tilburg. Daar wilden ze weten wat het effect was van de spoorzone ontwikkelingen. Zes weken later kwam ik met het rapport en de uitkomsten, maar dat kon in de prullenbak want het plan was inmiddels geheel gewijzigd. Rekenen aan milieu en verkeer duurde dus veel te lang. We wilden impact op milieu, maar ook op het verkeer én interactief én 3D, als een serious game. En zo ontwikkelden we Urban Strategy.”

“Waar we toen spraken over geografische informatiesystemen, zijn het nu Digital Twins. Het onderwerp is hetzelfde, namelijk: impact meten op de kwaliteit van de leefomgeving als mensen andere keuzes maken. Wat veranderd is, is de snelheid. Nu knipperen we twee keer met onze ogen en dan hebben we impact op de stad in kaart. Dat is super gaaf.”

Werken bij TNO? Word tijdmaker.

Wil je samen met Jeroen ook bijdragen aan slimme oplossingen zoals deze?

Laat je verder inspireren

37 resultaten, getoond 1 t/m 5

Logistieke hubs voor emissievrije stedelijke distributie

Informatietype:
Insight
25 mei 2023

Bijna dertig grote steden sturen aan op een geleidelijk verbod op fossiele bedrijfswagens vanaf 2025. Het gebruik van ‘white label’ hubs kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan minder emissies, minder voertuigen, efficiëntere bewegingen voor vracht en diensten in de steden.

Terugblik Automotive Week 2023

Informatietype:
Insight
10 mei 2023

De Automotive Week trok dit jaar meer dan 1500 bezoekers. Vijftig experts uit de sector deelden hun inzichten en aan de hand van meer dan dertig live demonstraties werd een beeld geschetst van de mobiliteit van de toekomst.

Urban Strategy: local digital twins voor duurzame mobiliteit en leefbare steden

Informatietype:
Insight
24 april 2023

Het is een uitdaging voor steden om verschillende functies te plannen en tegelijkertijd aan maatschappelijke doelen te voldoen. Hoe zorgen we voor een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving en duurzaam, veilig en toegankelijk vervoer voor iedereen?

TNO pleit ervoor innovaties sneller op de weg te krijgen

Informatietype:
Nieuws
17 april 2023

Met de huidige stand van de innovatie kunnen we ons veel efficiënter, veiliger, en schoner verplaatsen. De implementatiekant is vaak de beperkende factor. Daardoor dreigen zowel economische- als maatschappelijke doelen in het gedrang te komen. TNO pleit voor meer focus op het implementeren van innovaties.

Demo’s Automotive Week: voor een geautomatiseerde logistieke toekomst

Informatietype:
Insight
14 april 2023

Tijdens de Automotive Week op de Automotive Campus in Helmond presenteert TNO drie veelbelovende demo’s die concreet laten zien hoe geautomatiseerde transportoplossingen onze logistiek veiliger, efficiënter en slimmer kunnen maken.