TNO intensiveert samenwerking Zuid-Korea en Japan: Smart Cities, Smart & Sustainable Mobility en Semicon

Thema:
Semicon en quantum
Intelligent verkeer en vervoer
Duurzaam verkeer en vervoer
3 juni 2024

De reis die TNO onlangs naar Zuid-Korea en Japan maakte, onderstreept de wederzijdse maatschappelijke uitdagingen en technologische kansen voor Nederland en beide bondgenoten op het gebied van onder andere Smart Cities, Smart & Sustainable Mobility, en chiptechnologie. We blikken terug met TNO’s CEO Tjark Tjin-A-Tsoi, die ook een duidelijke opdracht ziet voor het nieuwe kabinet.

quote Tjark 350x350

“Wij moeten in Nederland veel meer doen om de innovatieketen echt succesvol te maken en kunnen daarbij een voorbeeld nemen aan landen als Korea.”

Tjark Tjin-A-Tsoi

CEO, TNO

Een week lang reisde een afvaardiging van TNO door Zuid-Korea en Japan om R&D-kennis te etaleren, banden met (potentiële) partners aan te halen, en MoU’s te teken voor nieuwe partnerships.

Aanleiding voor de reis was de driedaagse Korea Land & Transport Technology Fair in Seoul, waar Tjark Tjin-A-Tsoi de keynote gaf. “Het geeft aan dat Nederland in het algemeen en TNO in het bijzonder een behoorlijk hoog aanzien geniet in deze regio. Ze zien ons als een uitstekende partner, vanwege onze kennis en infrastructuur, maar ook vanwege onze eeuwenoude relatie.

Voor Nederland is dat een asset die we echt moeten benutten. Door de toenemende geopolitieke spanningen in de wereld ligt het bovendien voor de hand dat we de banden met onze bondgenoten verder aanhalen. Nederland heeft Zuid-Korea en Japan daarom als prioriteitslanden geïdentificeerd voor samenwerking.”

tno-japan
Takehiko Nagumo, directeur van Smart City Institute Japan, en onze CEO Tjark Tjin-A-Tsoi ondertekenden een MoU met als doel de duurzame welzijnsindicatoren toepasbaar te maken voor steden met behulp van Urban Strategy.

Korea durft te kiezen

TNO heeft de afgelopen jaren haar activiteiten in de AsiaPacific regio steeds verder uitgebreid, ook vanwege de hoge investeringen aldaar in technologische ontwikkelingen.

“Japan en Zuid-Korea zijn powerhouses in innovatie, die jaarlijks zo’n 4,5% van hun bbp in R&D investeren. Dus wil je als Nederland aangehaakt blijven bij grote tech-ontwikkelingen, dan moet je in deze regio actief zijn. TNO heeft al lange tijd succesvolle samenwerkingen in Japan. Maar ook in Zuid-Korea liggen nog mooie kansen. Het is indrukwekkend om te zien dat een land duidelijke technologiekeuzes durft te maken en er vervolgens volledig voor gaat.”

De Koreaanse overheid en industrie investeren gezamenlijk de komende 20 jaar 450 miljard dollar in halfgeleidertechnologie. De auto-industrie zet vol in op elektrificatie, autonoom rijden en waterstof, waarbij alleen Hyundai al 1 miljard investeert in zelfrijdende voertuigen. “Allemaal ontwikkelingen waar TNO veel waarde kan toevoegen. Zo beschikken we met StreetWise over een unieke methodologie om de veiligheid van autonome voertuigen te valideren.”

Inzetten op brede welvaart

Tijdens de rondreis was er opnieuw veel belangstelling in beide landen voor Urban Strategy, TNO’s predictive twin-technologie voor stedelijke planning. Zo tekende Tjark Tjin-A-Tsoi van TNO samen met de director van Smart City Institute Japan, Professor Takehiko Nagumo, een MoU voor samenwerking op het gebied van ‘Sustainable wellbeing’. Het instituut ontwikkelt indicatoren, waaronder sociale cohesie, om brede welvaart meetbaar te maken.

Tjin-A-Tsoi: “Voor TNO is het heel interessant om die set indicatoren te koppelen aan onze Urban Strategy modellen. Daarmee kunnen we voorspellingen doen over de gevolgen van maatregelen in de stedelijke ruimte voor de brede welvaart. Denk aan het plannen van een nieuwe woonwijk, een winkelcentrum, of groenvoorzieningen.” Het Smart City Institute wil met behulp van Urban Strategy grip krijgen op de complexiteit van stedelijke planning. Inmiddels is er ook vanuit een aantal Japanse steden interesse getoond om met deze predictive digital twins te gaan werken.

De dreiging van vergrijzing

Een forse uitdaging in deze regio is de oplopende vergrijzing. “Het geboortecijfer in Japan bedraagt circa 0,9 en in Zuid-Korea 0,8, daar waar die minimaal 2,1 moet zijn”, verduidelijkt Tjin-A-Tsoi. “Ook dit is weer een gedeelde zorg. Door migratie valt het probleem bij ons minder op, maar ook in Nederland speelt dit en vergrijst de bevolking. In Japan bedraagt die krimp nu al bijna een miljoen inwoners per jaar. Ondanks de enorme economische impact die het gaat hebben, wordt dit thema minder vaak openlijk besproken, ook niet binnen Europa.”

De toenemende verstedelijking draagt bij aan het lage geboortecijfer en de vergrijzing. “De oplopende prijsdruk in steden maakt het lastiger om er met grote gezinnen te wonen. Daarnaast is er behoefte aan kinderopvang in de buurt, aan veiligheid. Dit soort variabelen hebben invloed op gezinsplanning. Een deel van de oplossing is het gezinsvriendelijker maken van steden. Ook daarvoor kun je predictive twins inzetten.”

Stop met wantrouwen

De reis legt voor Tjin-A-Tsoi ook duidelijk de verschillen bloot met Nederland op het gebied van innovatiebeleid. “In landen als Zuid-Korea en Japan hanteren overheden een industriebeleid waarbij ze het buitengewoon interessant maken voor de industrie om te investeren in innovatie. In Nederland hebben we inmiddels de situatie dat industriepartijen erover nadenken om het land te verlaten of ons land al verlaten hebben."

"Dat komt door heel veel factoren, denk aan energieprijzen, salariskosten, beschikbaar personeel en de regeldruk. Maar het komt ook door een onvriendelijk, soms zelfs giftig, ondernemersklimaat. Dat zorgt er op termijn voor dat bedrijven en zelfs Nederlandse pensioenfondsen niet meer in Nederland investeren. Hoe de nieuwe regering dat straks ziet, weten we nog niet precies. Wel vraagt het nieuwe kabinet veel aandacht voor het ondernemersklimaat. Het is nog afwachten wat dit in de praktijk precies gaat betekenen.”

quote Tjark 350x350

"Willen wij in Nederland vol meegaan in de ontwikkeling van semicon, quantum, integrated photonics, AI, en biotech? Laten we daar dan heel gericht en substantieel in investeren."

Tjark Tjin-A-Tsoi

CEO, TNO

Boom & bust scenario

Tegelijkertijd zal de nieuwe regering waarschijnlijk stoppen met de Groeifondsen. Een moment van bezinning, noemt Tjark Tjin-A-Tsoi dit. “Niet alles kan van de overheid komen. Zelfs met de Groeifondsen zaten we nog maar op 2,3% van het bbp, en er moest jaarlijks 6,7 miljard euro aan private investeringen bij om de 3% te halen. Tegelijkertijd zien we in Europa een proces van de-industrialisatie: in het eerste kwartaal van dit jaar zag het CBS de omzet van de industrie in Nederland met 5,5% dalen. Terwijl de industrie juist het meeste investeert in R&D.”

Om het tij te keren moet het Nederlandse innovatiebeleid op de schop, vindt Tjin-A-Tsoi. “In Japan en Zuid-Korea zijn het de industrieën die de innovatie aanzwengelen, waarbij de overheid faciliteert door gefocust met de industrie samen te werken om bijvoorbeeld de juiste infrastructuur en voorwaarden te creëren. In Nederland kunnen we daarvan leren. We moeten innovatiebeleid niet gelijkstellen aan subsidiepotten. Het probleem van subsidies is dat je eraan verslaafd raakt. Door ze te zien als een soort permanente financiering maak je jezelf afhankelijk."

"Ook creëer je een potentieel boom & bust scenario, waarbij je boomt als de politiek de subsidiepotten rijk vult, en je alles kwijt raakt zodra ze wegvallen door veranderend beleid. In plaats daarvan moeten we subsidies inzetten waarvoor ze bedoeld zijn: om nieuwe ontwikkelingen die anders niet tot stand komen, in de markt aan te jagen en infrastructuren en ecosystemen te ontwikkelen die daarna op eigen kracht succesvol kunnen zijn in de markt.”

Innoveren vanuit langetermijnvisie

Naast het gezamenlijk optrekken van overheid en industrie, moeten we in Nederland en dus ook bij TNO vanuit een langetermijnvisie gaan werken. Minder duizend bloemen laten bloeien en meer gericht inzetten op die gebieden waarin we aantoonbaar sterk zijn ten opzichte van anderen.

Tjin-A-Tsoi: “Dat betekent scherpe keuzes maken en daar overtuigend op inzetten. Willen wij in Nederland vol meegaan in de ontwikkeling van semicon, quantum, integrated photonics, AI, en biotech? Ja? Laten we daar dan heel gericht en substantieel op investeren. Niet één jaar, niet twee jaar, maar tien, twintig jaar. In infrastructuur, in het opleiden van mensen, in projecten, het financieren van start-ups en scale-ups. Wij kunnen in Nederland veel meer doen om die innovatieketen echt succesvol te maken. Als keten dus."

"Subsidies kunnen daarbij een rol spelen, vooral om aan te jagen en te versnellen, maar we moeten ons er ook niet op blindstaren. Ook bij TNO gaan we nog meer vanuit de hele innovatieketen denken, tot succesvolle implementatie en impact in de samenleving aan toe. Door onze ogen te richten op de markt, op onze klanten, en op innovaties die zowel economische als maatschappelijke waarde genereren.”

Laat je verder inspireren

114 resultaten, getoond 1 t/m 5

Urbanism Next Europe congres 2024

Informatietype:
Evenement
Urbanism Next Europe congres 2024 is een wetenschappelijke conferentie over stedelijke ontwikkeling. De conferentie vindt plaats van 9 tot en met 11 oktober 2024 in Amsterdam.
Startdatum:
-
Locatie:
Amsterdam

Krachten AI bundelen voor de nieuwe generatie autonome besturingssystemen

Informatietype:
Insight
29 mei 2024

Cybersecurity & trust cruciaal voor geautomatiseerd rijden

Informatietype:
Insight
15 mei 2024

Gezamenlijk onderzoek naar bewegingsziekte essentieel voor acceptatie autonome voertuigen

Informatietype:
Insight
15 mei 2024

Hoe overheden MaaS kunnen inzetten om maatschappelijke doelen te bereiken

Informatietype:
Insight
15 mei 2024