Jubileum TNO: 90 jaar aan innovaties

Thema:
Digitale samenleving
Duurzame samenleving
Gezonde samenleving
Veilige samenleving
30 september 2022

Dit jaar bestaat TNO 90 jaar. Opgericht in 1932 om kennis toepasbaar te maken. Om zo bij te dragen aan maatschappelijke opgaven en het verdienvermogen van Nederland. In die negen decennia zijn talloze innovaties ontwikkeld, elk met hun eigen impact. Voor de komende jaren stelt TNO wederom ambitieuze doelen die ze samen met haar partners dit decennium wil realiseren. Ter ere van het jubileum opende TNO haar deuren tijdens het Weekend van de Wetenschap op 1 en 2 oktober.

Tjark Tjin-A-Tsoi, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van TNO:

“Begin vorige eeuw bracht de beroemde theoretisch natuurkundige en Nobelprijs winnaar Hendrik Antoon Lorentz een advies uit voor een toegepast onderzoeksinstituut. Zijn analyse in combinatie met het werk van de Commissie Went leidde 90 jaar geleden tot de oprichting van TNO. Negen decennia TNO heeft veel gebracht, al is onze taak nooit volbracht. De uitdagingen waar we als Nederland voor staan worden complexer, maar meestal niet onoplosbaar. We hebben hiervoor ambitieuze doelen gesteld maar TNO doet en kan dit niet alleen. Samenwerking met de overheid, het bedrijfsleven en de academische wereld is hiervoor essentieel. Dit is dan ook een uitnodiging om samen met ons deze doelen voor 2030 te realiseren. Vanuit verschillende disciplines en samen met onze partners, blijven we zo werken aan de oplossingen van morgen.”

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat):

“Onderzoek, ontwikkeling en innovatie zijn van groot belang voor onze toekomstige banen en inkomsten. De positie van Nederland als sterk innovatieland is niet vanzelfsprekend. Daarom investeren we in economisch uitdagende tijden óók in vernieuwende producten en diensten voor de langere termijn. Onze kennisinstellingen, zoals TNO, dragen met hun innovatiekracht bij aan de doelstelling om Nederland economisch sterk te houden. Ze vormen de basis voor oplossingen op het gebied van digitalisering, maar ook energie, gezondheid en veiligheid. En ze zijn de noodzakelijke verbinding tussen wetenschap en ondernemerschap.”

Ambitieuze doelen voor 2030

Voor dit decennium heeft TNO ambitieuze doelen gesteld om zo een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken en het verdienvermogen van Nederland. Alle doelen zullen in de komende tijd bekend worden gemaakt maar een eerste set hiervan is als volgt:

Medicijnen 2 jaar sneller beschikbaar

Om de kwaliteit van leven te verhogen, levens te verlengen en zorgkosten te verlagen, moeten nieuwe medicijnen sneller en goedkoper beschikbaar worden. We kunnen het ontwikkelproces van geneesmiddelen nog dit decennium met 20 procent (2 jaar) versnellen. TNO brengt dat doel dichterbij met de microtracer technologie en procesinnovaties.

Leefstijl gerelateerde ziektes gehalveerd

Om langer in goede gezondheid te leven, is een gezonde leefstijl het beste medicijn. Wij helpen om het aantal mensen met leefstijl gerelateerde ziektes, zoals diabetes of obesitas, binnen tien jaar te halveren. Dat is mogelijk met gepersonaliseerde interventie-technologie, hulp bij gedragsverandering en adviezen voor beleid.

50% van plastic is herbruikbaar

Voor de gezondheid van mens en natuur is het terugdringen van plastic afval van groot belang.  Wij maken het binnen tien jaar mogelijk om de helft van het plastic dat we nog gebruiken, herbruikbaar te maken. Dat doen we met nieuwe productie- en recylingtechnologie.

Kunststof zonder fossiele brandstoffen

Schonere lucht en gezondere longen vragen om een industrie zonder fossiele brandstoffen en giftige uitstoot. Nog dit decennium lukt het ons om in een Nederlandse fabriek kunststof te maken uit lucht en industriële restgassen.

Digitale privacy en veiligheid gegarandeerd

Privacy en veiligheid zijn cruciale randvoorwaarden in de digitale maatschappij. Wij zorgen er binnen tien jaar voor dat iedereen zorgeloos online gegevens uit kan wisselen. Dat doen we door cyberdefensie technieken en ‘quantum safe’ veilig data delen.

Terugblik innovatieparels

Van de afgelopen negentig jaar is een verzameling gemaakt uit de volle breedte van de onderzoeksdomeinen (veiligheid, duurzaamheid, digitalisering, gezondheid). Van een luistertoestel voor de plaatsbepaling van vliegtuigen in 1935 tot het opzetten van het eerst uitgebreide vaccinatieprogramma voor kinderen in 1957. Van de eerste huizen met zonnepanelen in 1976 tot de AH zelfscan in 1987 of het satellietinstrument TROPOMI in 2017. Het is geen top-30, eerder een greep uit al het moois dat de TNO’ers in de afgelopen negen decennia hebben voortgebracht. Bekijk de volledige selectie van innovatieparels met uitleg op: 90 jaar TNO | TNO

Eerste luistertoestel voor de plaatsbepaling van luchtvaartuigen (1935)
TNO medewerker bekijkt Tropomi-instrument
Tropomi-instrument: Dit satellietinstrument verricht metingen vanuit de ruimte voor onderzoek naar klimaat en luchtverontreiniging (2017)

Weekend van de Wetenschap

Vanwege het 90-jarige jubileum opende TNO haar deuren tijdens het Weekend van de Wetenschap op 1 en 2 oktober. Op TNO-locaties in Delft, Helmond, Groningen en Utrecht kon iedereen langskomen voor een duik in de wereld van TNO; met wetenschappelijke proeven, interessante kennis en innovaties van de afgelopen negen decennia.

Kijk op TNO.nl voor meer informatie of op Weekend van de Wetenschap.

Laat je verder inspireren

838 resultaten, getoond 1 t/m 5

Tijdmakers: 200 keer minder iridium nodig voor groene waterstof productie

Informatietype:
Insight
1 juni 2023

In deze aflevering van Tijdmakers, spreken we tijdmaker Lennart van der Burg, Cluster manager Green Hydrogen over de doorbraak ontwikkeling in elektrolysers, en over hoe we op grotere schaal groene waterstof kunnen produceren.

Van plasticvrij naar toekomstbestendige plastics

Informatietype:
Nieuws
1 juni 2023

De toenemende vraag naar plastics vereist een structurele verandering. Om dat te kunnen verwezenlijken presenteren we samen met Fraunhofer UMSICHT een whitepaper met vier strategische benaderingen voor een circulaire economie.

Nederland neemt voortouw in ontwikkeling derde generatie electrolyser

Informatietype:
Insight
31 mei 2023

In het project 'Derde-generatie electrolyzers' werkt een consortium onder leiding van TNO aan de ontwikkeling van een compleet nieuw type electrolyser. Dit nieuwe ontwerp zal hogere efficiency, lagere kosten en een circulair ontwerp bieden, met als doel het faciliteren van grootschalige productie van groene waterstof.

Gemeenten: ‘Behoefte aan nationale regie bij energiearmoedebeleid’

Informatietype:
Nieuws
31 mei 2023

Halfjaarlijkse monitoring TNO brengt gemeentelijke aanpak energiearmoede in beeld. Een gebrek aan nationale regie vormt voor veel gemeenten een barrière om te komen tot een middellange termijn aanpak. Lees de resultaten.

Mentale gezondheid van kinderen op een wetenschappelijk onderbouwde manier versterken

Informatietype:
Insight
25 mei 2023

Er is steeds meer aandacht voor het belang en de effecten van een goede mentale gezondheid van kinderen. TNO werkt al decennia, samen met belangrijke stakeholders, aan de ontwikkeling en implementatie van evidence-based interventieprogramma’s om de weerbaarheid van kinderen van alle leeftijden te vergroten.