TNO en TECNALIA werken samen aan Digital Twins voor slimme en duurzame steden

Thema:
Maatschappelijke impact
20 januari 2023

TNO en het Spaanse TECNALIA Research & Innovation hebben afspraken gemaakt over strategische samenwerking op het gebied van toegepast onderzoek rond slimme en duurzame steden, mobiliteit en sleuteltechnologieën, en met name Local Digital Twins. Op 11 januari 2023 hebben vertegenwoordigers van beide organisaties in Bilbao een Memorandum of Understanding ondertekend.

Groene en digitale transitie in de bebouwde stedelijke omgeving

Martijn Stamm, Director Mobiliteit bij de unit TNO Mobiliteit & Gebouwde Omgeving en José Luis Elejalde, Director of Energy, Climate and Urban Transition bij TECNALIA, zijn verheugd dat de bestaande relatie nu wordt geformaliseerd en kijken uit naar nauwere samenwerking rond de samenhangende groene en digitale transitie in de bebouwde stedelijke omgeving.

De samenwerking kent een stuurgroep onder leiding van Bart Vuijk, Senior International Business Development Manager - Smart Mobility & Smart Cities bij TNO, en Patricia Molina Costa, Director of City, Territory and Environment bij TECNALIA. De stuurgroep formuleert onder meer de gezamenlijke voorstellen voor duurzaamheidsprojecten, de uitwisseling en training van wetenschappelijk personeel, de uitwisseling van wetenschappelijke informatie en data van relevante R&D-infrastructuren, gezamenlijke wetenschappelijke publicaties en de organisatie van gezamenlijke workshops.

TECNALIA

TECNALIA is een toonaangevend technologisch onderzoekscentrum in Europa met 1.400 experts van 30 verschillende nationaliteiten. De focus ligt op ‘het omzetten van technologie in BBP’ om zo de levenskwaliteit van mensen te verbeteren door kansen te creëren voor het bedrijfsleven. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn digitale transformatie, geavanceerde productietechnologie, energietransitie, duurzame mobiliteit, stedelijke ecosystemen en gezondheid.

Laat je verder inspireren

21 resultaten, getoond 1 t/m 5

Logistieke hubs voor emissievrije stedelijke distributie

Informatietype:
Insight
25 mei 2023

Bijna dertig grote steden sturen aan op een geleidelijk verbod op fossiele bedrijfswagens vanaf 2025. Het gebruik van ‘white label’ hubs kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan minder emissies, minder voertuigen, efficiëntere bewegingen voor vracht en diensten in de steden.

Tijdmakers: Urban Strategy brengt knelpunten in kaart bij stadsuitbreiding

Informatietype:
Insight
6 april 2023

In deze aflevering spreken we Tijdmaker Jeroen Borst, Cluster manager Societal Impact over hoe de Urban Strategy tool mobiliteitsimpact van stedelijke uitbreiding in kaart brengt.

Zonder visie of integraal beleid loopt mobiliteit in steden vast

Informatietype:
Insight
5 april 2023

Door de grote maatschappelijke opgaven en toenemende druk op de vierkante meter, dreigt de mobiliteit in steden volledig tot stilstand te komen. Tanja Vonk en Leonard Oirbans van TNO leggen uit waar het knelt en vooral hoe je een toekomstbestendig mobiliteitssysteem ontwikkelt dat voor alle bewoners werkt.

TNO partner van City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

Informatietype:
Nieuws
20 januari 2023

Nederland staat voor grote opgaven om onze steden, dorpen en regio’s leefbaar en duurzaam te houden. Die kunnen we alleen oplossen als we daarvoor, op een democratische manier, ook de kansen benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. Daarom sluiten zo’n 60 partners inclusief TNO zich aan bij de volgende stap van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

Programmatische samenwerking ‘Brede Welvaart’ Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en TNO

Informatietype:
Nieuws
16 november 2022

Het Ministerie van I&W en TNO gaan strategisch en programmatisch samenwerken op het gebied van Brede Welvaart.