Onderzoek naar mogelijkheden van satellieten voor modellering stikstofdepositie

Thema:
Stikstof
23 december 2022

Een consortium van KNMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut), TNO, CML (Centrum voor Milieukunde van de Universiteit Leiden), WUR (Wageningen University & Research) en RIVM onderzoekt de komende vier jaar wat de toegevoegde waarde van satellietwaarnemingen is bij het berekenen van de stikstofdepositie op Nederlandse natuurgebieden.

Bronnen en verspreiding stikstof

Om de onzekerheden bij deze depositieberekeningen te verkleinen, kijken onderzoekers van de verschillende wetenschappelijke instituten naar de mogelijkheden van satellietwaarnemingen en het combineren van verschillende modellen. Het consortium onderzoekt of, en zo ja hoe, satellietdata een optimale aanvulling op de grondmetingen vormen. Satellieten meten weliswaar niet direct de stikstofdepositie op de bodem, maar kunnen wel waardevolle informatie leveren over de bronnen en verspreiding van stikstofverbindingen. Daarmee kunnen de modellen worden verbeterd.

Dit onderzoek is onderdeel van het Nationaal Kennisprogramma Stikstof (NKS), dat door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)) is opgestart met als doel de stikstofmetingen en -berekeningen te verbeteren.

Al eerder wees TNO op de mogelijkheden van aardobservatie met satellieten om meer duidelijkheid in stikstofprobleem te krijgen.

Laat je verder inspireren

4 resultaten, getoond 1 t/m 4

Intensief stikstofonderzoek in en rond het Liefstinghsbroek

Informatietype:
Nieuws
10 maart 2023

Zes onderzoekspartijen meten twee jaar lang de hoeveelheid stikstofdioxide en ammoniak in en rond het Natura2000 gebied het Liefstinghsbroek.

Sturen op emissies biedt uitweg uit stikstofproblematiek

Informatietype:
Nieuws
13 september 2022

Nederland zoekt naar oplossingen in stikstofimpasse. De knoppen om aan te draaien zitten aan de emissiekant. Dit blijkt uit TNO's recentste analyse.

Wat is stikstof en hoe krijgen we er grip op?

Informatietype:
Artikel

Kennis over stikstof bevat op dit moment nog veel onzekerheden. We kunnen dit verbeteren door vaker en met nieuwe technieken te meten. Ontdek wat we doen.

TNO’ers bestrijden de stikstofcrisis met Brains4Nitrogen

Informatietype:
Insight
15 oktober 2021
Brains4nitrogen is een kort-cyclisch innovatieprogramma van TNO om concrete oplossingen te vinden voor de stikstofcrisis in Nederland.